EYE OPENERS

In deze serie blogs ontdek je wat de aller belangrijkste geloofsfundamenten van het Christelijk geloof zijn. Geloven in God is verre van het alleen verstandelijk erkennen van het bestaan van ‘een god’. Daar begint het misschien mee, maar geloven doe je in je hart. Het gaat heel specifiek om het in je hart sluiten en een relatie voor het leven aangaan met Jezus, de Zoon van de enige levende God. Maar hoe doe je dat?

Een relatie aangaan met Jezus is heel eenvoudig. Jezus is voor IEDEREEN toegankelijk, maar Hij niet goedkoop en niet vrijblijvend. Zoals in iedere relatie, vraagt ook Hij commitment. Hij heeft ALLES over gehad om jou te redden van de duisternis en het uitzichtloze bestaan waar je (als ongelovige) nog middenin zit. En nu ben jij aan zet!

Voordat God onze Vader jou in Zijn armen kán sluiten, is het essentieel dat jij zelf (een ander kan het niet voor je doen) een aantal belangrijke keuzes maakt en stappen zet. En waarom essentieel? Het wel of niet zetten van die stappen bepaalt hoe jouw leven er nu én later uit komt te zien. Voorsorteren voor waar jij de eeuwigheid door gaat brengen, doe je nu. Maar jouw keuzes bepalen ook of Gods zegen zichtbaar gaat zijn in je leven nu.

Belangrijke onderwerpen waar we samen naar gaan kijken, zijn: tot geloof komen, bekering, waterdoop, wedergeboorte, de Heilige Geest, leven met Jezus en discipelschap.

Voordat we hier echter mee van start gaan, eerst nog het volgende. Om de verschillende Eye Openers in de juiste context te kunnen zien, raad ik je aan om – als je dat nog niet gedaan hebt – eerst deze korte video te bekijken. Hierin zet ik alvast het grote plaatje neer. Daarnaast weet ik ook uit eigen ervaring dat (zeker) ongelovigen vaak een veel te rooskleurig beeld van zichzelf hebben, waardoor ze Jezus al afserveren voordat ze weten wat ze weggooien. Als je je niet realiseert dat je een probleem hebt, zal je ook de Oplossing niet willen accepteren. En dus beginnen we in de eerste blog eerst met een eerlijk kijkje in de spiegel; een reality check.

Ik bid je prachtige openbaringen toe, die jou dichter en dichter bij Jezus zullen brengen!