Genade

Een hype? Een hippe marketing slogan? Wishful thinking? Nee hoor. Genade is het keiharde bewijs van Gods liefde voor jou en mij.

Mercy en Grace

Het woord ‘genade’ is een woord dat de wereld eigenlijk niet in zijn volheid kent. We gebruiken het meestal voor vergeving of barmhartigheid, maar de Bijbelse genade is zo veel meer dan dat.

De Engelse taal kent 2 woorden voor genade, namelijk ‘mercy’ en ‘grace’. Die twee woorden sámen omschrijven heel goed wat Gods genade inhoudt. Gods genade betekent dat je én niet de straf krijgt die je wel verdiend hebt voor al je zonden (mercy) én dat je daar bovenop nog totaal onverdiend gezegend wordt ook (grace).

Gods geeft Zijn kinderen niet alleen totale vrijspraak, maar ook Zijn vele zegeningen (gunst, bescherming, voorziening, gezondheid…) om hier op aarde al een hemels leven te leven. Dit lijkt zeer oneerlijk en de wereld op zijn kop, maar lees verder en ontdek dat het een briljante move van God was. We mogen in onze handjes klappen!

Olijftak
Zondebewustzijn

Toen ik pas tot geloof gekomen was en ik in de kerk hoorde: “God heeft al je zonden vergeven”, heb ik echt een tijd lang gedacht: “Geen idee wat de mensen hier op hun kerfstok hebben, maar dit gaat niet over mij. Ik ben een goed mens, ik doe geen strafbare dingen en dus heb ik geen vergeving nodig.” Het heeft echt even geduurd voordat ik in de gaten kreeg, dat óók ik een hele waslijst met zonden op mijn naam had staan. Gelukkig had ik mijn vrijspraak toen al stevig ontvangen en ben ik nooit zwaar gebukt gegaan onder de last van mijn zonden.

Daarentegen ben jij misschien opgevoed met het verhaal dat God boos op je is of teleurgesteld als je (toch nog) iets fout doet. Misschien ken je God als een strenge rechter en nog niet als jouw lieve Papa. Als je er dan achter komt dat alle reden voor schuld en schaamte door Jezus volledig is weggenomen, dan is dat – zacht uitgedrukt – best even schakelen. Al heeft God je totaal vergeven, je kan toch nog met een behoorlijk schuldgevoel rondlopen. Oordeel heeft namelijk een hele venijnige en diepe wortel.

Veroordeling is de wortel
Hoe God zelf met onze zonden afrekende

God is goudeerlijk en rechtvaardig en kan fouten van mensen daarom niet zomaar over het hoofd zien. Zelfs niet als we verder écht heel erg aardig zijn. Zonden móeten bestraft worden voordat God ze vergeven en vergeten kan. Omdat Hij onze zondige natuur kent en weet dat we nooit uit onszelf foutloos kunnen leven, heeft hij Jezus ons zondeprobleem op laten lossen. Al onze zonden – verleden, heden en toekomst – zijn bestraft op het lichaam van Jezus. Aan het kruis ontving Jezus onze doodstraf.

Hebreeën 10:17
“Aan hun zonden en wetteloosheid zal ik niet meer denken.” Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

Volledige vrijspraak – mercy

Omdat zonden maar één keer bestraft kunnen worden, zijn Gods kinderen volledig vrij gesproken. Met Jezus in je hart ben je het kruis voorbij en daarmee ook alle aanklacht en reden tot schaamte of schuldgevoel. God ziet onze zonden niet meer (ook als wij ze zelf nog wel vers in het geheugen hebben).

“En als ik dan toch nog eens iets fout doe? Word ik dan alsnog gestraft?” Nee, dat kan niet. Ten tijde van Jezus dood lagen ál onze zonden namelijk in de toekomst. We zijn dus ook vergeven voor alle dingen die we ooit nog fout kunnen gaan doen. Eenmaal gered door Jezus, kán je je redding gewoon echt echt echt niet meer verspelen.

Het enige wat er van jou en mij gevraagd wordt, het enige wat we moeten DOEN, is Jezus’ offer en Gods vergeving dankbaar en met twee handen aanpakken. We mogen ons oude leven en ons hart aan Hem geven in ruil voor een glorieus nieuw leven als kind van God, een leven zonder oordeel en vol van genade.

Vrijspraak-van-schuld
De wet versus genade

Alle oordeel vindt zijn oorsprong in de wet. De wet legt je langs een maatlat en dat resulteert in een oordeel: goed of fout. God heeft Mozes destijds 10 wetten gegeven waar mensen zich onmogelijk aan kunnen houden. De wet is heilig, zuiver en waar, maar God heeft hem nooit gegeven als levensstandaard voor de mens. Hij gaf de wet aan de Joden (!) vanwege hun misplaatste zelfvertrouwen: “Zegt U ons maar wat we moeten doen Heer en wij zúllen het doen.” God wilde ze met de wet een spiegel voor houden. Hij wilde ze wakker schudden en laten inzien dat ze Hem keihard nodig hadden. Hij wilde dat ze gillend gek van hun eigen beperkingen in Zijn armen zouden rennen.

De wet is dus gegeven aan de Joden en niet aan niet-Joden, niet aan ons Westerlingen. Daarnaast is het Oude Wetsverbond volledig vervuld en buiten werking gesteld met de dood van Jezus én op de Pinksterdag vervangen door het Nieuwe Genadeverbond. Het is voor mij, opgegroeid buiten de kerk, dan ook een volkomen raadsel waarom mensen de nu ongeldige wet van Mozes weer terug de kerk in hebben gerold.

Er zijn tegenwoordig nog steeds kerken waar iedere zondag de 10 geboden voorlezen worden, waar mensen een juk opgelegd krijgen wat we niet kunnen dragen. Mensen wetten en regels opleggen, ze bang maken voor God en vertellen dat ze hun vergeving moeten verdienen, is blijkbaar een populaire manier (geweest) om mensen in het gareel te houden. Dit gaat alleen wel volledig in tegen de Bijbel en tegen Gods wil. Wat denk je dat het met Gods Vaderhart doet als Zijn kinderen bang voor Hem zijn en niet bij Hem durven komen?

hiding from God
De wet sluit buiten, genade sluit in

Een ernstig gevolg van de wet in de kerk nu is dat hij mensen bij God vandaan duwt terwijl genade juist mensen aantrekt en insluit. Mensen die door de kerk een schuldgevoel zijn aangepraat en geloven dat ze in Gods ogen niet goed genoeg zijn, zullen niet de vrijheid voelen om naar God te gaan. Niemand gaat vrijwillig afwijzing opzoeken.

Ik geloof dan ook dat er nog steeds mensen zijn die in een spagaat zitten tussen wet en genade, tussen wet en hun redding. Er zijn mensen die hun hele leven al in een kerk zitten, er uren van vrijwilligerswerk gedaan hebben, hun best gedaan hebben om een goede Christen te zijn en die hun leven lang geld aan de kerk gegeven hebben in de hoop door God goedgekeurd te worden… en die gewoon niet gered zijn. Deze mensen gaan na hun dood niet naar de hemel, omdat niemand ze verteld heeft dat God dolgraag hun Papa wil zijn en dat Hij alle zonden al vergeven heeft. Het resultaat van genadeloos bijbelonderwijs, echt verschrikkelijk!

Daarom is het zo belangrijk dat er 100% zuivere Genade gepreekt wordt in kerken. Dát is wat mensen vrij zet van schuld, schaamte en zondig gedrag. Dát is wat mensen de vrijmoedigheid geeft om op Jezus af te stappen.

Happy person
Ongekende zegen – grace

Behalve vergeving van zonden en het ontvangen van eeuwig leven gaat Genade nog veel verder. God wil namelijk dat we het als Zijn kinderen nu op aarde ook al hemels goed hebben. Daarom zegent Hij Zijn kinderen met voorspoed, voorziening, vreugde, gezondheid, vrede, hemelse huwelijken, harmonieuze gezinnen, flow in studie en werk, toffe vriendschappen, gunst bij de mensen om ons heen en bescherming tegen alle gevaren die er in deze wereld nu eenmaal zijn. Totaal niet verdiend, maar Gods hart is nu eenmaal ongelofelijk gul. Hij wil dat wij happy zijn!

(On)eerlijk???

Is het dus oneerlijk dat ik niet zelf mijn welverdiende straf krijg? Oneerlijk dat ik vergeven ben? Oneerlijk dat mijn Hemelse Vader mij overvloedig zegent? Mij hoor je niet klagen. Ik ben alleen maar heel erg dankbaar. Door Zijn goedheid, liefde, genade, gulheid en geduld is het enige dat God doet: geven-geven-geven. En het enige dat Hij als ’tegenprestatie’ van ons vraagt is: aanpakken-aanpakken-aanpakken. Een heeeeeele goede deal!

Genade is het keiharde bewijs van Gods liefde.

Genade is Jezus en Jezus is Genade.