God-stelt-mij-op-de-proef

“God stelt mij op de proef”

Ik zat gisteren in Handelingen 10 het verhaal te lezen over Petrus, die op een gegeven moment verblijft in het huis van Simon de leerlooier. Hij gaat rond het middaguur naar het dak om daar te bidden. Plotseling krijgt hij een visioen. Hij ziet vanuit de hemel een groot linnen kleed afdalen met daarop alle lopende en kruipende dieren van de aarde, waarna God tegen hem zegt: “Ga je gang Petrus, slacht en eet.”

Je zou kunnen denken: ‘Geweldig aanbod!’ Maar Petrus ziet dat anders. Hij wijst Gods aanbod af, tot drie keer toe zelfs (wat is dat toch met Petrus en 3x afwijzen…), omdat de dieren volgens de Joodse wet onrein waren. Hij moet gedacht hebben: “Het kan toch niet zijn dat God Zijn eigen wetten vergeten is? Is Hij me nu aan het testen? Ik hap in ieder geval niet! Ik loop niet in die val.” Dat hij zich hier met zijn eigenwijsheid juist verzet tegen Gods wil, heeft hij dan nog niet in de gaten.

Denk jij dit ook wel eens? “Wat er nu gebeurt, is vast een test van God.” Zo ja, dan ben je zeker niet de enige. Ik hoor namelijk regelmatig Christenen zeggen dat ze geloven dat God mensen op de proef stelt. “God geeft ons uitdagingen en wij moeten leren om daar mee om te gaan. Ziekte, armoede of wat het probleem of gebrek ook is, we moeten God laten zien (en misschien zelfs bewijzen) dat we niet opgeven, maar dat we no matter what, al is het op ons tandvlees, tot het einde toe blijven volharden. Als dit is wat Hij God wil, dan moeten we ons lot uitzitten en ervan leren wat er te leren valt.”

Waarom mensen zichzelf dit aan hebben laten praten? Geen idee! Wellicht geloven ze door lijden hun plekje in de hemel veilig te kunnen stellen. Laat ik er in ieder geval maar niet omheen draaien: HET IS GROTE FLAUWEKUL!!! En dan druk ik het nog zacht uit. Als je als gelovige werkelijk de betekenis en de impact van het kruis zou begrijpen en de omvang van de erfenis, die Jezus voor ons achterliet, dan kán je dit niet denken, laat staan zeggen. Het is een grote leugen uit de put van de hel, bedoeld om God in diskrediet te brengen en het vertrouwen van mensen in God te ondermijnen. En laat ik het nu precies een uitdaging vinden om die leugen hier onderuit te halen…

knock down

Belangrijk om te weten, is allereerst dat de duivel nooit met leugens zal komen, die kant nog wal raken. Daar zou iedereen doorheen prikken en dat weet ie. Hij is niet gek. Wat hij wel is, is een aardsleugenaar en meer nog, een verleider en misleider. Er zit dus heel vaak – al is het diep weggestopt – een kern van waarheid in wat de duivel in je oren fluistert. Wat hij zegt, start misschien bij de waarheid, líjkt op de waarheid of ruikt in de verre verte naar de waarheid, MAAR…! Hij geeft er zo’n valse draai aan dat jij, als je niet oplet, volledig van het pad van de waarheid afdwaalt. Die rotzak geeft een voorzet, wij gaan er in ons enthousiasme mee aan de haal en uiteindelijk zijn we he-le-maal de weg kwijt.

Het is zoals met een schip dat vanuit de haven van Rotterdam koers zet richting New York. Al wijkt de koers van het schip bij de start slechts een paar graden af en al lijkt het schip op koers te zitten, de kans is groot dat het eenmaal aan de andere kant van de oceaan, heel Noord-Amerika nooit gaat zien. Zo ook als de duivel het voor elkaar krijgt om een kleine verdraaiing te geven aan iets wat God gesproken heeft. Dan dwalen wij van het juiste pad af, steeds verder en verder. En tegen de tijd dat we doorkrijgen dat we verstrikt zijn geraakt in de problemen, dan geven we God de schuld (God beproeft ons!) en vragen we ons wanhopig af wat Zijn bedoeling hiermee is en wat de les is, die we blijkbaar nog te leren hebben. Herkenbaar?

Deze hele ‘God test mij’-theorie schept zo’n vreselijk naar en verdraaid beeld van mijn hemelse Vader, dat ik even niet weet waar ik moet beginnen om deze ellendige kluwen uit de knoop te halen. Laat ik daarom hiermee beginnen: ALLE ellende – van welk soort ook – komt NOOIT van God. Alle ziekte, alle ongelukken, alle tegenslag en alle andere nare omstandigheden in ons leven, komen óf van de duivel óf zijn veroorzaakt door ons eigen toedoen (bijvoorbeeld door zonden, eigenwijsheid, of ongehoorzaamheid). Daar kunnen we God op geen enkele manier de schuld van geven. Laten we daar dus maar mee stoppen!

Sinds de zondeval is de aarde een plek geworden, die in niets meer lijkt op het paradijs dat God ooit voor ons gecreëerd heeft. De mens heeft de heerschappij over de aarde zélf uit handen gegeven aan de duivel en als logisch gevolg daarvan zit het leven nu vol met listige verleidingen en nare valstrikken. Het is en blijft daarom opletten. Ook als Christen! Sterker nog, hoe gered we ook zijn of hoe ver we ook zijn in onze wandel met God, als er maar (lang) genoeg druk op ons gezet wordt, zeker op een moment van zwakte, dan gaat we allemaal wel eens in de fout.

Daarnaast schijnen mensen ook nog wel eens te vergeten dat God alwetend is. En alwetend betekent álles wetend. God weet exact hoeveel tegendruk en verleiding jij en ik aan kunnen voordat onze ‘in control façade’ als een zeepbel uiteenspat. Hij weet met militaire precisie waar onze zwakke plekken zitten en wanneer we een zwak moment hebben. Hij kent zelfs onze diepste geheimen, gedachten en verlangens; dingen waar we zelf vaak niet eens bewust van zijn.

Vertel mij eens: waarom zou God ons willen testen als de einduitslag van te voren al bekend is? Met alle voorkennis die Hij heeft, is toch bij voorbaat al zeker dat we genadeloos zullen falen? Goed om te weten dat God niet aan schijnvertoningen doet en dus stelt Hij ons ook niet nodeloos op de proef. Betekent dat dat Hij alles goedkeurt wat we doen en dat Hij niet corrigeert? Nee, AB-SO-LUUT NIET! God is niet blind en ook niet naïef, maar dat is een ander onderwerp.

ik vraag me af

Terug naar dit onderwerp. Wat ik me ook afvraag, is hoe reëel het Godsbeeld eigenlijk is van mensen die beweren dat God ons op de proef stelt. God is een heleboel, maar zonder twijfel óók onze lieve Papa. De Bijbel zegt God een GOEDE Vader is, veel beter dan dat aardse vaders ooit kunnen zijn. Hoe kunnen we dat rijmen met het beeld dat God valstrikken zet voor Zijn eigen kinderen? Wie wil er nu zo’n vader? Wie wil er een Vader, die Zijn kinderen heel bewust in moeilijke posities manoeuvreert om vervolgens, op een afstandje en met Zijn armen over elkaar, nieuwsgierig toe te gaan staan kijken hoe zij zich hieruit redden? En waarom zou God ons eerst adopteren in Zijn familie om ons later, als blijkt dat we onherroepelijk falen, weer met onze koffers de deur uit te zetten?

En nog iets anders wat me te binnen schiet en wat goed is om eens te overdenken. Als we werkelijk geloven dat moeilijkheden in ons leven een test van God zijn of een les in volharding, waarom doen wij dan ons uiterste best om eraan te ontsnappen? Als je gelooft dat God je ziek maakt om je een lesje te leren, waarom ren je dan naar de dokter of slik je medicijnen in plaats van gelaten je lot te ondergaan? Als je financieel krap zit, waarom koop je dan een staatslot of vraag je vrienden of familie om hulp in plaats van dat je honger lijdt of je jezelf uit je huis laat zetten? Is dat dan eigenlijk geen rebellie tegen Gods plan? Is dat geen ongehoorzaamheid?

Begin je al in te zien hoe een verkeerd beeld we van God kunnen ontwikkelen als we een afslag missen? En we zijn er nog niet. Mensen testen doe je namelijk alleen om te controleren of iemand aan de gestelde vereisten voldoet, zodat je uiteindelijk een eindoordeel kunt vellen. Is iemand dus geslaagd of gezakt? Krijgt hij een diploma of een rode kaart? Is hij IN of OUT? Is het SAVE of DELETE?

En hier komt het: die hele ‘God test-theorie’ is zo’n grote flauwekul, omdat de test der testen ruim 2000 jaar geleden al heeft plaats gevonden. Jezus is toen door God onder een vergrootglas gelegd in onze plaats. God heeft Zijn Zoon getest en beproefd in onze plaats. En sterker nog … (tromgeroffel) … waar Jezus slaagde en wij faalden, heeft Jezus uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader én uit liefde voor ons welbewust de rollen omgedraaid. Zijn SAVE werd daardoor onze redding en onze DELETE werd Zijn dood. Jezus betaalde de prijs voor onze zonden en ons herhaaldelijk falen, en wij gaan vrijuit met de hoofdprijs op zak. Als je deze plaatsruil werkelijk snapt, kán je NIET zeggen dat God mensen test. Het bestaat gewoon niet.

Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
(Efeziërs 2:8-10)

We worden dus gered uit genade en door geloof, níet dankzij onze prestaties. Jezus heeft het zware werk gedaan en wij hoeven door geloof alleen dit geschenk maar aan te nemen. En na onze redding, zijn we dan ineens perfect? Nee, absoluut niet. Dan hebben we nog steeds heel veel te leren. En hoe doen we dat dan? Een beter mens worden kan alleen (wederom) dankzij Gods genade – die ons iedere keer opvangt als wij vallen – en door de krachtige werking van Gods Heilige Geest in ons en door ons heen. Geloof en willen gehoorzamen zijn hierbij essentieel, want zonder dat, vallen we toch telkens weer heel snel terug in het standje ‘zelluf doen’. Het helpt ook enorm mee als je een nederige houding aanneemt en als je je verantwoordelijkheid neemt. Maar het uiteindelijke resultaat zal altijd alleen maar tot eer van God zijn en niets om jezelf voor op je borst te kloppen.

Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
(Romeinen 11:36)

Nu heb ik je uitgelegd waarom God ons niet test, maar er is iets heel bijzonders aan de hand. God heeft het namelijk omgedraaid. Jij hoeft je niet meer te bewijzen, Hij wil Zich graag bewijzen. Hij wil jou niet meer testen, Hij wil graag dat jij Hem test. Misschien schrik je hiervan. Dus laat het me je uitleggen.

God houdt van jou, oneindig veel. Hij wil dolgraag je Vader zijn en je helpen op alle gebieden van je leven. Hij wil je beschermen, Hij wil je vrede en vreugde geven en je voorzien in ALLES wat je nodig hebt, zodat het je aan niets ontbreekt. Hij wil alle draken in jouw leven verslaan en alle bergen op jouw pad met de grond gelijk maken. Maar… daar is wel wat voor nodig. Jij moet daar wat voor DOEN. Nu weet ik dat het woord ‘doen’ voor sommigen een heel vies woord kan zijn, zeker als je uit de ‘genade hoek’ komt, heb ik gemerkt. Ik heb ook jaren ten onrechte geloofd dat ‘doen’ wettisch denken was en dat zegen en doorbraken in Gods timing als een soort van vanzelf aan zouden komen waaien. Maar dat blijkt nu achteraf gezien toch iets anders te zitten.

dont look

Wat moet je nu precies DOEN? God wil dat we geloven in Hem, dat we geloven dat Hij de enige levende God is en dat Jezus Zijn Zoon is. Hij wil dat we geloven dat Zijn woord (de Bijbel) de waarheid is. Hij wil dat we de Bijbel gaan zien als het grote handboek voor ons leven en niet als een handleiding, die toch niemand leest. En Hij wil dat we Hem zó gaan vertrouwen dat we ook gaan DURVEN EN WILLEN DOEN wat we zeggen dat we geloven. Zo, lees die nog maar eens een keer… Vooral dat laatste is wat veel Christenen, inclusief ikzelf, nog te leren hebben. Maar…

Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.
(Jakobus 2:26)

Laten we dit dus maar snel gaan leren. Laten we het een prioriteit maken om te leren om daders van Gods woord te zijn. Hier zit zo’n belangrijke sleutel voor de zo gewenste transformatie van ons oude leven in duisternis naar ons nieuwe leven in het volle Licht.

God wil ook dat Zijn kinderen in beweging komen, in actie! Als je mij een beetje kent, weet je dat ik áán ga op het woord ‘actie’. Mijn hart springt ervan op. Als ik een hondje geweest was, dan zouden mijn oren recht overeind zijn gaan staan. En wat voor actie bedoel ik? God wil dat we Jezus ‘voor het echie’ gaan geloven, gehoorzamen en volgen. Hij wil dat we gaan doen én laten waartoe Hij ons dringend (en niet dwingend!) oproept.

Natuurlijk ben je ook vrij om Jezus niet te volgen (dan gaat deze blog niet over jou), maar als je claimt een volgeling van Jezus te zijn, doe dat dan ook. Je draagt Gods Geest met je mee, dus hoe moeilijk kan het zijn? Wie het weet, mag het zeggen!

stop making excuses

Ik geloof dat Jezus hier en nu heel persoonlijk het volgende tegen jou wil zeggen:

“Ga jij Mij maar testen! Ga Mij maar beproeven! Daag Me maar uit door naar Mijn woord te gaan leven. Zet jij maar een ‘valstrik’ voor Mij door te gehoorzamen aan Mijn woord en Ik garandeer je: Ik loop er recht in! Zet jij maar stappen in geloof. Waarom? Omdat Ik jou dan kan laten zien dat Ik jouw vertrouwen meer dan waard ben. Omdat je dan werkelijk gaat ervaren dat er geen woord gelogen is van wat de Bijbel zegt over Mij. Dan krijg Ik (eindelijk!) de gelegenheid om aan jou te bewijzen dat Ik werkelijk die goede, trouwe, liefde- en genadevolle Verbondsgod ben, die de Bijbel zegt dat Ik ben. Je zal tot de ontdekking komen dat Mijn liefde voor jou werkelijk onvoorwaardelijk is. Je zal gaan zien dat ik altijd trouw Mijn beloftes aan jou na zal komen. Je zal gaan ervaren dat Ik nooit teleur zal stellen. Dwars door uitdagingen heen wil Ik jou laten zien hóe groot, hóe goed, hóe machtig en hóe krachtig Ik ben. Ik was niet alleen een Overwinnaar, Ik bén Overwinnaar en door Mij ben jij dat ook. Maar geloven alleen verandert je leven niet. Het moet zijn: geloven plus handelen vanuit geloof. Die combinatie is zo’n belangrijke sleutel. Ik zegen namelijk niet op voorhand, Ik zegen in actie. Als jij in beweging komt, dan ga jij nog eens wat meemaken!”

“JA, STEL JIJ MIJ MAAR OP DE PROEF!”

Ik hoop dat deze blog jou geïnspireerd heeft en aangezet om nieuwe stappen te zetten met Jezus. Het is altijd leuk om van jou te horen, dus laat gerust een berichtje achter. Heb je vragen, kom maar door! En aarzel vooral ook niet om deze blog verder te verspreiden, via mail of Social Media. Samen bouwen we Gods koninkrijk.
Gods zegen!

5 gedachten over ““God stelt mij op de proef””

 1. Joshua ben Joseph

  Dag lieve mevrouw, wat kan jij schrijven, schrijf eens een paar boeken met humor 🙂

  ik lach me suf 😉

  God heeft de humor uitgevonden net als Petrus 🙂

  Spiritueel leider,

  Joshua ben Joseph

  Amen 🙂

 2. Mariëlla Verhelpen

  Heel goed om te horen andere lieverd. Daar doe ik het voor 😉 God bless!

 3. Mariëlla Verhelpen

  Nou AMEN Joshua. Dank je wel voor je feedback. Dat boek is al onderweg, vol met humor. Zoals je terecht zegt, God heeft de humor uitgevonden. Humor is vaak de sleutel om op een luchtige manier toch de ‘zware’ boodschap te kunnen brengen. Ik maak dankbaar gebruik van dat wat God mij toebedeeld heeft. God bless!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.