WAAROM JEZUS?

Waarom Jezus 500
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Herken jij deze gedachten?

“Ik zou willen dat ik in een andere wereld geboren was. Wat een puinhoop hier! Wat een leugens en bedrog! Wat een liefdeloosheid en onrechtvaardigheid! Wat doen mensen elkaar pijn! Wat een vieze spelletjes worden er gespeeld! Ik wil hier eigenlijk helemaal niet bij horen. Het kan toch niet zijn dat dit de bedoeling is? Is dit het nu?”

> Nee, dit is het absoluut niet! De zichtbare wereld is wat mensen ervan gemaakt hebben; inderdaad een puinhoop. Maar er is een hele andere wereld, een hele andere realiteit, een koninkrijk van het Licht. Met het oog misschien nog niet waarneembaar voor je, maar jij kan daar nu al deel van uitmaken. Er wordt zelfs op je gewacht!

“Ik zou willen dat ik kon ontsnappen aan de fouten die ik ooit gemaakt heb, aan de chaos in mijn leven en alle gevoelens van schaamte, schuld en spijt. Mijn verleden blijft me maar achtervolgen, en hoe graag ik ook wil, ik kan het niet ongedaan maken. Was er maar zoiets als een ‘control-alt-delete-knop’ waardoor met één klik mijn verleden gewist kon worden en ik opnieuw met een schone lei kon beginnen.”

> Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Dat kan! Jij kan een heel nieuw leven beginnen en zelfs vandaag al, als je dat zou willen.

“Ik zou willen dat ik iemand had, die werkelijk onvoorwaardelijk van me houdt; iemand die volledig te vertrouwen is, die altijd het beste met me voor heeft en die niet liegen of bedriegen kan. Ik heb zo’n behoefte aan iemand waarbij het helemaal veilig is om mezelf te zijn; iemand bij wie ik niet op mijn tenen hoef te lopen of de kans loop om toch ineens weer dat welbekende mes in mijn rug te krijgen.”

> Ha, nou Die is er hoor! Mag ik je aan Hem voorstellen?

“Ik zou willen dat ik het allemaal niet alleen zou hoeven doen. Ik heb zoveel tegenslag te verduren gekregen dat ik geen idee meer heb welke kant mijn leven nu op moet. Wat ik ook probeer, het lijkt wel alsof ik iedere keer tegen een muur op loop. En ik snap het gewoon niet. Ik loop vast. Ik wil wel positief zijn, maar ik heb zo weinig houvast dat ik soms het liefste de handdoek in de ring zou willen gooien. Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?”

> Your lucky day! Er is Iemand die dolgraag jouw lasten wil dragen. Er is Iemand Die jou met liefde iedere dag opnieuw de goede kant op wil wijzen. Sterker nog, Hij gaat voorop en Hij vraagt jou om Hem te volgen. Waar jij heen gaat, is Hij al geweest. Is dat mooi of wat? Door Zijn voorkennis kan jij voorbereid zijn op alles wat er komen gaat.

Je voelt hem vast al aankomen… Degene die jij nodig hebt, meer dat wie of wat dan ook, en meer dan je ooit beseffen kan, is Jezus! Maar waarom? Waarom Hij?

storm

De wereld heeft een GIGANTISCH probleem

De wereld waarin we nu leven, is nog maar een schim van de pracht die God ooit met liefde voor ons creëerde. De eerste mensen hebben de grote fout gemaakt om ongehoorzaam te zijn aan God door precies dat ene te doen, wat God hen verboden had. De mens ruilde op dat moment zijn innige relatie met God en een zorgeloos leven in een paradijs, in voor een leven als een slaaf van de zonde in het koninkrijk van de duisternis dat onder de heerschappij van Satan staat. Romeinen 8:20 noemt het ‘de schepping is ten prooi gevallen aan zinloosheid’.

Alle zegen werd hierdoor vervangen door de vloek. Dat klinkt niet goed en dat is het ook niet. Zet de televisie maar aan… Wat wij elkaar aandoen, is ongekend. Wat liefde en waarheid is, zijn we al lang vergeten. Hoeveel mensen durf jij nog echt te vertrouwen?

Dit alles maakt dat we als mens gewoon een GIGANTISCH probleem hebben. We zitten middenin een web van ellende wat we zelf veroorzaakt hebben en waar we met geen mogelijk zelf nog uit kunnen komen. Game over! Maarrrr… Het GOEDE NIEUWS is dat God Zélf heeft voorzien in de perfecte Oplossing. En die Oplossing heet…? Ach, je raadde het vast al. Jezus!

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
(Matteüs 11:28-30)

laatste puzzelstukje

Jezus is de Oplossing

Jezus heeft uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde voor ons, tijdelijk de hemel verruild voor een leven op aarde in een mensenlichaam. Hij heeft letterlijk Zijn hemelse heerlijkheid terzijde geschoven om in onze narigheid te stappen. Hij heeft Zich vernederd en onze loodzware schuldenlast van ons overgenomen. Wat rechtmatig ons lot was, heeft Hij gedragen. Jezus is in onze plaats gevangen genomen, berecht en veroordeeld. Daarbij is Hij mishandeld, bespuugd, geslagen, beroofd van Zijn bezittingen, letterlijk – tot op het punt dat Hij onherkenbaar was – kapot gemaakt, uitgejouwd, gekruisigd, doorboord en – terwijl Zijn Vader Hem de rug had toegekeerd – in eenzaamheid gestorven.

“Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”
(Romeinen 5:7-8)

Jezus nam onze schuld op Zich én alle consequenties daarvan, waaronder onze welverdiende straf: de doodstraf zonder mogelijkheid tot vrijlating. Enkel en alleen dankzij Jezus kunnen we daarom aanspraak maken op vergeving, redding, verlossing, bevrijding, genezing, voorziening, een relatie met onze hemelse Vader en een eeuwig leven in de hemel. Wij hebben deze zegeningen op geen enkele manier verdiend (nee, ook jij niet!), maar we krijgen ze wel aangeboden, enkel uit genade.

Het was een genade die God alles kostte; Hij offerde het Liefste wat Hij had, Zijn eigen Zoon, en wel voor mensen die Hem op dat moment minachtten en niets met Hem te maken wilden hebben. En wat kost het ons? Niets anders dan misschien het inslikken van onze trots en het afleggen van ons ego. Maar hebben die ons ooit veel goeds gebracht?

van donker naar het licht

Een volledige reset

God is dus genadig. Héél genadig! Hij wil van je afnemen wat je wel verdiend hebt (de dood/straf) en je aanbieden wat je niet verdiend hebt (redding, zegen…). Jezus biedt jou een UNIEKE KANS om je verleden, je oude leven vol vuiligheid, schuld en schande, volledig achter je te laten en een heel nieuw leven te beginnen met Hem. De Bijbel spreekt zelfs over het worden van een hele nieuwe schepping, een kind van God en erfgenaam van Jezus. We kunnen gewoon volledig gereset worden. Dit is jouw control alt delete-moment!!! Wat onmogelijk leek, is gewoon echt mogelijk. Halleluja, prijs de Heer! Doe gerust even een vreugdedansje. Ik wacht wel even…

“Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.”
(Romeinen 10:9)

Voor de overgang van je oude naar een nieuw leven met God is het VAN GROOT BELANG om een aantal stappen te doorlopen. Je redding komt niet aanwaaien, je moet er iets voor doen; keuzes maken, maar ook letterlijk gehoorzamen en in actie komen. Bovenstaande tekst wordt door sommigen uitgelegd als ‘geloven is alles wat nodig is voor je redding’, maar dat ligt toch een heel stuk genuanceerder heb ik ontdekt. Ja, zonder geloof geen redding. Dat is zeker. Maar geloof IS niet je redding, het LEIDT NAAR je redding. Geloven is stap 1. Geloof is de opmaat naar je redding toe. Het is de springplank naar een nieuw leven… maar dan moet je er nog wel op gaan staan, een aanloop nemen en een afsprong maken. Of het een salto wordt, dat moet je zelf weten, maar je moet wel (willen) springen.

Het voert te ver om hier uit te wijden over wat geloof precies is, hoe je tot geloof komt en welke stappen je moet zetten voor jouw reset. Maar omdat het zo’n belangrijk onderwerp is en velen, waaronder óók ‘Christenen’, de boot nog lijken te missen, wil ik je graag stap voor stap meenemen door dit proces heen. Alles wat jij moet weten over jouw redding, kan je lezen onder het kopje ‘Eye Openers’.

Let op: de Eye Opener-blogs zijn nog in ontwikkeling.

Van trial and error naar echt gelukkig

Voor iedereen geldt dat zijn of haar leven een optelsom is van alles keuzes die tot dan toe gemaakt zijn. Mensen die Jezus niet kennen en volgen, zijn doelloos en stuurloos, en leven er dus eigenlijk maar een beetje op los. Van pleziertje naar pleziertje, van lichtpuntje naar lichtpuntje, en tussendoor… tsja, problemen horen erbij, even tandjes op elkaar! Waarom ze leven, wie ze diep van binnen zijn, waar ze vandaan komen en waar ze na hun sterven heen gaan…. ze hebben géén idee.

Als al die inzichten ontbreken, heb je ook eigenlijk geen andere keus dan te leven als een kip zonder kop. Je doet maar gewoon wat goed lijkt of voelt. En als het goed uitpakt voor jou, dan blijf je die weg volgen. En kom je in de problemen, dan is het misschien een idee om van koers te veranderen. Het is een beetje trial and error.

gevangenis

Hierdoor lijkt het erop alsof velen hun leven aan het uitzitten zijn alsof ze een gevangenisstraf uitzitten. Als ze echt eerlijk zijn, kan bijna niemand zeggen dat ie gelukkig is. Hoe kan het ook anders als o.a. stress, depressie, burn-outs, gebrokenheid, eenzaamheid, schuldenproblematiek, verslavingen, misbruik, armoede, ziekte, psychische lijden, relatieproblemen en gebroken huwelijken, zelfmoord en identiteitsproblemen onze ‘normaal’ zijn. Moet ik nog doorgaan? We kunnen onszelf keer op keer oprecht voornemen dat we het nu écht anders gaan doen en bijna iedere keer lopen we toch weer in dezelfde valkuilen. We nemen ons voor om het goede doen en we telkens weer stellen we onszelf teleur. Lees maar hoe Paulus dit omschrijft:

“Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik… Ik ontdek ik mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen.”
(Romeinen 7:18,19,21)

Echt de énige reden waarom mensen, die los van God leven, kunnen zeggen dat ze gelukkig zijn, is omdat ze de lat zo laag hebben liggen. Sorry, maar ‘Mwaah, het gaat. Ik heb me er bij neergelegd dat het niet beter gaat worden’ is niet mijn definitie van gelukkig zijn. Maar gelukkig, met Jezus aan je zijde verandert dit alles onherroepelijk ten goede. De profeet Jesaja profeteerde het volgende over de komst van Jezus; woorden die Jezus later letterlijk zou herhalen:

“De Geest van God, de Heer, rust op Mij, want de Heer heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding….. om allen die treuren te troosten…”
(Jesaja 61:1-2)

De lat mag dus omhoog. Vér omhoog. Radicaal omhoog zelfs! De kans dat we Jezus onderschatten is véél groter dan de kans dat we Hem overschatten. Echt alles gaat anders worden. Wanhoop verandert in hoop, duisternis in licht, dood in leven, achteruitgang in vooruitgang, veroordeling in vrijspraak, tekort in overvloed, ziekte in gezondheid, verdriet in blijdschap, depressie in vreugde, stress in ontspanning en ga zo maar door. Jezus opent deuren die zonder Hem altijd gesloten zullen blijven.

ignore

“Tralalalalaaaaaa”

Na het voorgaande gelezen te hebben, snap je vast dat het meest naïeve wat je nu kan doen, je vingers in je oren steken is, ‘tralalalaaaa’ zingen en volhouden dat alles vanzelf wel goed komt. Ik ga er geen doekjes omheen winden: het aller domste wat jij in jouw leven kan doen, is je rug naar Jezus keren of gekeerd houden en blijven vertrouwen op jezelf en al die andere dingen om je heen, die wisselvallig en vergankelijk zijn. En de aller slechtste dienst die jij jezelf kan bewijzen, is Zijn uitgestoken hand (blijven) negeren. Hij is de enige ware en onvoorwaardelijke LIEFDE en de Enige, die altijd vóór jou is en zal zijn; als jij het Hem toestaat. Het is niet ‘love conquers all’ maar ‘His love conquers all’. Het woord ‘Evangelie’ betekent ‘goed nieuws’. Jezus IS goed nieuws. Hij is jouw ENIGE KANS op waar geluk. Hij is jouw ENIGE TICKET naar de hemel.

“Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij [God] de Vader komen dan door Mij.’”
(Johannes 14:6)

Als jij dus wil LEVEN, dan zal je móeten kiezen voor Jezus. Jouw eigen weg, jouw eigen waarheid en jouw leven? Het gaat nergens over en nergens heen. Ik snap heel goed dat dit misschien niet is wat jij graag wil horen, maar het is niet anders. Ik ga er niet om liegen. Natuurlijk ben je vrij om eerst allerlei wereldse ‘oplossingen’ te proberen zoals psychologen, therapeuten, coaches, medicatie, verdovende middelen, ‘ontdek jezelf-trainingen’, zelfhulpgroepen, geluk-goeroes, yoga, reiki, mindfulness, meditatiecursussen en ga zo maar door. Al deze dingen kosten vaak belachelijk veel geld, komen meestal niet tot de kern van het probleem en zorgen niet voor doorbraak. En hebt je het over zaken als yoga, reiki en mindfulness, dan beland je juist nog dieper in de duisternis dan je al zat. De duivel vermomt zich namelijk als een engel van het licht en misleidt velen! Lang niet alles wat goed voelt, is goed.

Alles samenvattend het volgende: je hebt heel veel opties en één Oplossing. Zeg het maar… Wat wil jij? Jezus heeft 2000 jaar geleden al een hele duidelijke keuze voor jou gemaakt en gedaan wat nodig was. Nu ben jij aan zet. Je mag wegrennen of in Zijn armen kruipen. Je mag Hem afwijzen of Zijn liefde accepteren. Je mag er ook rustig over nadenken, maar ook weer niet tè rustig. Je zal je keuze moeten maken vóórdat je je laatste adem uitblaast en niemand weet wanneer dat moment komt. Weet daarnaast dat niet kiezen (voor Jezus) ook een keuze is, en dat de consequenties van jouw keuze je een eeuwigheid zullen achtervolgen. Jouw ziel leeft namelijk voor eeuwig (das héél lang!) en jouw keuze is doorslaggevend voor waar. Choose wisely!

puzzelstukjes

Maar hoe dan?

Misschien is wat je net gelezen hebt helemaal nieuw voor je. Het kan zijn dat ik vragen van jou heb beantwoord, maar het zou ook kunnen dat je nu denkt: ‘Luister. Ik had al veel vragen, maar dat zijn er nu alleen nog maar meer geworden.’ Dat is dan fantastisch! Dat betekent dat je bent gaan nadenken; dat je hebt ontdekt dat er héél veel is wat je nog niet weet. En als er – al is het misschien in de verte – hoop in je binnenste is gaan borrelen, dan zullen er ook vragen rijzen als: ‘Ja, maar hoe dan? Hoe kom ik met Jezus in contact? Hoe ziet een leven met Jezus er voor mij uit? Wat moet ik doen en wat kan ik verwachten?’

Met die en heel veel andere vragen, wil ik je graag gaan helpen. Via deze website en Facebook post ik regelmatig blogs, overdenkingen, bemoedigingen en verwijzingen naar ‘extern studiemateriaal’, waardoor jij Jezus (beter) zal gaan leren kennen. Ik haal alles uit de kast wat nodig kan zijn om ook jou te inspireren en je aan te vuren om díe stappen te gaan zetten, waarvan jij eerder misschien gedacht hebt, dat het alleen voor gekkies en zwakkelingen was. Haha, gek? Ja, gek op Jezus zeker! En zwak? Ja graag! In jouw en mijn zwakte is Jezus namelijk supersterk. He does the heavy lifting. Door geloof in Jezus kan jij zelfs een supermens worden. You ain’t seen nothing yet!

“Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige [Jezus], waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.”
(Hebreeën 4:16)

Shock

Met Jezus ben je geen verliezer meer maar een winnaar; zelfs méér dan een winnaar!
Met Jezus ben je de kop en niet langer de staart.
Met Jezus gaat je leven uitsluitend nog omhoog en niet meer omlaag; vooruit en niet meer achteruit.
Met Jezus krijgt je leven eindelijk een doel en een bestemming om met verlangen naar uit te kijken.
Met Jezus krijgen jouw vragen eindelijk een antwoord en jouw problemen een oplossing. Als iets belangrijk is voor jou, dan is het belangrijk voor Hem.
Met Jezus worden alle ketenen en tegenstand gebroken en zal je in alles succesvol zijn.
Met Jezus kunnen uitspraken als ‘sorry, maar leer er maar mee leven’ met een grote boog de kliko in. Voor Jezus is niets onmogelijk, onherstelbaar of ongeneeslijk. Halleluja!
Met Jezus ga je dingen doen en kunnen die jij nooit voor mogelijk hebt gehouden. Wilde je altijd al graag mensen helpen? Grijp dan je kans! Met Jezus ben jij een wereldverbeteraar met ongekende mogelijkheden.
Met Jezus heb jij een sterke Leeuw aan je zijde; Eentje Die jou beschermt, voor jou vecht en Die met Zijn klauwen al jouw tegenstanders en vijanden uit de weg slaat. Wie niet horen wil, zal voelen.
Met Jezus wordt het onmogelijke mogelijk.
Wat er ook gebeurt, Jezus is altijd groter, sterker, machtiger en slimmer.
Jezus heerst.
Hij is Koning.
Halleluja!

Maar hoe dan?

Mijn rug naar de wereld keren, mijn oude leven loslaten en achter Jezus aangaan is zonder twijfel de aller aller aller beste keuze, die ik ooit gemaakt heb. Niet uit eigen slimmigheid, maar omdat Hij mijn hele leven lang jacht gemaakt heeft op mijn hart, en Zijn liefde mij op een gegeven moment heeft ingehaald. Toen was er geen ontkennen meer aan. En hoe jouw leven er nu ook uit ziet, wat je ook uitgespookt hebt in het verleden, wat jij ook van jezelf vindt of hoe vastgelopen je ook bent, Jezus gaat ook jouw allerbeste keuze ooit zijn. Hij houdt van je. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor je en die wil Hij samen met jou instappen; gewoon stap voor stap, de ene voet voor de ander.

Mijn gebed tenslotte, is dat het onderstaande wat de apostel Paulus bad voor de gemeente in Efeze, ook voor jou gaat gelden. Het woord ‘evangelie’ betekent goed nieuws. En dit is écht goed nieuws voor jou:

“Moge Hij (God de Vader) vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen [gelovigen] de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, op dat u zult volstromen met Gods volkomenheid.”
(Efeziërs 3:16-19)

Amen!