Jezus leren kennen

Jezus is met stip de meest goede, boeiende, inspirerende, mysterieuze en liefdevolle mens die er ooit op deze aarde heeft rond gelopen. Hij was God en mens in één; de enig mens ooit die volkomen zonder zonden, fouten en gebreken was. Hij kwam vanuit de perfectie van de Hemel naar de aarde om jou en mij te redden van onszelf, van de dood, van schuld, van ziekte, van tekorten… Hij kwam zonder verborgen agenda, enkel met liefde. Jezus is Liefde! Een Liefde die Zijn eigen leven op aarde zo’n 2000 jaar geleden vrijwillig opgaf voor jou en mij en die nog steeds ma-te-loos geeft aan iedereen die van Hem wil ontvangen.

Jezus leren kennen is een levenslange wandeling

We kunnen God met ons beperkte mensenverstand niet beredeneren. God past niet in een hokje. We kunnen het “Hoe dan?” gewoon niet bevatten. Hoe meer we over Jezus leren, hoe meer we er achter komen dat we eigenlijk niets weten. Jezus sprak de woorden: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Gaaf! Want wil je dus weten wie God is, dan moet je naar Jezus kijken. Alleen via Jezus, kan je bij God komen. Alle reden dus om meer dan nieuwsgierig te raken naar Jezus!

En het woord ‘wandeling’ zegt het al. Leven met Jezus is geen hardlopen, geen hordelopen, geen ‘mud run’ en zelfs geen power walking met hier en daar een rek- of strekoefening. Leven met Jezus is wandelen:  ontspannen én vooruit, samen de prachtige eeuwigheid tegemoet!

Jezus leren kennen
Kijken naar Jezus

Kijken naar Jezus, hoe doe je dat als Hij niet fysiek op aarde rondloopt? Kijken naar Jezus wil zeggen: je hart en je focus richten op Hem. Je zet tijd apart zetten om Hem beter te leren kennen en te ontdekken hoe ‘Hij en ik samen’ in elkaar steekt. Dat doe je o.a. door het luisteren naar preken of aanbiddingsmuziek waarin Jezus centraal staat, door gebed en meditatie en door het lezen in de Bijbel. Niet alleen de 4 Evangeliën, maar álle Bijbelboeken van Genesis tot aan Openbaringen gaan over Jezus. Als Hij jouw focus is en er in jouw hart een oprecht verlangen naar meer van Jezus groeit, dan zal Hij je meer en meer van Zijn grootsheid gaan openbaren.

In het Bijbelboek Filippenzen 2:6-11 staat een prachtige tekst over wie Jezus is:

“Hij die de gestalte van God had, hield Zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.”

Mijn leven met Jezus
Geloven is als een huwelijk: kiezen voor elkaar

Alles wat Jezus op aarde heeft gedaan was uit liefde; uit liefde VOOR JOU! Zijn pure, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde is grenzeloos. Waar deze Liefde is, is geen ruimte voor oordeel en afwijzing. God ziet mensen pijn en verdriet hebben, Hij ziet ze worstelen, neervallen en het voor de zoveelste keer weer opnieuw proberen. Kiezen op elkaar en doorrrr! Hij ziet dwars door onze zorgvuldig opgetuigde maskers heen. En vanwege onze overduidelijke tekortkomingen deed God in onze ogen iets onmogelijks: Zijn eigen Zoon Jezus offeren VOOR JOU en mij…

Jezus werd vernederd, uitgekotst, bespuwd, weggehoond, bespot, onterecht beschuldigd en uiteindelijk letterlijk kapot gemaakt… VOOR JOU! Op een moment dat je nog geboren moest worden en dat jij Hem nog niet kende. Je had Hem toen nog helemaal niet nodig. Hij gaf Zijn leven op VOOR JOU! Ja zelfs met het ‘risico’ dat je Hem er nooit dankbaar voor zou zijn. Al blijf je je leven lang volhouden dat je het allemaal wel zelf kan… Ja, zelfs als je een afkeer hebt van Jezus en niets met Hem te maken wilt hebben, dan nóg is Hij met Liefde VOOR JOU gestorven… just in case.

Jouw hand in de Mijne
“Het is jouw hand in de Mijne!”

Je komt tot geloof in Jezus als je zo’n verlangen naar een Redder krijgt (al zal je je dat zelf dan nog niet op dit manier realiseren) dat je je hart op een kier durft te zetten. Dán kan Jezus naar binnen. Tot die tijd zul je de geheimen van God en Zijn Genade niet leren kennen. Waarom niet? Je hebt een sluier voor je ogen waardoor je God niet kúnt zien. Tot geloof komen zal dan ook nooit een zorgvuldig afgewogen rationeel besluit kunnen zijn.

In de Bijbel wordt Jezus de Bruidegom genoemd en Zijn bruid is de kerk: alle mensen die bij Hem willen horen. De bruidegom zelf is Degene die de sluier voor je ogen wegneemt nadat jij Hem bent gaan toebehoren. Als die sluier weg is, ga je werkelijk ZIEN wie God is: een Papa die zegt: “Leg jouw hand in de Mijne, dan gaan we het samen doen.”

Door de sluier is er logischerwijs ook een enorm tegenstelling in Godsbeeld tussen ongelovigen en Christenen. Er kan daarom nog wel eens wat discussie zijn over of God bestaat of niet. Zonder relatie met God ga je nooit een bewijs in handen krijgen dat Hij niet bestaat. Al roep je het nog zo hard, al weet je het nog zo zeker, het is alleen maar een aanname. Echter, mét Jezus en zonder sluier krijg je precies datgene waar iedereen uiteindelijk naar verlangt: de openbaring, de bevestiging én het bewijs: God is echt! God is not dead! Gave film trouwens ;-))D

kiezen voor elkaar
Genade of ‘net niet’

Let op! De duivel heeft het voor elkaar gekregen om ruis op de lijn te krijgen. Er is daarom een beetje ‘niet-waarheid’ en behoorlijk wat ‘net-niet-waarheid’ in omloop als het om God gaat. En dan heb ik het hier nog niet eens over alle verschillende wereldreligies, maar juist over de diverse stromingen en ‘smaakjes’ binnen het Christelijk geloof.

Door alle ruis wordt in veel kerken nog (deels) gepreekt uit het Oude Wetsverbond en zijn niet alle boeken en aanbiddingsmuziek automatisch vol van Genade en Waarheid. Je kunt hierdoor flink in de war raken en gaan twijfelen aan God én jezelf. Het is daarom belangrijk dat je Gods Genade gaat herkennen zodat je wijze keuzes maakt in waar je naar luistert, kijkt en wat je leest. Eenmaal tot geloof gekomen, gaat de Heilige Geest je hierbij helpen.

confused
Het is Hij en Jij

Ondanks dat het luisteren naar anderen je zal helpen om een beter beeld van Jezus te krijgen, is Jezus leren kennen allereerst en vooral een hele persoonlijke reis. God bedoeling is: Hij en jij. Vier handen op één buik: jouw buik.

Toch kan het zomaar zijn  – niets menselijks is ons vreemd – dat je nu denkt: “Had ik dit maar eerder geweten dan… Nu heb ik kostbare tijd verloren en verkeerde beslissingen genomen… Het is nu te laat.” Dit soort denken is echt menselijk. God kijkt niet achterom en oordeelt Zijn kinderen niet. Er is werkelijk niets wat wij gedaan hebben, wat Hij niet volledig om kan keren en ten volle kan herstellen naar beter dan het ooit geweest is. God kijkt naar het nu en de toekomst. Hij ziet Zijn geliefde Zoon Jezus stralend van liefde naast jou staan. “Kijk Papa, voor dit mooie mens heb ik Mijn leven gegeven!” Jij in het hier en nu is all that matters.

Het enige wat van jou afhangt is of het “Wij samen” gaat zijn of “jij en Hij los van elkaar”. Jezus is altijd al bij je geweest en dat zal Hij altijd zijn, wachtend op het moment dat jij je hart voor Hem opent. Jezus zal altijd bij je zijn om jouw leven te veranderen van ‘zo zo’ naar glorieus, als jij Hem de gelegenheid geeft.

Jezus is een Overwinnaar, altijd en overal, en jij bent dit ook dóór Hem.