Pas op: prominente wolven in de schaapskudde!

Terwijl aan de ene kant de wereldwijde haat tegen en vervolging van Christenen toeneemt – juist omdat de Bijbel waar is en de Waarheid grote ego’s irriteert – zijn er helemaal aan de andere kant van het spectrum ook mensen die weliswaar met trots het label ‘Christen’ dragen, maar die hun ontmoeting met de ware Christus volledig gemist hebben. Het kruis om hun nek is een nietszeggend modeaccessoire en ze dienen overduidelijk een andere heer, eentje zónder hoofdletter.

Door hun zelfverklaarde Christen zijn, lijken ze misschien insiders in Gods familie, maar als we goed wakker zijn, dan herkennen we dat hier outsiders bezig zijn om het nest van Vader God te besmeuren met vuiligheid uit de put van de hel. Ze hebben mooie geestelijke praatjes, maar die komen niet uit de Bijbel. Ze zijn spiritueel, maar zonder de Spirit. Ze verheffen zich boven (de waarheid van) God en Jezus Christus wordt op geen enkele manier eer bewezen.

Mede omdat de wederkomst van Jezus aanstaande is en daarom de druk op de ketel (lees: de Waarheid) flink toeneemt, is het meer dan ooit belangrijk dat we als ware Christenen het Woord goed kennen. Het is een must dat we de Waarheid herkennen en dat we individueel koersvast achter Jezus aan gaan. We zijn ervoor gemaakt. Jezus zegt immers in Johannes 10:27: “Mijn schapen luisteren naar Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij”. Maar wat nu als we Zijn stem (nog) niet herkennen tussen andere soortgelijke stemmen? Dan vallen we makkelijk ten prooi aan misleiding.

sheep

Ik geloof dat we de komende tijd niet alleen meer vervolging gaan zien vanuit de wereld, maar ook meer misleiding van binnenuit. Het brein erachter is natuurlijk de duivel en om meer en sneller negatieve impact te maken, zal deze ellendeling niet zo zeer nobody’s gebruiken, maar juist celebrities. De duivel kent namelijk ons kuddegedrag. Maar ook onze neiging naar het knielen voor afgoden. Hij weet dat velen stoppen met kritisch nadenken zodra hun idool in beeld komt. Hij zal dan ook ogenschijnlijke ‘Christelijke’ beroemdheden naar de voorgrond duwen om als rolmodel te dienen en om zodoende tè naïeve gelovigen van het pad van de Waarheid weg te leiden. Het is al opletten!

Wil je een idee krijgen bij hoe de duivel de waarheid zo kan verdraaien dat Christenen er nog steeds voor applaudisseren, dan is het kijken van het filmpje helemaal onderaan deze blog, misschien een aanrader. Bij het kijken ervan viel mijn mond in ieder geval wijd open.

Even een praktisch voorbeeld

En laat ik er gewoon even één voorbeeld uitlichten wat er voor mij uitsprong, omdat ik haar jarenlang gevolgd en bewonderd heb: Oprah Winfrey. Ze claimt Christen te zijn. En hoor me goed: ik ga niet oordelen over of ze dat in haar hart werkelijk is, ja of nee. God is uiteindelijk haar Rechter en niet ik. Waar het mij om gaat is dat er in haar wereldwijde fanschare heel veel Christelijke vrouwen zitten die haar voor zeer wijze vrouw houden en dus haar woorden ook voor Goddelijke waarheid aannemen. En dan gaat het fout. Verblind door Oprah’s aanzien verwatert hun onderscheidingsvermogen tussen een Christen en de Christus.

Laat ik een aantal van Oprah’s uitspraken noemen die ik persoonlijk bijzonder verontrustend vind voor een zogenaamd Christelijk rolmodel:

  • Haar favoriete Bijbeltekst is ‘Handelingen … nog iets’ en ze kan hem niet noemen. Als je je favoriete tekst al niet kan quoten, dan ken je de rest van de Bijbel waarschijnlijk ook niet erg goed.
  • Ze heeft God naar eigen zeggen out of the box gehaald. Wat haar in de kerk onderwezen werd, vond ze te begrensd. Zo, die durft, dacht ik meteen. Ze verheft zich boven God. Ze houdt niet van grenzen en dus moeten de spelregels van Gods koninkrijk wat haar betreft maar overboord in ruil voor iets groters, iets vrijers.
  • Ergens in deze video leest ze één van haar favoriete quotes van Ekhart Tolle voor – die heeft ze dan weer wel paraat. Deze man is een wereldse spirituele goeroe die misschien links en rechts wat teksten uit de Bijbel heeft gejat, maar waarschijnlijk ook niet meer dan dat. Die quote luidt als volgt: “Men made God in his own image. The eternal, the infinite and unnameable was reduced to a mental idol that you had to believe in and worship als my God or our God.” Vertaald: ‘mensen hebben God gemaakt (gereduceerd) naar hun eigen beeld. De eeuwige, oneindige en onnoemelijke werd verkleind tot een geestelijk idool in wie je moest geloven en wie je moest aanbidden als jouw of onze God.’ Deze quote gaat natuurlijk recht in tegen wat de Bijbel zegt in o.a. Genesis 1:26 waar staat dat God de mens schiep naar Zijn beeld. En wat te denken van wat Oprah verder nog zegt: “God isn’t something to believe. God is.” Met andere woorden: je hoeft helemaal niet te geloven. God is gewoon.
spiritueel

Mijn conclusie hier is: als de Bijbel zegt dat we enkel gered worden door geloof, dan is dat zo. En dan predikt Oprah duidelijk een ander evangelie. Als ik haar zo aanhoor lijkt ze haar ‘Christelijk’ geloof opgerekt en gemixt te hebben met allerlei misleidende New Age dwalingen. En voor haar en vele andere ‘vrije geesten’ met haar, klinkt out of the box denken vast als iets heel aantrekkelijks, maar dit is wat de Bijbel ons leert:

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
(Matteüs 7:13-14)

All we need is Jesus!

De Bijbel leert ons duidelijk: less is more. Voor de wereld kan het heel bekrompen lijken om alleen de Bijbel als de absolute waarheid te zien. Het kan heel dwaas en naïef lijken om te geloven dat je alleen door Jezus bij God en in de hemel kan komen. Maar de wereld mist het juist hier volledig. De weg naar God lijkt dan weliswaar smal, maar eenmaal langs Jezus en in Zijn koninkrijk gaat het dak er volledig af. Dan gaan we zien dat God zo groot, zo heilig en zo goed is dan we tot in een eeuwigheid bezig zullen zijn om de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van God te leren kennen.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, Die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op de aarde. Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
(Efeziërs 3:14-19)

Oprah is spiritueel. Geen twijfel over mogelijk. Ja, ze gelooft waarschijnlijk ook in een god, maar wel eentje van haar eigen verbeelding; eentje die grenzeloos en ‘enkel liefde’ is en geen kritische noten kraakt. Een soort add on voor je leven en zeker niet eentje waar je als mens voor zou moeten willen knielen. Je dit alles beseffende, hoe zou iemand zoals Oprah – want met haar dwalen er nog velen – ooit als een rolmodel kunnen dienen voor Christenen? Hoe zit het met bekering en levensheiliging waar het Woord van de Allerhoogste toe oproept? Als alles alleen maar liefde is, dan heeft God blijkbaar een pijnlijke denkfout gemaakt toen Hij Zijn eigen Zoon naar het kruis stuurde als Offerlam voor onze schuld. Toch fijn dat er dan in ieder geval nog mensen zijn die wel weten hoe het zit…

Nu zijn er in de wereld natuurlijk velen die zich verbonden hebben aan dit soort New Age-achtige alles-is-liefde spiritualiteit. Mensen zijn nu eenmaal op zoek naar de zin van hun leven en New Age theorieën liggen gewoon lekker in het gehoor en ze vragen niets van je. Ideaal! Ook ik heb me er een tijdje in verdiept voordat ik Jezus leerde kennen. Dus ik snap de aantrekkingskracht. Maar claim als New Ager dan niet dat je ook Christen bent. Je gedraagt je namelijk niet zo. Richt vooral je eigen clubje op, maar ga niet met net-niet-waarheden vissen in Gods vijver. Beken kleur en leidt geen kinderen van God het moeras in. Dat gaat je namelijk héél duur komen te staan.

Vertrouw op de Heere met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
(Spreuken 3:5-6)

Tenslotte, en dit is wat ik persoonlijk geloof en ik heb profeten van God hetzelfde horen bevestigen: we moeten in de tijd die nog komen gaat heel scherp blijven dat we Jezus blijven volgen en niemand anders. Onder invloed van de geest van de antichrist, zal er namelijk veel misleiding komen. Zich van geen kwaad bewust zullen mensen achter beroemdheden aan gaan rennen die Christen lijken te zijn. En als hun grote voorbeeld dan stapje voor stapje het roer omgooit van ‘God is liefde’ naar ‘liefde is God’, van Christendom naar spiritualiteit, van de Heilige Geest naar de misleidende en rebellerende geest van de antichrist en daarbij Jezus in Zijn geheel buiten de kantlijn gekieperd wordt, dan zullen velen zo in slaap zijn gesukkeld dat ze geen kik meer geven. Gehersenspoeld, losgeweekt van de Waarheid, naïef en totaal verblind…

blindfolded

Dus ben je Christen of nog op zoek naar de Waarheid? Zorg dat je wakker blijft. Wees scherp. Volg geen talkshow hosts, geen popsterren, geen journalisten, geen politici en zelfs geen voorgangers of je eigen broers en zussen in het geloof. Zet geen mensen op een voetstuk maar enkel Jezus. Volg ook geen Christenen, maar enkel de ware Christus.

Hou je ogen op Hem gericht. Houd de Waarheid in het oog en niets dan de Waarheid. Zorg dat je in staat bent om met de Bijbel in je hand zelfstandig het onderscheid te kunnen maken tussen leugens en Waarheid, tussen true en too good to be true, juist als ze bijna hetzelfde lijken. Dat is namelijk precies waar je Bijbel voor bedoeld is. Het Woord hoort te snijden, tussen zin en onzin.

En weet dat je het helemaal niet in je eentje hoeft te doen. Laat je bemoedigen door de woorden die Jezus sprak tegen Zijn leerlingen toen Hij hen voorbereidde op de tijd die komen ging, een tijd waarin Hijzelf lichamelijk niet op aarde zou zijn en ze onder druk op de proef gesteld zouden gaan worden. Zijn woorden zijn ook voor jou en mij vandaag. Wij leven nog in precies diezelfde tijd; de tijd voor de wederkomst van Christus.

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen. De Geest van de waarheid [de Heilige Geest] zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.
(Johannes 16:12-13)

Tot slot nog dit: heb je de Heilige Geest nog niet ontvangen of weet je het gewoon niet zeker, lees dan nog even door onder het onderstaande filmpje.

Wees gezegend!

Hoe ontvang ik de Heilige Geest?

Het ontvangen van de Heilige Geest wordt ook wel de doop in de Heilige Geest genoemd. Een absolute voorwaarde voor het ontvangen van de Heilige Geest is dat je in Jezus gelooft en dat Hij jouw Heer is. Je moet je van je oude zondige leven afgekeerd hebben naar Hem toe.

Voor een gezonde en complete wedergeboorte is het daarnaast ook noodzakelijk om in water gedoopt te zijn; als volwassene en niet als baby. De babydoop is weliswaar een ongetwijfeld zeer liefdevolle keuze van de ouders, maar niet van het kind zelf. Daarnaast kan een baby zich ook nog niet bekeren. Hij of zij heeft nog geen enkel besef van zonde. Wil je hier nu meer over weten, bestel dan zeker eens het gratis boekje ‘De kracht van de waterdoop’ van Tom de Wal. Dat kan via www.frontrunners.nl/webshop.

Hoewel de doop een opdracht is en dus noodzakelijk (geloven = vertrouwen = gehoorzamen) , is het geen voorwaarde voor het ontvangen van de Heilige Geest. Als jij gelooft en jij je bekeerd hebt, kan je nu op dit moment al de Heilige Geest ontvangen als je er in gebed om vraagt. Dat doe je uit geloof en het is dan ook geen absolute noodzaak dat anderen je bijvoorbeeld de handen opleggen.

Voorbeeldgebed:

Dank U wel Jezus dat U gekomen bent naar de aarde en stierf voor mij, om mij weer terug te brengen bij de Vader. Dank U wel dat U ook de weg vrij gemaakt hebt, zodat ik de Heilige Geest kan ontvangen.

Here Jezus, U zegt in Uw Woord dat U de Doper bent van de Heilige Geest en vuur.

Ik wil U daarom vragen om mij op dit moment te dopen en te vullen met Uw Heilige Geest. Ik wil U vragen dat U op dit moment met Uw Heilige Geest komt en mij onderdompelt. En dat ik vanaf dit moment een leven zal leven vol van Uw Heilige Geest.

Heer, ik strek me daarnaar uit, op dit moment. In geloof ontvang ik op dit moment de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest. Maak mij door Uw Geest een getuige van U, geef mij de kracht om voor U te leven en geef mij de gaven van Uw Geest.

Amen

bron: bijlage 1 uit het boek ‘Spreken in tongentaal’ van Tom de Wal

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.