Ben jij bereid om door vervolging heen te gaan?

Een prachtig voorbeeld van je eigen leven neerleggen en leven voor God.
Een prachtig voorbeeld van wat het betekent om je kruis op te pakken en Jezus te volgen.
Een prachtig voorbeeld van de krachtige werking achter het doorstaan van vervolging vanwege je geloof in Jezus, juist omdat God daarin een machtig werk doet in de levens van anderen.
Lees je zo mee met wat ik net gelezen heb?

Maar wel eerst even wat achtergrondinformatie. De passage die ik zo met je wil delen, komt uit de brief die Paulus schreef aan de gelovigen in Efeze. Daarin deelt hij met hen een openbaring die God hem gegeven had. God had Paulus zijn geestelijke ogen namelijk geopend. God had hem laten uitzoomen vanuit zijn eigen situatie en hem zicht gegeven vanuit de hemel. God had hem laten zien wat Hij ziet. God had hem als het ware een kijkje achter de schermen gegeven, waardoor het voor Paulus vervolgens geen enkele vraag meer was of hij bereid was om te lijden omwille van het evangelie.

“Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u [hemelse] eer ontlenen. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde…”
(Efeziërs 3:13-15)

Paulus troost en bemoedigt hier de mensen die door zijn prediking tot geloof gekomen zijn, terwijl hij juist degene is die ogenschijnlijk troost en bemoediging nodig had. Was hij niet juist degene die vervolgd werd, in elkaar geslagen werd en jarenlang onschuldig achter de tralies zat? Bizar niet? Waar haalde hij de kracht vandaan, kan je je afvragen. Maar daar ga je zo achter komen.

Paulus zegt hier eigenlijk ook: kijk niet naar wat er in het zichtbare gebeurt. Laat je niet ontmoedigen door wereldse tegenstand. Ik lijd heel bewust. Ik zet door juist ondanks tegenstand, vervolging, afranselingen en gevangenschap, omdat ik met mijn geestelijke ogen zie wat een machtig werk de Heer in de levens van anderen aan het doen is. Ik lijd heel bewust, omdat ik mijn leven heb neergelegd zoals Jezus Zijn leven voor mij heeft neergelegd. Het gaat niet langer om mij, maar om Hem die in mij leeft: Christus Jezus. Kijk dus niet naar Mij, ik ben niet zielig, maar prijs God voor wat Hij door mij heen aan het doen is! De kosten voor mij nu zijn in geen verhouding met het loon wat ik straks in de hemel ga ontvangen. Houd je ogen dus gericht op Jezus en laat je niet ontmoedigen of afleiden door tegenstand en vervolging!

Kijk omhoog

En dan komt ie! Het gebed van Paulus voor de gelovigen, voor jou en mij – maar als het goed is, als wij daadwerkelijk Jezus volgen, ook ons gebed voor die ander(en):

“Moge Hij [onze Vader] vanuit Zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat [het gevolg] door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan [het gevolg van het gevolg] zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.”
(Efeze 6:16-19)

Wat een belofte! Heb je hem ontvangen voor jezelf? Paulus is vervolgd om deze belofte van God in jouw leven gestand te kunnen doen. Iets om heel erg dankbaar voor te zijn toch?

Maar lees deze laatste verzen nu nog eens een keer, maar dan vanuit het perspectief dat jij als een Paulus dit uit bidt over andere gelovigen. Als jij de liefde van Christus hebt leren kennen die alle kennis te boven gaat, ben jij dan ook bereid om vervolging te doorstaan? Ben ook jij bereid te lijden zoals Paulus deed als dat betekent dat daardoor ook anderen redding en Gods beloftes kunnen ontvangen? Ben jij bereid om vrijwillig vervolging te ondergaan (zonder weg te rennen) wetende dat je, net als Paulus 2000 jaar geleden, meehelpt om de grote oogst aan zielen Gods koninkrijk binnen te leiden? Als je droomt over het helpen van mensen, dan is dít je kans!

God zij dank (!) dat Paulus in ieder geval bereid was om zijn leven neer te leggen voor God, de mensheid en dus ook mij! God zij dank dat hij niet zelfgericht was, zwolg in zelfmedelijden en jammerend voor de spiegel zat: “Zuhu zijn ahahallemaal tehegen mijhijhijhiijj!” Aan deze geloofsheld en doener van het Woord danken wij onze redding.

Aan het einde van zijn brief schrijft hij zelfs nog het volgende:

“Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bidt voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.”
(Efeziërs 6:18-20)

Paulus schrijft hier niet: kom me uit de gevangenis redden! Help me om mijn onschuld te bewijzen aan de wereld! En zelfs niet: ik wil weer terug naar mijn oude comfortabele leventje (waarin ik zelf Christenen de hersens insloeg!). Nee, hij schrijft: bid voor mij zodat ik ondanks vervolging krachtig blijf doen wat ik te doen heb – als het nodig is zelfs met een schep extra vrijmoedigheid erbovenop. Bid dat ik blijf doen datgene wat nu eenmaal vervolging tot gevolg heeft: het prediken van het evangelie, het uitreiken naar een verloren wereld, het redden van zielen en het binnenhalen van de oogst. Stoppen is voor mij géén optie!

sportcoach

Christus is blijkbaar genoeg om met gemak alle ongemak, groot en klein, te kunnen doorstaan. Dat is de boodschap die Paulus ons geeft. Hij is erbij, dus je doet het sámen. Hij is Zijn kracht in jou die zorgt dat je kan doen waarvoor je menselijkerwijs zou wegrennen. Zoals wij Petrus straks in de hemel zullen danken voor wat hij voor ons gedaan heet, zo zullen velen later ook jou danken voor de tijden dat jij onbaatzuchtig je nek voor hen uitgestoken hebt. En groot zal ook de beloning zijn die God de Vader je ervoor zal geven.

Ik bedenk mezelf heel vaak: Mariëlla, jij wil er later in de hemel NIET achter komen welk werk je hebt laten liggen, hoeveel mensen er door jouw angst of getreuzel Jezus niet hebben leren kennen en dus verloren zijn gegaan en hoe de beloning die in de eeuwigheid voor je klaar lag daardoor aan je neus voorbij gaat. Spijt komt dan te laat. De vervolging die je dus slechts voor korte tijd te verdragen hebt, staat in géén verhouding tot de eeuwigheid die je straks bij de Vader hebt. Jij houdt van Jezus en dus gáán met die banaan!!!

Waar ben jij toe bereid?

De vraag is nu of ook jij bereid bent om je comfortabele ik-leef-voor-mezelf-leventje los te laten? Jezus leeft niet meer op aarde. Paulus leeft niet meer op aarde. Nu zijn jij en ik aan zet voor de mensen die nu leven en verloren gaan als wij ons mond houden en blijven gaan voor knus en gezellig zo samen; als wij teveel met onszelf bezig zijn in plaats van onze race te lopen en te doen waar God ons voor geroepen heeft.

Paulus vergeleek de roeping die God op zijn leven gelegd had met het lopen van een wedloop, een hardloopwedstrijd. Om zo’n race te kunnen winnen moet je gefocust blijven. Je moet je niet af laten leiden door boe-geroep van de zijlijn of onder de indruk raken van de vijand die luid tetterend naast je rent en jou probeert te intimideren. Nee, je moet je oren gespitst houden voor de instructies van je coach (de Heilige Geest) en je oog gericht houden op de eindstreep. Jouw race is pas voorbij als God jou thuis haalt. En iedereen die zijn of haar race loopt is in Gods ogen een winnaar en gaat er dus met een hoofdprijs vandoor!

atletiekbaan

“Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de Grondlegger en Voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich ze tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.
(Hebreeën 12:1-3)

“Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige Rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar Zijn komst hebben uitgezien.”
(2 Timoteüs 4:6-8)

Laat dit ook een aanvuring voor jou zijn om te stappen in de roeping die God voor jou heeft – en mocht dit op jou van toepassing zijn – om te stoppen met het afbranden van de mensen die wél voor God aan het arbeiden zijn. Wees niet als de oude Christen-vervolgende Paulus, maar als de nieuwe wedergeboren, Geestvervulde Paulus die God en Zijn mensenleger niet langer tegenwerkte maar met hen samenwerkte.

Amen!

Heb je naar aanleiding van deze blog een vraag, een mooi getuigenis of wil je graag iets met mij en/of anderen delen? Geef dan hieronder een reactie of stuur een mailtje naar info@mijnlevenmetjezus.nl.
Het delen van deze blog via jouw (social media) kanalen wordt ook zeer gewaardeerd!

Gods zegen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.