De noodzaak voor profetie neemt toe

Wat is profetie? Een profetie is een uitspraak of boodschap geïnspireerd door de Heilige Geest die van te voren de wil of de raad van God vertelt, uitlegt of verklaart.

Dit kan misschien lijken op wat de wereld kent als waarzeggerij, maar de bron is feitelijk een totaal andere. Waarzeggerij, maar bijvoorbeeld ook aura/hand/kaart/fotolezen en horoscopen zijn occultisme. Alles wat daar aan boodschappen en uitleg uit voort komt, heeft niets – maar dan ook niets! – met de waarheid te maken. Het is niet geïnspireerd door de Heilige Geest, maar door de kwade machten van de duisternis. De wereld is zo hongerig om ‘iets’ te horen of voelen van wat ze niet kunnen zien, dat ze ongefilterd alles voor zoete koek slikken.

Als Christen echter moet je hier echt verre van willen blijven. We kunnen het ons dan ook niet veroorloven om te verslappen of om in slaap te sukkelen. We moeten heel erg alert zijn én blijven, want de duivel is een listige imitator. Hij zal geen kans voorbij laten gaan om Gods waarheid een tikkeltje te verdraaien of om het krachtige van God zo te verzieken dat het tegen ons gaat werken.

Maar let op! Ga uit een angst of kramp om het verkeerde te doen ook niet het kind met het badwater weggooien! Keer profetie niet de rug toe, omdat het lijkt op waarzeggerij. Het maakt de duivel namelijk echt geen snars uit of je nu in zijn valstrik van wereldse waarzeggerij loopt of dat je waarzeggerij samen met profetie in zijn geheel aan de kant schuift. Zolang jij niet het pad van de volle waarheid bewandelt, vindt hij het wel best.

horen van God

Laat ik benadrukken dat het allereerst goed is om veel tijd te investeren in je eigen relatie met God. Zet tijd apart voor Hem, waarin je bidt, je Hem aanbid, je de Bijbel leest of met Hem kletst; gewoon tijd waarin je je hemelse Vader leert kennen en Hij Zichzelf – Zijn hart, karakter, wil en plannen – aan jou zal openbaren. In die kostbare tijd ga je ook leren hoe je Gods stem kan verstaan. Als jij namelijk persoonlijk van God wil horen, dan zal je allereerst ZELF naar Hem toe moeten gaan.

Naast dat God tegen een ieder van ons persoonlijk wil spreken, kiest Hij er soms ook voor om door iemand anders heen tot ons te spreken. Dat kunnen woorden van kennis of wijsheid zijn, maar ook een profetie. Stel je voor dat God al eerder rechtstreeks tot jou heeft gesproken om het roer om te gooien, om voor jouw gevoel grote stappen te zetten. Grote acties hebben grote gevolgen en in dat geval kan je God altijd vragen om wat Hij gesproken heeft, te bevestigen. Hij zal dan één, maar soms ook meerdere mensen op je pad sturen die zonder enige voorkennis rechtstreeks inspreken in jouw situatie.

Hoe tof een profetie die je ontvangt ook kan zijn, het is altijd belangrijk om hem te toetsen. Neem hem op, schrijf hem op en ga hem toetsen. Is de boodschap namelijk wel echt van God of is misschien toch meer de persoonlijke mening of de wens van degene die ‘profeteert’? Profetie is namelijk niet het oplaten van wensballonnetjes of manipulatie. Ga dus ook zeker niet rennen op een mooi of dwingend woord, maar ga rennen op een woord waarvan je ZEKER WEET dat Hij van God was én voor jou! Zelfs de beste profeet kan er namelijk naast zitten.

Toets!

Dat toetsen van profetieën is onze eigen verantwoordelijkheid. Maar hoe doe je dat nu, toetsen? Een profetie moet altijd in lijn zijn met het Woord van God, in lijn met eerdere (getoetste) profetieën én hij is altijd opbouwend, troostend of bemoedigend (1 Kor. 14:3). Een profetie is dus NIET veroordelend, denigrerend of kwetsend. Ja, hij kan raak voelen, maar het hart erachter zal ALTIJD liefde zijn. Het hart erachter zal altijd zijn om jou vooruit te helpen, om iets vrij te zetten in je leven, om je dichter naar God te brengen, dichter naar je roeping en dichter naar wie je werkelijk bedoeld bent te zijn.

testing
Een profetie is dus niet alleen een aankondiging. Het veroorzaakt ook iets. Gods woord heeft scheppingskracht! Heel vaak is het een bevestiging van iets wat God al eerder tegen jou gesproken heeft, ook al heb je het niet als zodanig geregistreerd. Er klikt dus iets in je hart, ook al kan je verstand misschien nog protesteren. Als een profetie de toets niet doorstaat, dan gooi je hem weg. Doorstaat hij de toets wel, bewaar hem dan zorgvuldig en mediteer erop. Bid voor meer instructie en duidelijkheid. Het ontvangen van een profetie wil namelijk niet altijd zeggen dat je ook NU al moet gaan rennen. Timing is key!

Profeteren maakt je nog geen profeet

Profeteren is in principe een gave van de Heilige Geest die gegeven is aan iedere geestvervulde Christen. Iedereen kan het leren, maar daarentegen is het ambt van profeet maar aan weinigen gegeven. Iemand die profeteert is dus nog geen profeet! Een profeet heeft namelijk veel meer zalving en mandaat van God gekregen. Echt toekomstbepalende profetieën (bijv. “God roept je om een kerk te starten” of “God roept je om als zendeling naar Zuid Amerika te gaan”) behoren dan ook alleen aan hen toe, net als de opdracht om soms mensen, kerken of zelfs landen terecht te wijzen, te waarschuwen of te confronteren.

Waarom begin ik in deze blog over profeteren? Je ziet door de tijden heen – en dus ook door heel de Bijbel heen – dat profetie altijd heel erg belangrijk is geweest. En waarom zou dat nu ineens anders zijn? Sterker nog, ik geloof dat op een bepaalde manier profetie zelfs een steeds belangrijkere lading krijgt. Waarom? Omdat de wereld waarin we leven helaas niet veel meer onderdoet voor Sodom en Gomorra. We weten ook dat God dit alles toelaat totdat een ieder die gered wil worden, gered zal zijn. De druk op de ketel neemt toe om mensen aan het einde van zichzelf en in de armen van Jezus te krijgen; de plek waartoe we allemaal gemaakt zijn.

bij de vader

Dit betekent praktisch dat we in situaties zullen gaan belanden die nog niet eerder voorgekomen zijn. Denk eens aan de hele C-waanzin, die we tot 3 jaar terug nog niet hadden kunnen voorzien. De druk op de wereld neemt toe, maar onze God is een GOEDE God. Hallelujah! Hij heeft altijd dé weg UIT moeilijke situaties, maar beter nog wil Hij dat we er niet in terecht komen. Waar de wereld momenteel een fuik in gemasseerd wordt, heeft Hij een betere weg voor ons. Hij wil ons liever OM moeilijkheden en valstrikken heen leiden, dan dat we er eerst recht in lopen en dat Hij ons daar vervolgens weer uit moet trekken met alle pijn en verwondingen van dien.

God wil ons door de profetische woorden van broers en zussen bemoedigen en opbouwen tot sterke Christenen, zodat we niet langer leven vanuit emotie en ons gedragen als een slachtoffer. God wil ons door het woord van profeten onderwijzen, instrueren en voorkennis geven zodat situaties in de wereld ons niet overvallen, maar dat we van te voren al gereed staan in onze complete wapenuitrusting (Efeze 6:11-17) om te doen wat nodig is voor Gods koninkrijk. We leven per slot van rekening niet meer voor onszelf, maar voor Hem die Zijn leven voor ons gaf. Toch???

Als je nog niet bekend was met profetie of je hebt het onderwerp tot nu toe eigenlijk uit angst maar helemaal gemeden omdat je er (on)terecht voor gewaarschuwd was, ga je er dan zeker in verdiepen! Laat je opbouwen, troosten en bemoedigen! Laat je onderwijzen, waarschuwen, informeren en klaar maken! Zomaar een liefdevol advies van mij op deze druilerige zaterdagmiddag.

En om je een beetje op weg te helpen, geef ik je hieronder een aantal namen van profeten die ik persoonlijk (maar toets het vooral zelf!) de moeite waard zijn om eens te beluisteren. Doe er je voordeel mee.

Wees gezegend!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.