Godslastering, wie is er nu God, jij of Hij?

En God zei: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…” (Genesis 1:26)

De Bijbel, Gods Woord en dus God zelf, zegt dat wij gemaakt zijn naar Zijn evenbeeld. Bij alleen al deze tekst zou je kijkende naar onze samenleving een heel verwrongen en negatief beeld van God kunnen krijgen. Echter, het was en is door onze eigen ongehoorzaamheid aan onze Maker en door onze eigen liefde en aangeboren voorkeur voor de zonde, dat we als mens zo ver zijn afgedwaald dat er van de oorspronkelijke gelijkenis met onze Vader vaak nog maar bitter weinig over is.

Gelukkig verlangde God zó naar de terugkeer van Zijn kinderen dat Hij Jezus als Bemiddelaar instelde. Jezus demonstreerde ons 3 jaar lang Gods soort liefde, waarna God Hem in onze plaats ónze eigenhandig (zuur) verdiende doodstraf liet ondergaan. Hierdoor is er nu dankzij Jezus gelukkig weer een vrije terugkeer naar God de Vader mogelijk en is er een écht hoopvolle toekomst binnen handbereik.

Maar het wordt nóg beter! Door Gods oneindige genade voor ons en ons geloof in Jezus worden we niet alleen gered van onszelf en van het dode spoor waar we op wandel(d)en, maar als we Jezus trouw blijven (!) volgen, worden we ook geleidelijk aan van binnenuit getransformeerd terug naar ons oorspronkelijke ontwerp.

ons ontwerp

Gods kinderen gaan daardoor – terug van weggeweest – opnieuw steeds meer op hun Vader lijken; in hun karakter, in hun denken, in hun spreken, in hun gedrag, in hun leefwijze… Hoe bijzonder is dat!? De Bijbel zegt echt niet voor niets dat het oude voorbij is en dat alles nieuw geworden is.

Tot zover even Gods briljante plan. Houd dit vast, maar zet je wel even schrap, want we gaan een scherpe bocht van 180 graden maken:

De wereld zegt namelijk: “Laten wij een god maken naar onze gelijkenis.”

De mensen in de wereld hebben vaak nog zo’n ongezonde liefde en adoratie voor zichzelf dat ze de waarheid liever omdraaien. Niks je voegen naar een Allerhoogste God! Ze bedenken liever een afgod naar hun eigen gelijkenis; iemand die denkt zoals zij denken en die dus (automatisch) ook alles goedkeurt en bejubelt wat zij doen. Of nog erger: ze geloven dat ze zelf God zijn. Au!

Maar wat was ook al weer het eerste gebod wat God via Mozes aan de Joden gaf toen ook zij dachten: Wij hebben God niet nodig. Wij kunnen het zelf wel!?

“Jullie mogen geen andere goden hebben dan Mij alleen.”
(Exodus 20:3)

In andere woorden, God waarschuwde Zijn volk (de Schepper waarschuwde Zijn schepselen): aanbid jezelf niet. Hoe kan jij jezelf ooit redden als je geen idee hebt van wat er komen gaat? Aanbid ook geen levenloze objecten! Wanneer zijn die jou voor het laatst te hulp geschoten? En aanbid al helemaal de duivel niet! Buig niet voor degene die vanwege zijn opgeblazen ego ook niet voor Mij buigen wilde. Met hem zal het niet goed aflopen. Dus volg niet in zijn spoor!

dood spoor

Maar dat is het Oude Testament Mariëlla, kan je nu denken. Oké, je hebt gelijk. Gaan we toch naar het Nieuwe Testament! Geen 10 geboden meer, maar heel overzichtelijk slechts één gebod:

“Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
(Mattheüs 22:37-39)

Als ik deze tekst bestudeer, zie ik een duidelijke volgorde: 1) God, 2) ik en 3) de ander, mijn medemens. Opnieuw, God hoort op de eerste plaats te staan. We moeten met HEEL ons hart, HEEL onze ziel en HEEL ons verstand God liefhebben. Dat is wat Hij van ons vraagt. Jezus accepteerde Zijn lijdensweg en kruisiging als Zijn deel van het Nieuwe Verbond. Ons deel is ons voegen naar Hem, gehoorzamen. Er kan in mijn ogen dan ook geen verwarring bestaan over de juiste prioriteit.

En daarna, net zo belangrijk, heb je naaste lief als jezelf. Je kan alleen van een ander houden in de mate waarin je van jezelf houdt. En daarbij is de clou: je kan pas op een gezonde manier van jezelf (en dus ook de ander) houden als je éérst jezelf kan zien door Gods ogen, door de lens van Zijn liefde en Zijn genade voor jou. Je zal eerst zelf Gods liefde moeten leren ontvangen, voordat je het kan uitdelen aan anderen. God IS namelijk liefde.

Als wij mensen echter – en dat zien we de laatste jaren steeds meer gebeuren – zelf gaan goochelen met het woord ‘liefde’ en we onszelf superieur achten aan onze Schepper, dan gebeuren er hele vreemde dingen. Dan krijg je een samenleving die zogenaamd in de naam der liefde, God en Zijn scheppingsorde lastert. Dan is het niet meer ‘God is liefde’ maar ‘als ik het liefde noem, dan vindt God het vast oké.’ Het is als: gras is groen, dus alles wat groen is, is gras. Een vrij kromme manier van redeneren.

groen gras

En als we dan op een gegeven moment doorkrijgen dat de God van de Bijbel heel veel moeite heeft met onze schending van Zijn copyright op liefde en met wat wij ervan gemaakt hebben, dan creëren we zelf toch gewoon een andere god. De oude eruit, een nieuwe erin. Probleem opgelost!

Rest alleen wel de vraag waarom alles wat onze moderne en zogenaamd beschaafde samenleving zo graag ‘liefde’ noemt, keer op keer kapot gaat, relaties stuk maakt, persoonlijke problemen veroorzaakt en andere mensen beschadigt? Gods definitie van liefde zegt namelijk:

“De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.”
(1 Korinthe 13:4-8)

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga voor de real deal! “Ik ben namelijk met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).

Dus… niks geen identiteitscrisis meer voor mij.
Ik hoef me niet meer met mijn ellebogen een weg naar boven te vechten.
Ik ben namelijk een kind van de Allerhoogste en Jezus en ik zijn één!
Ik hoeft niet meer te vechten voor mijn plekkie in deze wereld.
De hemel is mijn thuis.

Hallelujah!

Hartelijk bedankt voor de tijd die genomen hebt om deze blog te lezen. Ik heb hem met heel veel liefde en passie geschreven en ik geloof dat Jezus bij machte is om ook jou, door mijn woorden heen, te openbaren wat Hij op dit moment op Zijn hart heeft voor jou. En wat Hij kan, doet Hij ook als we Hem daar de kans toe geven. God is trouw!

Mag ik je tot slot nog dit vragen?

“Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Christus. Want het goede nieuws is de kracht van God: iedereen die het gelooft, wordt erdoor gered.”
(Romeinen 1:16 BB)

Wil jij meehelpen om het Evangelie verder te verspreiden? Dat kan door de post van deze blog op Social Media te liken, te delen en te voorzien van een reactie. Hierdoor help je de onderliggende algoritmen om deze blog voor anderen beter vindbaar te maken. Natuurlijk kan je de browserlink van deze webpagina ook direct met anderen delen via Whatsapp of email. En tenslotte is het voor mij persoonlijk ook heel waardevol om te horen wat deze blog met jou gedaan heeft. Een reactie hieronder wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Gods zegen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.