De Bijbel

Toen ik tot geloof kwam, stond ik voor een dilemma. Ik hoorde dat Gods Woord (wat God de mensen wil vertellen en laten zien van Zichzelf, Zijn waarheid) in de Bijbel beschreven staat. Maar dat dikke boek, wat moest ik ermee!? Lees ik het als een gewoon boek, beginnen bij pagina 1?

Ik ben inmiddels een paar jaar verder en inmiddels heb ik wel in de gaten: de Bijbel is een boek met een ongekende diepgang. Hoe vaker je hem leest en hoe meer je je op Jezus richt, des te dieper ga je begrijpen welke waarheden erin verborgen liggen. De hoofdrol in de Bijbel is weggelegd voor Jezus, van Genesis tot aan Openbaringen. Dat zal je niet direct bij de eerste keer lezen duidelijk zijn, maar door bijbelstudie en het luisteren van preken over Jezus, ga je dat vanzelf ontdekken. Stapje voor stapje.

In-de-Bijbel-lezen
De oorsprong

De Bijbel is van oorsprong geschreven in het Grieks, Hebreeuws en Aramees. De eerste verhalen dateren van ca. 2000 jaar voor Christus. Vanuit de brontalen is de Bijbel in de loop der tijd vertaald in meer dan 450 andere talen. Soms vertaald vanuit een andere vertaling, maar ook door mensen met diverse achtergronden en culturen en in verschillende periodes. Je kan je voorstellen dat er daardoor wel eens passages uit hun oorspronkelijke context zijn geraakt. Bij twijfel is het altijd goed om verschillende vertalingen naast elkaar te houden of te zoeken in de brontekst.

Bijbelvertalingen

In welke vertaling je de bijbel leest, is echt een kwestie van persoonlijke voorkeur. Probeer er zelf een aantal uit en ontdek wat bij jou past. De bijbelversies die ik zelf heel prettig vind om te lezen zijn:

  • de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV): Ik heb zelf de Jongerenbijbel. Hij is in modern Nederlands geschreven en er is voldoende ruimte voor het maken van aantekeningen. Daarnaast staat er ook erg veel achtergrondinformatie in.
  • the Amplified Version (AMP): een uitgebreide Engelstalige vertaling met [tussen haakjes] veel extra verduidelijking. Hierdoor is de Bijbel bijna niet meer niet te snappen.
  • the Message Translation (MSG): een hele uitgebreide vertaling, niet altijd letterlijk, maar soms juist meer beeldend en omschrijvend. Hij kan helpen om de diepere context en geestelijke lading beter te begrijpen.

Als ik niet zeker ben of een vertaling wel klopt of als ik een vers simpelweg niet snap, dan pak ik er vaak de AMP en MSG vertaling naast. Dit schakelen tussen verschillende vertalingen gaat tegenwoordig heel makkelijk met bijbel apps. Dank U Jezus voor mobieltjes en tablets! En als dat uiteindelijk nog steeds vraagtekens oplevert, dan pak ik er de Strongs Concordance bij voor de bronteksten.

Vertalingen vergelijken
Strongs Concordance

De Strongs Concordance werkt helaas maar in combinatie van een paar vertalingen. Geen Nederlandse helaas, maar wel de Engelstalige King James Version (KJV). Het is geen hip Engels, maar wel goed te volgen. Ik gebruik meestal de website Bible Study Tools. Je selecteert daar het Bijbelboek wat je wilt lezen, dan de vertaling (KJV) en als laatste klik je via Instellingen (het tandwieltje) ‘Strongs Numbers’ aan. Van alle blauwe woorden kan je de brontekst opzoeken. Strongs is ook te gebruiken via bijvoorbeeld de Strong’s Concordance KJV Bible-app, maar de mogelijkheden in deze app zijn wat beperkter.

Misschien nog een leuk weetje… Naast blauwe woorden heb je in sommige apps ook de mogelijkheid tot het weergeven van rode woorden. Dit zijn de directe citaten van Jezus.

De Heilige Geest

De meest bijzondere en krachtige ‘Bijbel-lees-hulp’ ever is de Heilige Geest. Iedereen die in Jezus gelooft, heeft op het moment van zijn of haar bekering de Heilige Geest ontvangen. Het is God zelf die in je hart komt wonen. Hij is jouw persoonlijke Helper, 24/7 beschikbaar en vol liefde toegewijd aan jou. De Heilige Geest spreekt tot je, leidt je en helpt je, zo ook bij het lezen van de Bijbel en het begrijpen van de diepere betekenissen. Hij laat passages oplichten en geeft inzicht en openbaringen van de Waarheid achter de woorden die je leest.

Bijbel lezen
De opbouw van de Bijbel

De Bijbel bestaat uit een Oud en een Nieuw Testament. Het Oude Testament omvat 39 Bijbelboeken, start bij Genesis en eindigt met Maleachi. Het is tevens – in een iets andere volgorde – de Joodse Tenach.

Het Nieuwe Testament bevat 27 boeken en start met de Evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Deze mannen waren apostelen (leerlingen) en ooggetuigen van Jezus. In hun evangeliën beschrijven ze Jezus’ aardse leven, Zijn bediening en de vele wonderen die Hij deed. Omdat de Joden Jezus nog niet (h)erkent hebben als hun Messias, lezen zij het Nieuwe Testament niet.

Alle boeken vanaf de Evangeliën spelen in de tijd ná de kruisiging van Jezus. De meeste hiervan – beginnend bij Handelingen – zijn geschreven door de apostel Paulus. Ze staan vol met brieven die hij schreef aan de gemeentes die hij buiten Israël heeft gesticht en bezocht tijdens zijn jarenlange buitenlandse reizen. Heel gaaf om te lezen hoe de Heilige Geest Paulus tijdens zijn grote reizen bijstond en hem menigmaal uit zeer benarde situaties redde.

Alle Bijbelboeken bestaan uit verschillende hoofdstukken en deze hoofdstukken uit verzen. Als er gerefereerd wordt naar Bijbelverzen, dan wordt de onderstaande notatie gebruikt. Om snel verzen terug te kunnen vinden in mijn bijbel, heb ik bij de bestelling ervan ook tabjes besteld. Echt een aanrader! Dat scheelt oeverloos heen en weer bladeren…

Rom 3:21-23
is het boek ‘Romeinen’, hoofdstuk 3, verzen 21 t/m 23

Jongerenbijbel
Het Oude en Nieuwe Verbond

Naast het Oude en Nieuwe Testament is er ook een Oud en Nieuw Verbond. Goed om je het verschil te beseffen, want deze lopen niet synchroon. Het Oude Verbond is het verbond wat God met Mozes sloot voor het volk Israël, ook wel het Wetsverbond, de wetten van Mozes of de 10 geboden genoemd. Dit wordt beschreven in Exodus 20. De Wet was bedoeld om de Joden te laten inzien dat ze Gods standaard voor ‘juist leven’ nooit op eigen kracht zouden kunnen naleven; dat ze de hulp van God gewoon keihard nodig hadden.

Jezus leefde Zijn leven op aarde ook onder het Oude Verbond. Hij heeft als enige Mens alle wetten van dit verbond volledig nageleefd, omdat Hij zonder zonde was. Net voordat Hij aan het kruis stierf, riep Hij uit: “Het is volbracht!” Op dat moment was de wet volledig vervuld en werd het Oude Verbond definitief buiten werking gesteld. Dus geen do’s en don’ts meer voor ons!

In plaats van de wet bemiddelde Jezus voor ons een veel beter verbond: het Nieuwe Verbond, ofwel het Genade Verbond of het Verbond van de Geest. Dit Nieuwe Verbond is een eeuwig verbond en is ingegaan op de Pinksterdag; de dag waarop de Heilige Geest is uitgestort op de gelovigen. Dat de Joden op precies diezelfde dag nog steeds vieren dat God hen de Wet gaf, is geen toeval. God heeft een hele bijzondere timing. Bij Hem is niets toeval.

de Bijbel lezen
Hoe lees je de Bijbel?

Als je Jezus nog niet kent en nog niet eerder de Bijbel gelezen hebt, dan is het wellicht een goed idee om met lezen te starten in het Nieuwe Testament, te beginnen bij de 4 Evangeliën. Dat is een goede kennismaking met Jezus en het Vaderhart van God.

Houd hierbij in gedachten dat het belangrijk is om de context van de verhalen in het oog te houden. Tegen wie spreekt Jezus? Tegen de Joden, tegen de gelovige niet-Joden of tegen de wereld (ongelovigen)? En heeft Hij het over ‘nu’, de tijd van het Oude Verbond of spreekt Hij over hoe het zal zijn na zijn hemelvaart als het Nieuwe Verbond ingaat? Lang niet alles wat je leest is één op één klakkeloos te kopiëren naar het Nederland anno 2019. Niet alles wat Jezus gezegd heeft, is van toepassing op jou. Jezus leefde in een tijd dat Israël bezet was door de Romeinen en dat de Joodse religieuze leiders het volk behoorlijk in de tang hadden voor hun eigen gewin. Er was behoorlijk wat mis in de kerk en dus is het niet vreemd en geheel terecht dat God machtsmisbruikers en godslasteraars behoorlijk hard aanpakte.

Naast starten met het Nieuwe Testament is de Bijbel van voor naar achteren lezen natuurlijk ook een manier. Bedenk daarbij wel dat de verschillende boeken niet altijd in chronologische volgorde staan. Wil je de Bijbel wel in chronologische volgorde lezen, dan is een leesplan misschien een goed idee. Via een app krijg je dan iedere dag de taak om een aantal hoofdstukken/verzen te lezen. Je kan zelf kiezen of je bijvoorbeeld in een jaar de hele bijbel leest (eventueel chronologisch) of bijvoorbeeld in een paar weken hoofdstukken rondom een bepaald thema. Bij Tips zie je hier een tof voorbeeld van.

bijbel-jongetje
Heel veel plezier!

Ga vooral heel erg genieten van jouw reis door Gods woord. Het gaat niet om meters maken en zo snel mogelijk door de Bijbel heen jakkeren, maar om Jezus en God als je Papa leren kennen. Quality time. Soms zal je in een hoofdstuk belanden wat heel erg tot je spreekt. Misschien blijf je daar wel een paar dagen in hangen en lees je het telkens opnieuw. Ik kom soms ook passages tegen waarvan ik denk: “Wat moet ik hiermee!?” Dan sla ik ze over. De volgende keer dat ik ze lees, snap ik ze misschien wel. Niets is hier goed of fout.

Bijbel lezen is een leven lang leren en ontdekken. Niet een boek dus om te lezen en hup klaar, de volgende… Iemand vroeg me eens: “Mag ik jouw bijbel eens lenen?” Ehh… nee dus. De Bijbel is geen uitleenboek (wel een cadeau-geef-boek overigens!). Een bijbel is heel persoonlijk door alle arceringen en notities, kostbaar en goed om altijd in de buurt te hebben.