Ik volg mijn pad

“Ik volg mijn eigen pad!”

Deze uitspraak hoor ik regelmatig. Of je nu wel of niet in God gelooft, de meeste mensen geloven wel in een voorbestemde persoonlijke weg door het leven. De gedachte die daar vaak achter zit, is dat dit levenspad is uitgestippeld door een ‘hogere macht’ en dat je er wellicht wat zwalkend overheen gaat, maarrrr… uiteindelijk komt het allemaal goed. Je kan je bestemming niet missen. Wat je meemaakt tijdens je leven is voorbestemd als een levensles om jou te helpen groeien. Althans, dat is het idee.

Als dit ook jouw levensmotto is, dan wil ik je graag uitdagen om iets verder te gaan kijken dan je neus lang is. Meer nog, om wakker te worden en veel kritischer, want er zitten nogal wat onwaarheden in de bovenstaande gedachtegang. Jazeker mag jij jouw eigen pad volgen. Vooral doen, áls je maar weet waar je precies voor gekozen hebt. En daar gaat het vaak mis. We hebben géén idee. Ik hoop dan ook dat deze blog jou gaat helpen om veel kritischer te gaan kijken naar het levenspad waarvan je altijd geloofd hebt dat het de jouwe is.

De diepere betekenis

Veel mensen zijn heel oprecht op zoek naar de diepere betekenis van hun leven. Heel diep van binnen weten we dat die er is. We missen echter vaak de juiste afslag door onwetendheid. Deze onwetendheid wordt mede in stand gehouden door onze eigen-wijsheid. We willen niets met God en Zijn kerk te maken willen hebben om redenen die niets met God te maken hebben. Als je God geen plaats in je leven geeft, ben je uiteindelijk overgeleverd aan wat we in de volksmond ‘het lot’ noemen. Maar wie of wat is dit lot? Vertrouw je dit lot werkelijk jouw ziel en zaligheid toe? Het gaat uiteindelijk om jouw leven, waarvan je geen jaar, maand, dag of zelfs een minuut over kan doen.

Geloven dat je bestemd bent om een speciaal en voor jou op maat gemaakt levenspad te bewandelen, geeft je leven betekenis. Je weet: “Ik ben hier niet voor niets” en dat heb je nodig. Het is prettig als één van de belangrijkste levensvragen “Waarom ben ik hier?” hiermee in ieder geval een klein beetje beantwoord wordt. Als daarbij het levenspad waarvan we dénken dat het de onze is, prettig voelt of logisch lijkt, dan is daar voor ons vaak de kous mee af. Waar God vaak onbekend en dus onbemind is, zijn we in geval van ‘het lot’ ineens vol enthousiasme en overgave en omarmen we alle stress en uitdagingen in het leven als ‘hier moet ik blijkbaar wat van leren’.

Cheers

Zien wat je niet ziet?

Ik vind dit verbazingwekkend, want lang niet alles wat we denken en voelen, is wat het is. We zijn veel te romantisch of juist heel negatief over datgene wat we (nog) niet kunnen zien. Hoe kunnen we namelijk zó zeker zijn dat we niet willen wat we niet kennen (God) en aan de andere kant, hoe kunnen we onszelf zó openstellen voor iets wat zo vaag is als ‘jouw lot’? Iets klinkt logisch en het voelt goed dus… hup, wij er achteraan! Het zou zo behulpzaam zijn als je méér zou gaan zien van wat je nu niet ziet, zodat je wijzere beslissingen kunt gaan nemen. Deze beslissingen zijn van kolossaal belang voor nu en later. Je kunt de tijd niet terug draaien.

Als je gelooft in een levenspad speciaal voor jou en je laat God (de enige God en Vader van Jezus) out of the picture, dan lijkt een logische volgende vraag te zijn: “Wie of wat is er dan wél verantwoordelijk voor mijn levenspad en bestemming?” Daar móet je iets over geloven, al ben je je er misschien niet zo van bewust. Het idee dat jouw levenspad volkomen willekeurig uit de lucht is komen vallen, kan namelijk geen geruststellend idee zijn als je juist op zoek bent naar betekenis. Het plan voor jouw leven moet dus ergens vandaan komen and it better be good! Toch?

Vragen, vragen en nog meer vragen

Laten we verder kijken… Heb jij wel eens nagedacht over de volgende vragen: “Is het pad wat ik volg wel echt mijn pad? Wie heeft dit pad voor mij uitgestippeld en wie volg ik dus eigenlijk?” En misschien nóg veel belangrijker: “Heeft diegene wel het beste met mij voor? Is de bedenker te vertrouwen? Hoe weet ik zeker dat dit pad naar succes en geluk leidt en niet recht de afgrond in?” Dit zijn heel veel vragen waarop je waarschijnlijk niet direct een pasklaar antwoord hebt.

nadenken over vragen

We zijn er echter nog niet. Redeneer nog even met me verder… Als jij een eigen levenspad heb, dan heb ik dat ook. Als jouw en mijn levenspad uit dezelfde, enigszins intelligente koker komen, mogen we toch aannemen dat deze op elkaar afgestemd zijn. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat als jouw en mijn levenspad elkaar doorkruisen, we schade oplopen, omdat ze niet matchen? Zou pijn, verdriet, ziekte, verlies, armoede, ontslag, echtscheiding, enzovoort de bedoeling zijn, omdat het tijd is voor mensen om een les te leren? Serieus? Wil je dat echt geloven?

Het universum inclusief onze aarde zit in basis zó geniaal en zó naadloos in elkaar, dat je de Maker eigenlijk niet kunt betichten van het maken van slechte plannen. Als je dan inzoomt op onze samenleving en je alle rokende puinhopen in ogenschouw neemt, dan kan je eigenlijk niet anders dan concluderen dat er een stoorzender is, een saboteur. Om die reden is het alles behalve wijs om datgene wat je in je leven mee maakt automatisch te accepteren en omarmen als “Dit is mijn pad, mijn lot en dit hoort bij mij”. Je doet jezelf er enorm tekort mee. Je kan er simpelweg niet vanuit gaan dat jouw leven van buitenaf alleen beïnvloed wordt door positieve liefdesenergieën. Er hangt voor jou persoonlijk veel te veel vanaf. Laat me je daarom een stukje verder op weg helpen.

De geestelijke wereld

Onze zichtbare, tastbare wereld wordt beïnvloed door de onzichtbare, geestelijke wereld. Wat we kunnen zien is maar een fractie van de werkelijkheid. We hebben wel eens moeite met ‘onzichtbaar’ of ‘geestelijk’, omdat we alles willen kunnen controleren. Eerst zien, dan geloven. We zijn echter maar een klein onderdeel van een oneindig groot geheel en simpelweg niet ‘in charge’. Wij maken de regels niet. We maken geen deel uit van de besluitvorming op directieniveau. We zullen daarom moeten rekenen met wat er wel is en meebewegen met hoe Iemand anders het dus bedacht heeft. Ik noem Hem God. Hij is geen iets, maar een heel concreet iemand.

Alles in het leven wat zichtbaar en tastbaar is, is tegelijkertijd ook tijdelijk, vergankelijk, veranderlijk en dus onberekenbaar. Hmmm… niet iets om al je hoop op te richten toch? De geestelijke wereld is daarentegen wél blijvend en gelukkig heel overzichtelijk. Er heerst in basis orde en structuur. Inpakken, strik erom, ik word er blij van! Verder…

Licht en duisternis

Er blijkt geen sprake te zijn van – wat ik jaren gedacht heb – een wirwar van vage geesten, maar van twee hele duidelijke, tegenovergestelde en goed te onderscheiden krachten: Goed en kwaad ofwel Licht en duisternis. Die twee uitersten mixen niet. Er bestaat niet zoiets als een beetje Goed of een beetje kwaad. Er is geen grijs tussengebied. Als je namelijk gezond helder water mengt met een paar druppels gif, krijg je toch ook niet ‘een beetje gezond water’? Gif blijft gif, in welke hoeveelheid ook. Daarom is het van groot belang te weten wie die twee uitersten zijn. Als je namelijk een label ‘gezond!’ op een fles helder maar giftig water plakt, dan gaat het mis. Hoog tijd daarom om de twee partijen verder aan je voor te stellen.

Even voorstellen...

De ‘kopstukken’ in de geestelijke wereld zijn enerzijds God en anderzijds de duivel, ook luisterend naar de naam Satan. Het kan niet anders dan dat je van hen beiden gehoord hebt, al heb je ze misschien voorheen naar het rijk der fabelen verwezen. God vertegenwoordigt het Licht en al het goede en Satan heerst over de duisternis, het kwaad. Ze bestaan niet naast elkaar, maar in hiërarchie. God is de machtigste macht, de krachtigste kracht en hoogste god van het universum. Hij staat in macht bovenaan en de duivel is vér ondergeschikt aan Hem.

Ik hoor mensen wel eens aan God refereren als ‘een hogere macht’, maar dat is echt misplaatst. God is niet ‘one of the guys’. God is geen verzamelnaam. God is God, de enige God, de Vader van Jezus en het liefst ook van jou. Alles behalve God behoort toe aan het kamp van de duivel en is bedoeld als rookgordijn. Met de uitspraak “God is een hogere macht” ontneem je God als het ware Zijn rechtmatige directeurstitel en degradeer je hem tot ploegbaas. De menselijke intentie mag dan nog zo positief zijn, uiteindelijk is de enige ‘hogere macht’ de duivel. Laten we het beest maar gewoon bij zijn naam noemen.

verleiding

Verleiding ligt op de loer

De duivel mag dan in macht en kracht veel groter zijn dan de mens, hij is géén match voor God. Hij mag nog niet in Zijn schaduw staan. Daar zit hem ook meteen de angel. De duivel KAN DIT NIET UITSTAAN!!! Hij is een hele nare, narcistische, egoïstische, haatdragende en wraakzuchtige machtswellusteling. Hij is zwarter dan zwart. Het feit dat ik hem nu in het openbaar terug op zijn plek zet, zal hij zeker niet prettig vinden. Mooi!

De duivel wil niets liever dan (dat ik nu mijn mond hou en) dat jij hem aanbidt. Hij wil dat jij hém volgt en naar hém luistert. De duivel is zeer geïnteresseerd in precies datgene waar God op uit is: jouw hart. De duivel wil jouw hart bezetten om te voorkomen dat je het aan God geeft. God wil jouw hart namelijk volgieten met Zijn liefde, de duivel met zorgen en angst. Je kan misschien denken: “Dat gebeurt mij niet!” maar dat ronduit naïef. Satan is een verleider, een misleider en een kameleon. Hij is voor een onoplettend mens en een ongeoefende oog NIET te herkennen en te onderscheiden van God.

Satan is een verleider en saboteur. Een heel nare combinatie. Hij heeft geen eigen plan, maar het plan om Gods plannen voor mensenlevens te saboteren. Hij geeft geen zier om jou. Je bent alleen maar een pionnetje in het spel dat Satan speelt. Hij zit alleen maar achter jou aan, omdat God van je houdt. De enige manier waarop hij Gods Vaderhart kan raken, is door jou te raken. Benieuwd naar wat Gods plan voor jouw leven is?

Gods plan voor je leven

Gods plan voor jouw leven

Gods plan voor jouw leven is GROOTS en bestaat uit een aantal op elkaar volgende stappen. Allereerst wil Hij dat je Hem leert kennen, dat je Zijn warm kloppende Vaderhart voor jou leert kennen. Hij heeft je gemaakt om in relatie met Hem te leven als Zijn kind. Laat dat eens op je inwerken, want dit kan je zomaar gaan duizelen. Zeker als je jezelf niet zo heel erg bijzonder vindt. Jij bent als ieniemienie wezentje in een oneindig universum geboren om kind van God te worden.

God wil Zijn kinderen maximaal vertroetelen, beschermen en verzorgen. Wat aardse vaders al voor hun kinderen overhebben, dat heeft God in oneindige veelvoud over voor ons. Maar wie zijn Gods kinderen nu eigenlijk? Ik kan er een boek over schrijven (nou, dat is toevallig! Laat ik dat nou net aan het doen zijn…), maar ik zal je hier even een hele korte versie geven.

Kind van God

Je wordt Gods kind door je leven in handen te leggen van Jezus. Als je ontdekt hoe groot jouw tekortkomingen en zonden zijn en dat God voor jou de perfectie oplossing heeft geregeld, als je ontdekt dat je zelf niet in staat bent om de duivel te weerstaan en verslaan, dan kan je niet anders meer dan erkennen dat je hulp nodig hebt, een Redder. Jezus is die Redder; de énige Weg naar God toe. Je zult gaan ontdekken en leren accepteren dat deze Held uit pure onbaatzuchtige liefde een torenhoge prijs betaald heeft voor jouw redding. Als je dan uit vrije wil zelf besluit om je hart open te stellen voor Hem, ben je voor eens en voor altijd een kind van God. Vanaf dan en alléén dan is een eeuwig leven bij God gegarandeerd. Je hoeft niet door hoepels te springen, je aan wetten te houden of een proeve van bekwaamheid af te leggen. Dat heeft Jezus al voor je gedaan. Eenmaal gered is altijd gered. Het gaat dus ALLEEN om jouw persoonlijke hartskeuze (de belangrijkste van je leven) en ABSOLUUT NIET om religie, jouw goede gedrag, jouw connecties, jouw bankrekening, jouw afkomst jouw kracht of jouw eigen wijsheid.

Vader en kind

Ben je eenmaal Gods kind, dan heeft Hij het mandaat om jou op alle mogelijke en nu nog ondenkbare manieren te leiden, beschermen en zegenen waardoor jij een onbeschrijflijk gelukkig en vreugdevol leven kunt gaat leiden; een leven in vrede tot in de eeuwigheid dicht bij Hem. Gods Heilige Geest is in je hart komen wonen waardoor Hij je kan gaan leiden en jij met Hem samen over het levenspad kunt gaat wandelen dat Hij voor jou bedacht heeft. Ik gebruik hier tweemaal het werkwoord ‘kunnen’ omdat veel Christenen het hier nog laten liggen. Hoe meer je God echter vertrouwt en niet steeds terugschakelt naar de plannen die je zelf bedacht hebt, hoe vreugdevoller, vrediger, gezonder en succesvoller je leven wordt.

Het plan achter het plan

Maar God zou God niet zijn als hier niet nóg een veel groter plan achter zou zitten. God heeft namelijk niet alleen een oogje op jou, maar ook op alle mensen om jou heen die Hem nog niet kennen. God houdt net zoveel van hen als van jou, hoe ‘fout’ ze ook zijn in jouw ogen. Hij heeft geen favorietjes. Jij bent dan misschien wel gered uit de klauwen van de duivel, maar Gods reddingsplan omvat álle mensen. God wil daarom graag mét jou samen en dóór jou heen zo’n impact op de wereld hebben dat die mensen ook gered worden.

Ik hoor regelmatig mensen zeggen: “Ik wil heel graag mensen helpen (lees: redden).” Een heel nobel streven, alleen bedoelen we vaak dat we dat ‘zelluf’ en zonder God willen doen. We vinden het heerlijk om anderen te ‘redden’ op onze eigen-wijze manier. We hebben de eer en de credits die we daarvoor van mensen krijgen namelijk nodig, omdat die onze identiteit en ego telkens weer de broodnodige oppepper geven. Anderen willen helpen, kan dus in basis hele egoïstische motieven hebben, al zullen mensen dat niet snel toegeven of willen horen over zichzelf.

Meebewegen met Gods plan daarentegen heeft zó niets met jouzelf te maken en zal jou zo met (gezonde) dankbaarheid en vreugde vervullen – het raakt zó het doel van jouw bestaan – dat het heel bijzonder is om te ervaren hoe graag je wilt meebewegen in plannen die de jouwe niet zijn én in de richting van mensen die je het eerder niet zou hebben gegund of waarvan je denkt dat ze niet te redden zijn. Door Jezus word je niet een ander mens, maar juist de persoon die je gemaakt bent te zijn. Je komt thuis. Mét Jezus samen kan jij de wereld redden. Het enige dingetje waar je wel op hopen mag, is dat God je hart sterk genoeg gemaakt heeft zodat het niet uit elkaar klapt van geluk.

het lam

Een wolf in schaapskleren

Vanwege het doel van deze blog wil ik van al dit goede nieuws weer even terugschakelen naar onze dagelijkse realiteit. De kans is reëel dat jij je nog geen voorstelling kunt maken van uit elkaar klappende hartjes van geluk. Wat ik net omschreven heb, is Gods plan voor jouw leven, maar er was ook nog een tegenkracht, de duivel. Hij trekt alles, maar dan ook alles uit de kast om jou zo ver mogelijk bij God vandaan te drijven. Mooier kan ik het helaas niet maken. Bovenstaande heerlijkheid maakt de duivel zo misselijk en ziek van woede dat hij zal jou op ALLE mogelijke manieren zal verleiden om jouw leven te leven op zijn manier. Ik zou het heel fijn vinden als de duivel een grote bel om zijn nek zou dragen of een naamkaartje op zijn borst. Hij is echter een wolf in schaapskleren. Het is dus opletten!

Ben je nieuwsgierig geworden naar hoe de duivel nu precies invloed heeft op jouw leven? Dat doet hij grotendeels via ons denken. Hij plant gedachten in jouw hoofd; vaak in de ik-vorm. Jij gaat daar over nadenken, op mediteren, ze veroorzaken emoties en, als jij dan niet beter weet dan dat die gedachten jouw eigen ideeën zijn, dan kom je in beweging. Als je niet alert bent op het bestaan van Satan en zijn gif in jouw hoofd en je loopt achter alles aan wat jou aantrekkelijk lijkt, wat goed voelt, wat aannemelijk klinkt en waarvan jij gelooft dat je er recht op hebt, dan loop je recht in de val.

In de val

Een tweetal voorbeelden

Ik geef je een voorbeeld om dit verder te verduidelijken. Stel dat je niet gelukkig bent in je huwelijk. Er iets niets dramatisch aan de hand, maar de fut is eruit zeg maar. Dan zegt God tegen jou: “Lieverd, kom naar mij toe. Laat je zorgen los, geef ze aan Mij, vertrouw op Mij en zie hoe Ik in jouw leven alles ten goede keer en Ik jouw huwelijk beter maak dan het ooit geweest is en je ooit voor mogelijk had gehouden.” Kom maar door toch zou je kunnen denken. Wie wil dit nu niet? Maar dan komt die schreeuwlelijk aan het woord: “Dit hoef ik toch zeker niet te accepteren!? Ik verdien zoveel meer. Wat ik nodig heb, gaat hij/zij mij vast niet geven. Hij/zij verandert nooit! Ik heb het lang genoeg geprobeerd (arme ik!). Ik verdien veel beter. Weg ermee. Ik vraag een scheiding aan. Er zijn nog genoeg andere vissen in de zee. Ik heb het recht om met een ander wel gelukkig te worden.”

Welke kant je huwelijk op gaat, is uiteindelijk afhankelijk van jouw relatie met God en naar welk ‘advies’ jij luistert. Het geschreeuw van de duivel wordt door iedereen luid en duidelijk verstaan terwijl Gods zachte stem alleen verstaan kan worden door Zijn kinderen. Ook hier weer ‘kunnen’. God is namelijk een gentleman en wacht totdat jij naar Hem WIL luisteren. Het groeiende aantal echtscheidingen én het groeiende aantal kinderen dat hierdoor ‘levenslang’ heeft, tekent heel duidelijk één strategie van de duivel om de samenleving te ontwrichten. En dit is nog maar één van de miljarden voorbeelden.

Nog een voorbeeld: iemand heeft jou pijn gedaan. Of dat expres of per ongeluk is, is hier even niet relevant. Dit incident zou niet veel invloed op jouw leven hebben als je Gods aanrader “Vergeef!” ter harte zou nemen. De kans is echter groot dat er hele andere gedachten in jouw hoofd opkomen die klinken als: “Die ga ik terug pakken. Dat laat ik me niet gebeuren. Als jij mij pijn doet, dan ga jij hem ook voelen. Wacht maar! Als ik met jou klaar ben, dan piep je wel anders.” Als je vergeeft, kan je de situatie snel achter je laten. Luister je naar je hart waarin de duivel de boel flink aan het opstoken is, dan ga je mogelijk wraak nemen en escaleert een situatie.

Wrong way

Mijn lot

Wat ik persoonlijk enorm pijnlijk vind om te horen is hoe mensen die God niet kennen al hun pijn en drama toeschrijven aan het lot. Mensen leggen zich erbij neer alsof het zo hoort te zijn. “Ik moet deze weg gaan. Het is mijn pad. Ik moet dit ondergaan, want ik word er sterker van. Ik moet hier iets van leren. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Ik moet gewoon volhouden.” Allemaal nee, nee, nee, nee en nog eens nee. Het lot is niet meer dan jouw bedenksel en sabotageplan van de duivel. Dit zijn allemaal leugens en mensen omarmen ze hongerig als een kostbaar geschenk. “Jongens, wakker worden. Alsjeblieft!!!” denk ik dan.

God is de Maker, Planner en Vormgever van het perfecte plan voor jouw leven. Zijn motivatie is enkel liefde. Zijn plannen werken ALTIJD uit in jouw voordeel. God zet geen boobytraps om jou een lesje te leren. Hij graaft geen kuilen om jou erin te laten vallen, omdat klimmen zo leerzaam is. Wat een flauwekul! Dingen die mis gaan, komen NIET van God. Het is niet jóuw pad. Waarom zou je dan dankbaar zijn voor de ‘lessen’ (lees: eigen-wijze conclusies) die je trekt uit het zelf oplossen van problemen die mede door de duivel veroorzaakt zijn? Hoezo “Ik word hier sterker van”? Je bent alleen maar aan het goedpraten wat krom is. Als problemen jou niet in de liefdevolle armen van God laten lopen, heb je er helemaal niets waardevols van geleerd.

Zelf doen

Zelluf doen!

Ken jij in je omgeving ook van die heerlijk opstandige peuters? Ze zijn erg vermakelijk, vooral als het niet jóuw peuters zijn. Ze kunnen nog nauwelijks iets, maar ze willen álles zelf doen. Denk niet dat jij even snel hun veters kunt strikken, want dat gaat je zonder handboeien, een rol Duct tape én veel gekrijs niet lukken. Met precies dát willetje groeien wij op naar volwassen mensen. En ook al liggen we niet meer krijsend middenin de supermarkt, we willen nog steeds ‘zelluf doen’. We zijn niet graag afhankelijk, ook Christenen niet.

Als jij zelf de regie wilt voeren over je leven, dan is dat helemaal prima. Als jij het zelluf wil doen, dan mag dat zeker ook van God. Het doet Hem pijn en verdriet als Hij jou verloren en verslagen rond ziet lopen en genoegen ziet nemen met kruimels, maar jouw vrije keuze is Hem heilig. Hij heeft een geweldig plan voor jouw leven inclusief een volmaakt reddingsplan. Het ligt klaar voor jou om te accepteren.

Je bent gemaakt voor SAMEN

Je bent gemaakt voor samen, samen met God. Dát is jouw ontwerp. Daar is heel Zijn plan voor jou leven op geënt. Hij doet Zijn deel als jij jouw deel doet; Zijn kant kiezen. Als je daarentegen géén relatie hebt of wilt met God (je weet nu waar dat vandaan komt), is het onmogelijk om het levenspad te bewandelen dat God voor jou heeft voorbereid. Zonder God ben je letterlijk ‘on your own’ en vogelvrij. Niet omdat Hij dat wil, maar omdat jij daar zelf voor kiest.

Het leven is zó leuk! Maak allereerst de juiste keuze en de rest volgt vanzelf.

Samen

Mijn hart is om mensen kennis te laten maken met Gods Vaderhart, Zijn genade en onvoorwaardelijke liefde. Jij kan daar heel simpel bij helpen door deze blog te delen met de mensen uit jouw kring waarvan jij voelt dat het ze verder gaat helpen. Evangeliseren is zo makkelijk en zo moeilijk als je het zelf maakt.

“No matter how good or bad you think you are, you can change the world throught Christ”
Shawn Bolz

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.