Jezus is jouw Vaccin / de Corona-pandemie bekeken door Gods ogen

Gezien de eenzijdige negatieve berichtgeving en de zeer begrijpelijke hysterie, angst en radeloosheid rondom de uitbraak van de Corona-pandemie – want mèn, wat komt er ineens veel op ons af – is het goed om samen met jou eens UIT te zoomen. Is het inderdaad wat de wereld je wil doen geloven, alleen maar ‘levensbedreigende ellende’ of is er misschien een veel groter plaatje wat een heel ander beeld geeft? Is alle wanhoop terecht of is buiten ons zicht om eigenlijk iets heel gaafs gaande? What’s going on?!

Je hoeft helemaal niet te snappen wat er aan de hand is om te weten wat er aan de hand is.

Als je veel kranten leest (doet iemand dat eigenlijk nog?), persconferenties luistert, alle nieuwsapps door scrolt, je mailbox doorworstelt die volstroomt met ‘wat wij doen om jou te beschermen’-mailtjes, alle gevloek, gescheld en hysterische waarschuwingen leest op Social Media én als je ‘on top of it’ óók nog eens alles doorspreekt met je vrienden of collega’s, dan word je STIK-STAPEL- HARTSTIKKE-KNETTER-KNOTS-GEK!!! Je voelt je met de minuut hulpelozer, beroerder, angstiger of wat-kan-het-mij-allemaal-nog-schelen worden. Zo werkt ons systeem nu eenmaal.

Flipperkast

Jouw lichaam is als het ware een flipperkast. De start van de uitbraak van het Corona-virus heeft als het ware een stalen speelbal je lijf in geschoten en die veroorzaakt onrust. Hij knalt alle kanten op en stoot al jouw zelf verworven zekerheden omver. Er ontstaat verwarring, twijfel en rumoer; allereerst in je hoofd. Vervolgens zakt de bal naar beneden naar je hart waar allerlei gevoelens van angst en twijfel ontstaan. Misschien zakt de bal nog wel verder en krijg je er letterlijk buikpijn van.

We proberen uit alle macht afleiding te zoeken (Netflix, een wijntje erbij, stukje wandelen met de hond ‘nu het nog mag’) of we relativeren de boel maar een beetje (grappen maken, weglachen). Maar íedere keer als een nieuwslezer of je klagende collega over Corona begint (en laten we eerlijk zijn, dat is alleen maar negatief), dan wordt de speelbal die misschien net een beetje aan het zakken was HUP met de flippers weer terug omhoog geschoten. En ja hoor, het hele ‘spelletje’ begint van voren af aan. Zolang jij dit ‘spelletje’ meespeelt, blijft iedere prikkel, nieuwsflits of waarschuwing de onrust in jou verder aanwakkeren. Want… zo werkt ons systeem nu eenmaal.

Persconferentie

Heb je de persconferentie van premier Rutte vorige week gehoord? Zijn boodschap aan alle Nederlanders was:
“Het Corona-virus houdt ons land in de greep.”
“Ik realiseer me dat u grote zorgen hebt.”
“Het Corona-virus zal voorlopig onder ons blijven.”
“Een groot deel van ons volk zal besmet raken.”

Maar hij stelde ons gelukkig ‘gerust’ met de volgende woorden:
“Met groepsimmuniteit bouw je een beschermende muur om je heen.”
“Wij laten u niet in de steek.”

Ik weet niet hoe het met jou is, maar dat alles aanhorende word ik niet echt gerustgesteld. Hij zegt eigenlijk dat we geen vat hebben op het virus, dat we moeten wachten totdat een groot deel van de Nederlanders besmet is en dan is het hopen dat diegene die het overleven zo’n afweersysteem opgebouwd hebben dat we het virus niet over kunnen brengen naar de mensen die dan nog geen weerstand hebben. Maar wees gerust, we houden uw hand vast!

Onze allergrootste angsten

Onze twee allergrootste angsten die in deze dagen van Corona-crisis enorm getriggerd worden, zijn (met stip op nr. 1) onze angst voor de dood en (op nr. 2) onze angst voor een tekort aan voorziening en dan vooral financiën. Premier Rutte sust ons nog met een financiële tegemoetkoming, maar met onze nummer 1 angst weet hij zich ook geen raad. Het lijkt dus vrij hopeloos.

Dat ik een enthousiaste Christen ben, zal je wellicht niet ontgaan zijn. Ook nu. Zélfs nu en misschien wel meer dan ooit, want ik hoor Jezus precies het tegenovergestelde zeggen dan wat premier Rutte het land voorspiegelt. Ja, je moet wijs handelen en maatregelen nemen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Ja, het is juist om je in te spannen om de beste zorg te verlenen. Maar angst en zorgen zijn nooit de oplossing. Wij mensen zijn nooit de oplossing. Het geloof van onze premier is overduidelijk in mensen in plaats van in Jezus en dat betekent dat het resultaat van zijn bedenksels alleen maar ‘zozo’ kan zijn.

golf

Waar we met z’n allen juist behoefte aan hebben is een radicale golf van zegen die alles wat de wereld nu bedreigt, weg spoelt. Weg dood, weg ziekte, weg tekort, weg reden tot zorgen en angst. Het klinkt je misschien onwerkelijk in de oren, maar ga er toch maar rekening mee houden.

Wat Christen zijn praktisch inhoudt voor de situatie waarin we ons nu bevinden, is voor de mensen die Jezus niet kennen onduidelijk. En dat snap ik heel goed. Been there! Hoe Jezus altijd al en dus ook nu het grote verschil maakt, ga ik je daarom uitleggen. Dan krijg je nu misschien eindelijk eens antwoord op die brandende vraag waarom al die zweverige, crazy God-loving Christenen toch altijd zo dwaas en romantisch doen over ‘iets of iemand die helemaal niet bestaat’. En met jouw lege agenda en de wereld on-hold heb je, tussen het Netflixen en eindelijk eens dat schilderijtje ophangen door, alle tijd om deze blog op je gemakje verder te lezen.

Hoop

Door mijn leven met Jezus kijk ik heel anders naar wat er zich nu afspeelt in ons land dan de journalisten en politici die nu vooral aan het woord zijn. Er is echt een enorm hard tegengeluid opkomende vanuit kerken en Christenen overal ter wereld, maar dat ga je op de mailstream media niet horen. Wat zij horen maar niet snappen, wordt namelijk bestempeld als onzin en weggefilterd. Censuur, ook gewoon in Nederland. Voor jou kan het dan lijken alsof het niet bestaat.

Maar ik heb hoop. Christenen hebben hoop. Daar waar de wereld dat volledig kwijt is. En voordat je roept: “Ik hoop ook dat het goed komt!” Díe hoop bedoel ik dus niet. Die hoop is: het kan vriezen en het kan dooien. Een soort Russische roulette waarbij de uitkomst door het toeval wordt bepaald. Het is met de billen tegen elkaar geknepen en met ingehouden adem in angst afwachten óf het überhaupt nog enigszins goed komt. Wat ik bedoel is Bijbelse hoop: de constante verwachting dat goede dingen mij staan te gebeuren. Het is zeker weten dat het meer dan goed komt. Niet vanzelf, maar door Jezus. Dat is echt een héél ander verhaal.

meditatie

Ik weet wat er met mijn flipperkast gebeurt als ik premier Rutte bij mij ‘nieuws’ naar binnen laat schuiven. Ik weet wat er met mijn hart gebeurt als ik dat wat hij zegt als universele waarheid aanneem en daar op ga mediteren. Dat werkt bij jou niet anders dan bij mij. Ja, Nederland is de laatste weken MASSAAL aan het mediteren geslagen; op ellende, op ‘wat als’ en alle mogelijk doemscenario’s. Als ik daar aan mee zou doen, dan word ook ik in een wervelwind van depressie meegezogen. Ik zorg dus dat ik zo af en toe de zakelijke opsommingen van maatregelen lees – handig met een eigen zaak – en verder laat ik alles bewust aan me voorbij gaan. Dat heet: goed voor jezelf zorgen. Mijn Vader is namelijk véél groter dan een virus.

Een inkijkje in de geestelijke wereld

Voordat ik je een beeld schets van wat er zich nu eigenlijk wereldwijd achter de schermen afspeelt, is het goed om je eerst een algemeen inkijkje te geven in de geestelijke wereld. Ik begin even bij de basis, omdat je mogelijk niet eerder over God gelezen hebt. We gaan een fundament leggen waarop ik dadelijk verder zal bouwen.

Wij mensen zijn allemaal geestelijke wezens met een lichaam en een ziel. En dus niet een lichaam met een ziel en ‘oh ja, ook nog zoiets als een geest geloof ik’. Een lichaam is tijdelijk en vergankelijk. Als dat je houvast is, kom je dus al snel bedrogen uit. Je ziel vervolgens bestaat uit je wil, je denken en je emoties en maakt de laatste dagen enorme overuren. We flipperen wat af met z’n allen… En je geest tenslotte is een vacuüm in jouw hart dat alleen door Gods Geest gevuld kan worden. Jouw geest zonder Gods Geest is dood.

Dat wij hier op aarde een lichaam gekregen hebben, is nodig voor de manier waarop het leven op aarde door God bedacht en ingericht is. We hebben een lichaam nodig om onze geest en ziel op aarde te kunnen voortbewegen. Dat is echter geen universele noodzaak. Onze aarde is slechts een zandkorrel in de gehele schepping. Het grootste deel van de geestelijke wereld is lichaamloos (heeft geen lichaam van vlees en bloed) en daardoor onzichtbaar. Als je alleen gelooft in wat zichtbaar is, laat je dus een behoorlijk stukkie werkelijkheid buiten beschouwing. Logisch dat je er met je nuchtere verstand alleen niet uit komt.

confused

Tweedeling

De geestelijke wereld, ónze geestelijke wereld bestaat uit 2 partijen. Ik hou ervan, overzicht! Dit is één van de weinige situaties waarin in-hokjes-denken heel erg behulpzaam is. Aan de ene kant staat God met zijn engelen en heeeeeelemaal aan de andere kant de duivel met zijn venijnige helpertjes, demonen. God is oneindig veel sterker, groter en machtiger dan de duivel en met zijn engelen ver in de meerderheid. Dat weet de duivel natuurlijk ook, maar opgeven… ho maar. Het maakt hem zo mogelijk alleen nog maar nijdiger en valser dan hij al was.

Wat ongelovige mensen (mensen die niet in Jezus geloven) zich niet realiseren is dat je niet neutraal kunt zijn. Je behoort één van deze twee partijen toe of je dat nu wilt of niet. Je staat óf aan de ene kant óf aan de andere kant. Nou, dat zeg ik niet helemaal goed. Je staat óf aan Gods kant en zo niet, dan zit je automatisch in het andere kamp. Meer smaakjes zijn er niet. Aan wie jij toebehoort bepaalt vervolgens jouw mate van bescherming en voorziening hier op aarde en je bestemming na dit leven op aarde. Helaas is er voor degenen met keuzestress geen grijs tussengebied of een neutraal-zone waar je later – als je er tijd voor hebt – eens rustig na kunt gaan denken over wat jij wil.

God en de duivel zijn twee machten die lijnrecht tegenover elkaar staan en geen enkel gezamenlijk belang hebben. God is vóór jou en de duivel is tegen jou, enkel en alleen omdat God voor jou is. Lees die nog maar eens een keer… De duivel heeft géén andere agenda dan Gods plannen voor jouw leven en toekomst verstieren. De duivel interesseert zich geen bal voor jou persoonlijk. Jij bent voor hem alleen een speelbal om God te sarren. Kom je namelijk aan Zijn kinderen, dan kom je aan Hem.

Vader en zoon

Gods plan

God wil heel graag dat jij Hem persoonlijk leert kennen. Hij wil jouw Vader worden en oneindig veel van je houden. Hij wil jou liefdevol verzorgen, zegenen, beschermen, troosten en de eeuwigheid met je doorbrengen. Dat is de énige reden waarom jij hier op aarde geboren bent in een mensenlichaam. Je bent hier echt niet om het lollig te hebben en daarna zien we wel verder. God is echt STA-PEL-GEK op jou. Ja, op jou ja! God houdt oneindig en onvoorwaardelijk van jou. Zijn eigen schepping kennende weet Hij ook heel goed dat je het zonder Hem niet redt; dat je los van Hem genadeloos ten prooi valt aan de duivel en je letterlijk ten dode opgeschreven bent.

De reden hiervoor is heel in het kort als volgt. Door een ‘een beetje domme’ actie van onze verre voorouders Adam en Eva is de mensheid in zonde gevallen. Door hun zonden móest God Zijn relatie met de mens verbreken en Zijn beschermende en zegenende handen van ons afhalen. Hij kon niet anders. Een rechtvaardige God en een zondig mens gaan nu eenmaal niet samen.

Na de zondeval kwam er een vloek over de wereld en ging de duivel op aarde de scepter zwaaien. Dat is ook nu nog steeds het geval (nòg wel…). Het is zichtbaar in de vele oorlogen, ruzies, haat, ongelijkheid, ziekte, rampen en het onrecht dat we elkaar aan kunnen doen. Veel ellende veroorzaken we zelf, maar hij zet ons ertoe aan.

Omdat God ons gemaakt heeft om Zijn kinderen te worden en Hij koste wat het kost Zijn relatie met ons wilde herstellen, heeft God Zijn eigen Zoon Jezus naar de aarde gestuurd. De problemen waren tè groot om door onszelf opgelost te kunnen worden. Jezus heeft onze plaats ingenomen. Hij is gestraft voor onze fouten en Hij is in onze plaats vervloekt, bespuugd, bespot, ziek gemaakt, kapot gemaakt en gekruisigd zodat wij volledig vrijuit gaan. Hij heeft voor ons de terugweg naar God vrij gebaand.

Kind van God

Jouw en mijn relatie met God wordt volledig en voor eeuwig hersteld zodra we het offer dat Jezus voor ons bracht, accepteren als ‘dat was ook voor mij’. Dat is de énige voorwaarde. Dat is alles wat God van ons vraagt voordat we worden toegevoegd aan Zijn familie. Vanaf dat moment zijn we rechtvaardig, voor eeuwig gered en een Kind van God. Dan ben je een Christen.

Om ook maar enig misverstand te voorkomen, wil ik hier nog het volgende aan toevoegen. Jezus is de énige weg naar God de Vader en naar een eeuwig leven dichtbij Hem. Er is géén manier om Jezus te omzeilen en om je redding zelf te verdienen. Geen! Even heel ‘straight to the point’: heb jij niks met Jezus, dan heeft God (nog) niks met jou. Je kan al 50 jaar lang 3 keer per week naar de kerk gaan, er vrijwilligerswerk doen tot je een ons weegt en trouw je tienden betalen, als jij in je hart geen ‘ja’ tegen Jezus hebt gezegd, ben je niet gered. Het gaat niet om jouw gedrag, niet om jouw mening, maar enkel om die ene hartskeuze. Ook ‘Ja’ zeggen en ‘nee’ bedoelen, gaat jou niet redden.

Het feit dat ik gered ben voor de eeuwigheid wil gelukkig voor jou niet zeggen dat God nu denkt: “Zo, Mariëlla is binnen. Laat de rest nu maar zitten.” Nee, God heeft oog voor ieder mens, ieder individu, iedere enkeling, waar ook ter wereld. Wat jij ook op je kerfstok hebt, welke andere god(en) jij ook vereert, hoe allergisch je ook denkt te zijn voor Jezus; HIJ GEEFT NIET OP! Hij wil dat niemand verloren gaat en zet daarom – zeker ook nu! – alles op alles om IEDEREEN te redden. Er zijn in Gods ogen geen ‘foutjes’, geen ‘weggooiers’, geen ‘ongelukjes’ en ook geen favorietjes. Iedereen is even speciaal, even bijzonder, even uniek, even waardevol en méér dan de moeite waard.

Als je benieuwd bent naar waarom Gods Vaderhart zo warm klopt voor jou, dan raad ik je aan om het volgende filmpje eens te bekijken.

What’s going on?

Ik neem je nu weer mee terug naar de wereldse realiteit. De duivel is de grote initiatiefnemer achter alle ellende in de wereld en dus ook achter de recente wereldwijde uitbraak van het Corona-virus. We willen God nog wel eens de schuld geven, maar dat is echt volkomen onterecht. Waarom God liefde is, maar ondertussen deze ramp wel toestaat, dat ga ik je vertellen.

De duivel is verre van origineel. Hij creëert geen nieuwe dingen, maar molesteert alleen wat er al is. Hij reageert met ‘1000 bommen en granaten’ op datgene wat God al veel eerder begonnen is. We moeten ons dan ook niet blind staren op het rookgordijn (het virus), maar vooral kijken naar wat God aan het doen is: mensen redden. Wees niet naïef over de kracht van het virus, maar focus op Diegene waar de oplossing vandaan gaat komen.

God heeft ons niet een Geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. (2 Timoteüs 1:7)

Er is zo’n positieve beweging aan de gang in de wereld dat de duivel hem enorm begint te knijpen. Daarom is zijn reactie: rottigheid opschalen naar ellende van wereldwijde omvang. Wat de duivel namelijk voor ogen heeft is:
1)  Voorkomen dat ongelovige mensen zich naar Jezus wenden en tot geloof komen én
2)  Voorkomen dat Christenen het volle leven gaan leven wat God voor ze heeft, want deze reclame leidt direct tot heel veel nieuwe gelovigen.

Voorkomen dat mensen tot geloof in Jezus komen

Heb jij nog nooit van Jezus gehoord of Zijn ware aard nog niet eerder leren kennen, dan kom je misschien niet gauw op het briljante idee om jouw leven in Zijn handen te leggen. Als je niet weet wat je mist, dan zal je niet snel verder kijken dan je neus lang is. Logisch toch? Daarom is het internet en Social Media in deze tijd ook zó ontzettend belangrijk. Je hoeft echt niet meer eerst over de drempel van een kerk te stappen om kennis te maken met God. Er is de laatste dagen en weken zo ontzettend veel nieuw materiaal online gekomen, dat het je bijna niet ontgaan kan zijn. Zeker niet als je op Facebook of Insta mijn vriendje bent, haha…

Social Media

Christenen waar ook ter wereld gebruiken meer dan ooit Social Media en apps om Jezus bij mensen bekend te maken. Daar waar de duivel de stand van de techniek misbruikt om vuiligheid, haat en anti-God propaganda te verspreiden, is het Gods bedoeling juist om via deze mediakanalen mensen positief te prikkelen, liefdevol aan te raken en wakker te schudden. Je hebt echt geen Christen als buurman nodig om kennis te maken met God.

Héél veel alternatieven

De duivel kan behalve het verspreiden van leugens over God via de media niet zoveel afdoen aan de grootsheid van Gods liefde. Wat hij wél kan doen, is het aanmoedigen van ontelbare zogenaamde ‘alternatieven’ voor God. We hunkeren namelijk allemaal naar een ‘escape’ en bovennatuurlijke rust. Denk maar eens aan de honderden, zo niet duizenden goden die in de loop der eeuwen bedacht zijn. Kansberekening-technisch wordt het hierdoor een uitdaging om de enige Echte er tussenuit te vissen. Alleen al de hoeveelheid goden kan voor mensen een reden zijn om er dan maar helemaal niet in te geloven.

Voor de mensen die geen behoefte denken te hebben aan God, maar wel aan alles waar Hij voor staat, zijn er tegenwoordig ook allerlei dingen in opkomst waarmee we onze behoefte aan rust en geluk tijdelijk kunnen sussen. En dat loopt uiteen van ‘de 100 stappen naar geluk’-cursussen tot aan Mindfulness en yoga. Die dingen lijken je misschien rust en geluk te geven, maar het is echt alleen maar aan de oppervlakte. Menselijke oplossingen zijn óf schadelijk óf in het meest positieve geval tijdelijk ‘prettig’. Gods oplossingen zijn waanzinnig goed en permanent.

Alleen bij God krijg ik rust, alleen Hij kan mij redden. Bij Hem ben ik veilig. Hij redt mij altijd, Hij beschermt me. Er zal mij geen kwaad overkomen. (Psalmen 62:2-3)

Yoga

Ik heb wel eens het idee dat veel ongelovigen het een zwaktebod vinden om zich naar God te wenden. “Christenen zijn stakkers die het leven zelf niet aankunnen en daarom hebben ze een god nodig. Wij lossen onze problemen zelf op.” Hoe ver kan je van de waarheid af zitten? Met onze nationale volksziekte ‘sterk en onafhankelijk willen zijn’ maken we het de duivel echt wel héél erg makkelijk. We spelen hem recht in de kaart. We nemen zijn woorden in onze mond.

Hoe rot de ander zich namelijk ook voelt, wij blijven maar roepen: “Je moet sterk zijn lieverd. Kom op. Je kan het. Niet opgeven maar doorgaan!” En als we teleurgesteld zijn in een ander is het advies: “Zie je wel. Je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Je hebt niemand nodig. Je kan niemand vertrouwen. Laat ze stikken. Vertrouw op jezelf. Het draait om jou!” We maken elkaar door onze ongetwijfeld goed bedoelde maar ‘nevertheless’ nonsens-adviezen knetter allergisch voor ‘zwak’ en ‘afhankelijk’ zijn.

Zwak is de nieuwe sterk

De waarheid is echter dat we gemaakt zijn om kinderen van God te worden; juist zwak (als een kind) en afhankelijk (van onze Vader). In onze zwakte is God sterk. God zal alleen in beweging komen als wij ons niet met Zijn plannen voor ons leven bemoeien. God heeft onze hulp niet nodig. Onze hulp verstoort juist datgene wat Hij wil doen. ‘Zwak’ en ‘afhankelijk’ zijn dus geen vieze woorden. Het is juist gaaf!

Als je kijkt naar de kleine kinderen om jou heen – ongezonde gezinssituaties even buiten beschouwing gelaten – dan zie je dat zij ook niet sterk en onafhankelijk zijn. Zij lijken er – op een enkeling na – helemaal geen last van te hebben dat ze verzorgd worden door liefhebbende ouders. Ze genieten juist enorm van hun zorgeloze leventje: geen verantwoordelijkheden, geen stress, geen zorgen. God zegt niet voor niets: “Word als kleine kinderen. Ik zorg voor jullie. Bij mij heb je alles wat je nodig hebt en nog veel meer.” Laat ‘zwak’ dus ook jouw nieuwe ‘sterk’ worden.

In controle denken te zijn

Ik ken hele ‘sterke en onafhankelijke’ mensen die, ook nu met de Corona-crisis, denken alles (redelijk) onder controle te hebben. Mijn inschatting is dat zij zich eerst letterlijk kapot zouden vechten voordat ze toe zouden willen geven dat ze Jezus nodig hebben. Dan denk ik: “de duivel geeft hen echt net genoeg zodat ze blijven geloven dat ze het zelf kunnen. Als deze mensen AAN zouden gaan voor Jezus in plaats van voor zichzelf, dan krijg je zúlke strijders voor Gods koninkrijk (ongehinderd door welke schaamte of schroom ook), dan kan de duivel echt gaan rennen.” De duivel saboteert en neemt dus niet alleen. Hij geeft ook, nét genoeg zodat mensen terug in slaap sukkelen en tevreden blijven met het weinige dat ze hebben.

Mond-tot-mondreclame

Gods manier om mensen naar Zich toe te verleiden, is door Christenen over Zijn grenzeloze liefde en mateloze genade te laten getuigen. Jezus is op dit moment niet live in ons midden om zelf de microfoon te kunnen pakken. God spreekt daarom door de mond van Zijn kinderen heen en laat in hun leven zien waartoe Hij in staat is. Zijn kinderen weten namelijk als geen ander hoe gaaf het is om ‘part of His family’ te zijn. Persoonlijke getuigenissen (reviews) en een overduidelijk anders-dan-anders bovennatuurlijk gezegend leven trekt vanzelf de aandacht, hoe sceptisch de ander ook is.

Maar wie oprecht handelt, zoekt het Licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. (Johannes 3:21)

De duivel is er daarom alles aan gelegen dat Christenen zelf niet tè enthousiast worden over het feit dat ze een hemelse Vader hebben. Velen geloven wel dat ze gered zijn van de dood en later naar de hemel gaan, maar ze beseffen zich tegelijkertijd niet altijd dat God ook nù in dit leven al RIJKELIJK voorziet. Dat heeft te maken met het soort Bijbelonderwijs dat mensen krijgen binnen hun kerk of gezin. Hoor je pure genade óf zit de rem van de wet erop? Weet je dat je rechtvaardig bent en vertrouw je er daarom op dat het helemaal goed zit tussen jou en God en dat Hij méér dan overvloedig voorziet? Of ben je bang dat hoeveel God jou zegent afhangt van wat jij zelf doet en laat? Ik was begonnen aan een nieuwe blog hierover, maar die heeft inmiddels zo’n lengte gekregen dat dat een paar hoofdstukken voor mijn boek zijn geworden. Ik ga nog kijken of ik dit enigszins in kan korten tot een blog.

Mond houden

In ieder geval, als je Christen bent, maar niet gelooft dat God hier en nu in iedere situatie rijkelijk wil voorzien, dan hou je er zeer waarschijnlijk ook geen rekening mee. Als Gods Geest jou niet kan bereiken en overtuigen om Hem te volgen, omdat jij zelf aan het werk bent voor jouw voorziening, dan doorkruisen jouw acties zeker weten Gods plannen. En God is een gentleman. Als er een botsing van belangen dreigt, dan houdt Hij in en gaan jouw plannen voor. Je loopt daardoor heel veel zegeningen mis én daarmee de kans om te getuigen van Gods onbegrensde goedheid.

God heeft al Zijn kinderen een rugzak vol met survivaltools gegeven waarmee we de Corona-crisis moeiteloos kunnen doorstaan. Ze helpen ons aan onze zo broodnodige rust, bescherming, gezondheid en voorziening. Nu is het wel opletten, want ook hier rooft de duivel wat hij kan. Er zijn binnen de Christelijke wereld een aantal ‘predikers’ die volledig afschieten wat God juist bedoeld heeft om Zijn kinderen mee te zegenen. Als je daar naar luistert en je rugzak niet openmaakt omdat ‘het van de duivel zou zijn’, dan heb je er helemaal niet aan.

Als het jouw overtuiging is dat het leven op aarde lijden is, dan krijg jij natuurlijk niemand enthousiast voor jouw God. De wereld roept zelfs: “Eerst zien, dan geloven.” De wereld wil dus graag bewijs zien van jouw ‘zogenaamde liefdevolle God’. Het is dus niet echt een lokkertje als je nu als Christen net zo hard moord en brand schreeuwt als de rest van de wereld. Het is een beetje raar als jij nu hardop zucht, steunt en kreunt alsof je geen hemelse Vader hebt die voor je zorgt…

Aarde

Uitzoomen

We stoppen voor nu even met het inzoomen op onze eigen navel en de gevolgen van de Corona-uitbraak in onze directe omgeving en we gaan uitzoomen. Verder, verder en verder omhoog tot ver boven de aarde; daar waar we een veel helderder beeld hebben van wat er werkelijk speelt. En als we uitzoomen, wat zien we dan? Wat is er nu eigenlijk aan de hand in de wereld? Wat is het grote plaatje? Draait het nu echt om het Corona-virus of wordt er zand in onze ogen gestrooid? Is het inderdaad kommer en kwel en daar gaan we met z’n allen of is er ook goed nieuws te melden?

Nee, de wereld draait niet om Corona. Het grote plaatje is dat er een finale strijd woedt tussen God en de duivel. Het is een strijd om jouw ziel. We leven namelijk in, zoals dat heet, ‘de eindtijd’. Dat betekent dat we bijna op het punt aangekomen zijn in de geschiedenis van de mensheid dat God de eindbalans op gaat maken. De duivel zal het veld moeten ruimen en de aarde zal een totale metamorfose ondergaan. Al het kwaad zal door God met wortel en al uitgeroeid worden en voor het voltallige kamp (!) van de duivel betekent dat einde oefening. Zaak is dus om te zorgen dat wij daar niet bij zitten.

Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan waar Jezus als Koning zal regeren. Alles en iedereen zal voor Hem moeten buigen. Niet als slaaf maar uit eerbied en ontzag, want tjonge, wat hebben wij een redenen om Hem dankbaar te zijn. Alles van de oorspronkelijke glorie van de aarde wat door de duivel om zeep geholpen is, zal volledig worden hersteld en zelf nog volmaakter worden dan het ooit was. En God wil niets liever dat jij daar bij bent!

Alle mensen zijn door God gemaakt om Zijn kinderen te worden en iedereen heeft dan echt méér dan genoeg de tijd en gelegenheid gekregen om via Jezus bij Hem te komen. Door het internet en Social Media is er geen plek ter wereld waar God geen bereik heeft. En daarnaast kan ik me als moeder ook voorstellen dat Hij als Vader het geklier van de duivel met mensenlevens ook onderhand wel beu is. God haalt Zijn kinderen naar huis.

God haalt ons thuis

God maakt de balans op

Het moment van de bijna-eindbalans heet ‘de Grote Opname’. Dat kan in theorie morgen zijn of volgende maand, maar ik schat dat het nog wel een paar jaar zal duren. Of liever, dat hoop ik heel erg gezien het aantal lieve, maar oh zo hardnekkig eigen-wijze mensen in mijn omgeving. Dat ik deze Opname hier live op aarde mee ga maken, weet ik in ieder geval zeker. Ik en velen met mij verheugen ons hier énorm op! De finale verlossing van de wereld zoals we die kennen, van ons aardse lichaam en van alle druk. En mensen, we gaan gewoon Jezus zien. Face-to-face. YES!

Van het ene op het andere moment zullen de wegen zich dan splitsen. God haalt Zijn kinderen thuis en de duivel blijft hier achter met alle ongelovige mensen voor een aller-aller-allerlaatste kans. Als ik zeg dat de pleuris dan uitbreekt waar Corona niets bij is, dan zal dat niet heel erg ver van de waarheid zitten. Als je geen liefhebber bent van nachtmerries en een Corona-virus al ‘too much to handle’ vindt, raad ik je aan dit moment niet af te wachten.

Ik probeer me wel eens voor te stellen hoe dat moet zijn als een groot deel van de mensen ineens weg is, van het ene op het andere moment. Alsof je in een bizarre film beland bent. En hoe hard je ook in je eigen arm knijpt, de nachtmerrie stopt niet. De verklaring zal dan wel worden dat er … zie je wel! … een buitenaardse invasie heeft plaats gevonden. Feitelijk wel correct, maar er zijn hier echt geen marsmannetjes in het spel geweest. In die situatie is jouw enige uitweg en kans om de mensen terug te vinden die ineens ‘kwijt’ zijn, alsnog op zoek gaan naar God. Jahaa, daar heb je Hem weer. Een voorzichtige conclusie zou nu kunnen zijn dat het wijs is en in jouw beste belang om die tijd niet af te wachten.

Verwarring

Na deze aller-aller-allerlaatste kans maakt God de eindbalans op en gaat de deur naar de hemel dicht. De duivel wordt verdreven naar de plek waar hij thuis hoort, de hel en iedereen die Jezus is blijven afwijzen, gaat mee. Leuker kan ik het niet maken. Ik kan het voor je verzwijgen of het wat mooier maken dan het is, maar ik geloof dat in deze tijd directheid het beste werkt. Dan weet jij waar je aan toe bent.

Het is hoog tijd dat je je gaat realiseren dat er een keiharde strijd gaande is om jouw ziel. God means business en de duivel ook. En het eindresultaat hangt enkel en alleen af van de keuzes die jij zelf maakt. Niemand kan deze keuze voor jou maken en jij kan ook niet iemand anders redden. Er zijn trouwens mensen die claimen dat er altijd een weg terug naar God zal blijven bestaan. Dat zou in theorie natuurlijk kunnen, maar het lijkt me – gezien het ontbreken van Bijbelse onderbouwing hiervoor – wel heel erg stoer (of dom?) om die gok te wagen.

De tijd dringt…

Omdat God het allerliefste met álle mensen een glorieuze toekomst in gaat en Hij niet wil dat er ook maar eentje achter blijft, laat Hij toe dat de druk nu opgevoerd wordt. Als Zijn liefde voor mensen blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg is, dan brengt nood mensen misschien in beweging. God geeft de duivel nu dan ook meer dan ooit de gelegenheid om te doen wat hij graag doet; onrust en ellende veroorzaken. Het is blijkbaar nodig gezien onze hardnekkige willetjes en stugge Hollandse meningen. Natuurlijk komen er zonder crisis ook mensen tot geloof, maar nog veel te weinig. Het tempo moet omhoog, want de tijd dringt. Dit is een wake-up call.

Wake up call

Gezien het feit dat velen nog steeds in de ‘dit gaan wij zelf wel fixen’ en de ‘ik respecteer jouw geloof in Jezus, maar val mij er niet mee lastig’-modus zitten, geloof ik persoonlijk dat de Corona-pandemie pas de eerste ‘reality check’ is in een reeks wereldwijde waarschuwingen; waarschuwingen dat het wijs is om je af te keren van ‘ik vind’ en ‘ja maar’ en je hart aan Jezus te geven. ‘Wie niet horen wil, moet maar voelen’ moet vele levens gaan redden.

Je ziet nu al dat – terwijl politici de landsgrenzen sluiten, mensen binnen blijven en het lijkt alsof de wereld volledig tot stilstand komt – God ondertussen een enorme golfbeweging op gang aan het brengen is. Ik krijg er het beeld bij van een enorme Tsunami. Het water trekt zich eerst helemaal terug, het is doodstil en er is geen activiteit… (op het overvolle Zandvoortse strand na en de lange rijen bij de bouwmarkt van vorige week lijkt dit redelijk actueel). Maar dan komt het! Die vloedgolf die niemand aan heeft zien komen, overspoelt de wereld en gelukkig ook Nederland. Het is een vloedgolf van liefde en genade die een enorme opwekking teweeg zal brengen. Wonderen, tekenen, reddingen en genezingen zullen mensen massaal naar Jezus (ver)leiden. Tsjakkaaaaaa!

Don’t mess with God!

De landen waar het Corona-virus begonnen is en het al grote aantallen slachtoffers heeft gemaakt, zijn de landen waar God nu het hardst bezig is: China en Iran. Landen waar je het tot nu toe niet moest wagen om openlijk Christen te zijn, maken nu een enorme opwekking mee. Mensen zullen bij bosjes hun leven aan Jezus geven en geen macht of kracht, geen regiem of religieus bolwerk op aarde of daarbuiten die dat tegen kan houden. Don’t mess with God! Hoeveel en hoe dikke muren er nu ook opgeworpen worden, als God het wil, beukt Hij er dwars doorheen en blijft er geen steen recht overeind staan. God means business en goed ook. That’s my Dad!!!
Explosie

Er is zo’n machtige opwekking gaande, er komt zo’n explosie van geloof aan, dat ik gewoon STUITER van enthousiasme en grote verwachting. Ha, je zou me nu eens moeten zien 🙂 Ik snap er zelf geen bal van, maar God Geest in mij des te meer. Mensen komen op dit moment massaal tot geloof of keren zich af van hun oude ‘godsdiensten’ en gaan vol voor Jezus. Halleluja, prijs de Heer! En waarom je dat niet hoort via de mainstream media? Moet ik het je nog uitleggen?

In de keiharde wereld waarin wij nu leven en zéker in deze periode van een wereldwijde virus-uitbraak waar geen medicijn of vaccin voor is, staan mensen meer dan ooit tevoren open voor het onvoorstelbare. Eenmaal aan het einde van je eigen kunnen en weten, heb je namelijk ineens niet meer zoveel praatjes over wat de oplossing zou moeten zijn. Dan zal je merken dat je plotseling wel open staat voor die ene optie die je nooit zou overwegen als het leven nog gewoon door kabbelde.

Ik kijk er ook echt zó naar uit dat er na afloop van deze ‘Corona-aanval’ geen stoel meer leeg zal zijn in onze kerksamenkomsten. Allemaal nieuwe broers en zussen! Ik kan ook ‘nie wachte nie’ om eindelijk (!) vrienden en familie in de kerk te mogen begroeten. Jongens, wake up! Ik ga wel staan hoor. Mijn stoel is voor jou! …wacht even, ik doe alvast even een vreugdespongetje…

Vreugdesprong

Maar hoe dan?

Onderstaande Bijbeltekst die ik vanmorgen van een lieve vriendin ontving, is wat mij betreft ‘spot on’ voor wat we nu van het verloop van de Corona-pandemie mogen verwachten.

Kijk naar de volken, let goed op, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd! Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijks dat je het niet zult geloven als het je wordt verteld. (Habakuk 1:5)

Al het heftigs wat we om ons heen zien gebeuren maakt dat we ons bijna niet voor kunnen stellen hoe God dit alles om gaat draaien. We zullen het niet geloven als het ons verteld wordt. Daar hang ik nu een beetje; ik geloof dat God dit ten goede keert, maar ik kan me niet voorstellen hoe dat eruit gaat zien. Vers 6 t/m 10 laat vervolgens een omschrijving van chaos zien die behoorlijk slaat op de tijd nu. En dit stukje profetie sluit af met de volgende tekst:

Dan trekt de wind verder en waait voorbij. Boeten zal hij die van zijn [eigen] kracht zijn God maakt. (Habakuk 1:11)

Dan waait de Corona-storm waait voorbij en gaat liggen. Degenen die daarna nog last van naweeën zullen hebben, zijn diegenen die geloven dat ze zelf alle macht in handen hebben, de ongelovigen. Boeten betekent hier niet dat God straft en een extra lading bagger over mensen heen kiepert van “Jij niet luisteren? Hier hebbie ‘em!” en ‘flats!’ Nee, deze boete is enkel de logische consequentie van ‘zelluf doen’. Iedereen zal zelf de gevolgen moeten dragen voor iedere periode die hij doorworsteld zonder Gods bescherming over zichzelf, zijn familie, bedrijf, financiën, voorziening, enzovoorts. Bovennatuurlijke bescherming, herstel en vergoeding komt echt alleen van God.

Waarschuwing

Geen verrassingen

En weet je, God wil helemaal niet dat jij nu tobt, lijdt, in angst zit en je geen raad weet. God weet al lang dat jij jezelf niet kan redden. Dit is 1 + 1 = 2. Het is echt geen verrassing voor Hem. Ik vertelde al eerder dat Hij je juist zo gemaakt heeft. Je bent gemaakt voor relatie met Hem. Je bent gemaakt om dicht aan Zijn hart te leven, te schuilen onder Zijn vleugels en om in te pluggen in Zijn voorziening. Hij weet ook echt wel dat jij misschien wat eigenwijzer en hardleerser bent dan een ander en meer tijd nodig hebt om tot het volle besef van je eigen beperkingen en onmacht te komen.

God vraagt niet van je dat je boete doet, dat je voor Hem door de slijk gaat of dat je jezelf eerst openlijk te schande zet. Het enige wat Hij van je vraagt, het énige, is dat jij toegeeft dat je jezelf niet redden kan. God heeft heel veel geduld met ons, maar niet eindeloos… Hij moet door. Hij wíl door met Zijn kinderen die wel thuis zijn komen. Al leven ze al een beschermd leven hier op aarde, het moet een keer afgelopen zijn dat de duivel maar op ze blijft schieten. Hij heeft hen per slot van rekening de hemel beloofd.

De trukendoos

Het Corona-virus is één van de laatste stuiptrekkingen van de duivel die weet dat Zijn spelletje zeer binnenkort uitgespeeld is. Zijn ultieme doel is misschien nu wel meer dan ooit voorkomen dat mensen hun leven aan Jezus geven. Hij weet dat hij in de hel eindigt en daar wil hij zoveel mogelijk ongelovigen mee naar toe sleuren. Daar trekt hij zijn hele trukendoos voor open.

De inhoud van die trukendoos hadden wel eerder kort bekeken. 1) zorgen dat mensen niet tot geloof komen en 2) zorgen dat Christenen niet gaan getuigen over hoe goed God is. De snelste manier voor de duivel om mensen bij God vandaan te houden, is zorgen dat ze sterven voordat ze hun keuze voor Jezus gemaakt hebben. Het liefst zo jong en abrupt mogelijk. Is het niet door het Corona-virus, dan bijvoorbeeld door aanmoediging van zelfmoord of een zogenaamd vrijwillig gekozen levenseinde. Allemaal manieren om vroegtijdig te gaan voordat God vindt dat het leven voltooid is.

Pijn in ogen

Verder is de duivel voortdurend bezig om allerlei nonsens op ons af te vuren, waarvan we vaak geloven dat het onze eigen gedachten zijn. “En hé, als ik het denk, is het de waarheid.” De duivel probeert ons zodanig onder druk te zetten dat we volledig opgaan in ‘ik’ en er geen ruimte overblijft voor Jezus. Hij probeert ons denken en voelen zo te verharden dat we onbuigzaam worden en niets over God willen horen. Hij probeert het leven op aarde zo te vergallen dat we denken: “Laat ook allemaal maar waaien. Let’s party!” Hij probeert mensen zo te verblinden dat ze gaan geloven dat zijzelf de wereld, het klimaat of de ander kunnen verbeteren.

En aan de andere kant probeert hij Christenen ervan te overtuigen dat de wereld zó niet zitten te wachten op Jezus dat we maar beter kunnen stoppen om over Hem te vertellen. Stel dat mensen geïrriteerd raken en van alles van ons gaan vinden. Het ontmoedigingsbeleid van puntje 2. Trap er niet in! Hou je mond niet! Dat laatste zeg ik nu ook even heel duidelijk tegen mezelf, want ja, “Wat gaat deze blog nu voor verschil maken in de wereld? Dat leest toch niemand.”

Survivalkit

Jouw survivalkit

Als je zelf al Christen bent, kan het heel goed zijn dat je je het volgende wel eens afgevraagd hebt: “Is het nu echt Gods idee van Vaderlijke liefde om Zijn kinderen hier op aarde mee te laten lijden met alle ongelovige mensen? Het is toch oneerlijk om ook bij mij de druk op te voeren? Ik ben toch al gered?” Heel opmerkzaam! Feit is dat de druk op de samenleving inderdaad enorm toeneemt en jij leeft in deze samenleving. MAAR… God heeft een survivalpakket beschikbaar voor jou waardoor je op geen enkele manier hoeft te lijden onder hetgeen wat er om je heen gebeurt. God wil niet dat jij je zorgen maakt, ziek wordt of tekort komt. De vraag is alleen of jij je bewust bent van dit overlevingspakket en of je hem al eens open hebt gemaakt om eruit te halen wat erin zit.

Jezus bad tot God Zijn Vader de volgende woorden. Hij had het hier over Zijn leerlingen, maar indirect ook over jou en mij anno 2020.

“Ik heb hun Uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel.” (Johannes 17:14-15)

Bescherming

Als Christenen leven we IN deze wereld, maar we zijn niet VAN deze wereld. Het woord ‘wereld’ wordt in de Bijbel gebruikt voor de mensen die niet in Jezus geloven. Daar horen jij en ik dus niet bij. Ik voel me ook echt anders. Ik denk niet meer zoals de wereld dat doet. Ik gedraag me vaak niet meer zoals de wereld dat doet. Mensen kunnen me daarom raar vinden, idioot, irritant of zelfs een hekel aan me krijgen. Ze doen maar. Jezus heeft dit alles al lang aan zien komen en heeft bescherming en voorziening geregeld in de breedste zin van het woord.

Geestelijk volwassen worden

We kunnen dan wel eens het gevoel hebben dat er veel op ons bordje ligt, God zorgt ervoor dat er nooit méér op ligt dan we ieder van ons afzonderlijk aankunnen. Dit is onderdeel van het geestelijk volwassen worden als Christen. Als alles in je leven in het bekende blijft hangen, leer jij niet om meer te gaan vertrouwen op je Vader. En extra geloof en vertrouwen in God is nodig voor een volgende ‘vloedgolf’. Dan zou het tof zijn dat we elkaar niet meer overeind hoeven houden, maar we allemaal met 2 vrije armen naar de wereld zouden kunnen uitreiken. De wereld heeft onze hulp namelijk keihard nodig.

Het gave is dat 1. alles wat er op jouw pad komt, dat kan jij aan en 2. je vertrouwen in God zal nooit worden beschaamd. Dus 3. Wat kan er nog mis gaan? Gebruik deze periode waarin de wereld ‘on hold’ staat, om zelf tot rust te komen, je focus te richten op God, vol te ontvangen van Zijn genade (helemaal onderaan geef ik je kijk-, lees- en luistertips) en je nu al te verheugen op wat komen gaat. Want dat is AMAZING!

Een echt SUPERGAVE preek om eens te luisteren is de volgende. “Secure in your Saviours hand” van pastor Joshua McCauley. Je bent veilig in de armen van jouw Redder. Zeker als je nog wel eens denkt dat wat God in jouw leven wil doen, afhangt van jou, dan is dit een absolute tip.

Waar de wereld lijdt, snikt, piept, knarsetandt, vloekt, tiert, scheld, klaagt, beschuldigt, huilt en uitlacht, mag jij in alle rust genieten van wat deze quarantaineperiode voor goeds uit gaat werken. Serieus, je hebt ineens een lege agenda! Waar je nooit tijd had voor gebed, om de Bijbel te lezen of om preken te luisteren, voilà!

God kan je niet helpen als jij als een malle in de rondte rent. Ontvangen doe je juist in de rust, in de stilte, tijdens quality time met je Vader. Als God jou mag toerusten en opbouwen, dan wéét je waar je heen moet. Dan dóen je handen en je voeten het juiste. Dan spreek jij de juiste woorden. Dan neem jij de juiste beslissing. Onmogelijk dat jij mét God je bestemming mist. Hij gaat altijd met je mee, in jouw tempo. Hij wacht op je.

Vruchten

Vruchten van de Geest

Op de planning staat nog een blog over de Heilige Geest. Eigenlijk de belangrijkste Persoon van de drie-eenheid Vader-Zoon-Heilige Geest, maar waarschijnlijk ook de meest onbekende. Zelfs bij Christenen. Iedereen die tot geloof in Jezus komt, ontvangt de Heilige Geest in Zijn hart. Geen Kasper het Spookje, maar een stukje God zelf in jou. Hoe dichtbij wil je Hem hebben!?

En wat werkt de Heilige Geest in ons hart uit als we Hem niet tegenwerken? Rust, vreugde, vrede, geduld (doe mij hier maar wat extra van!), vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar kom je het Corona-tijdperk wel mee door toch? De Bijbel noemt dit de ‘vruchten van de Geest’. En net als bij vruchten van een fruitboom hoef je ze niet zelf te kneden of te vormen. Je weet dat ze gaan groeien, je wacht en dan pluk je ze. Ze ontstaan gewoon. Het is een geschenk.

Daarnaast reikt God ons nog veel meer dingen aan die ons enorm zullen helpen om ons geen zorgen te maken en onze focus op Hem te houden. Dat zijn ook direct, stuk voor stuk dingen waar heel veel strijd omheen zit. De duivel heeft ook binnen de kerk veel verdeeldheid en twijfel gezaaid waardoor er (ik vrees veel) Christenen huiverig zijn om zich hiermee in te laten; uit onwetendheid of uit angst om het fout te doen in Gods ogen. Denk daarbij aan het bidden in tongen, de waterdoop, het avondmaal, handoplegging (genezing), het zalven met olie, het geven van je tienden of zoiets simpels als moderne aanbiddingsmuziek.

Worship

Aanbidding als wapen tegen onrust en angst

Dat laatste zou volgens sommigen van de duivel zijn. Echt? Serieus? Staat je hart wel aan? Zodra je van het onderstaande nummer ‘Graves into Gardens’ van Elevation Worship áán gaat, dan kan ik je één ding beloven. Dat is NIET de duivel, maar de Heilige Geest die de waarheid bevestigt. Eén zijn met God is ook samen uit je plaat gaan, dansen, zingen en springen voor Jezus. Aanbidding is dé manier om alle stress, negativiteit, angst en zorgen de deur uit te vegen. Leugens eruit en waarheid erin. Muziek baant de weg naar jouw hart en met het zingen van waarheid verandert jouw hele stemming en focus van je navel naar je Vader.

You turn mourning to dancing
You give beauty for ashes
You turn shame into glory
You’re the only One who can

You turn graves into gardens
You turn bones into armies
You turn seas into highways
You’re the only One who can

Dit aanbiddingsnummer kwam volgens Gods hemelse timing uit in de week voorafgaand aan de wereldwijde uitbraak van het Corona-virus. Ik kan hem serieus de hele dag draaien en meejanken van geluk. God aanbidden met heel je hart maakt al het verschil. God verandert de wereld en Hij wil je daar dolgraag deelgenoot van maken. Ik zeg AMEN!

Gebed van redding

Jezus wil het Licht van jouw leven zijn. Als jij voelt dat je aangeraakt bent door Hem vandaag, sta Hem dan toe om jou vandaag te redden, hier en nu. Het is heel eenvoudig. Als jij gelooft met je hart en uitspreekt met je mond dat jij wilt dat Jezus jouw Redder is, als je Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding ziet als ‘dat deed Hij voor mij’ en als je daarom onderstaand gebed hardop uitspreekt, dan ben je voor altijd gered en ontvang je direct het Licht van de wereld in jou, Jezus zelf.

Here Jezus
Dank U wel dat U voor mij stierf aan het kruis
Dat Uw bloed vloeide
En Uw lichaam verbroken werd
Zodat al mijn zonden, verleden, heden en toekomst nu weg gewassen zijn.
Vandaag verklaar ik dat U mijn Heer bent, mijn Redder
Ik leg mijn leven in Uw handen.
Dank U wel.
Amen

Als je dit gebed voor het eerst van je leven uitgesproken hebt, dan feliciteer ik je van harte. Reken maar dat het op dit moment FEEST is in de hemel. Jij bent thuis!

“Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: “Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft Licht dat leven geeft.” (Johannes 8:12)

Om de vervolgvraag “En nu?” maar direct te beantwoorden: ik raad je aan om door te linken naar de website van Redemption Church Nederland. Hier vind je veel tips en informatie die je goed kunt gebruiken om jouw nieuwe leven als kind van God een hemelse kickstart te geven.

In het bijzonder kan ik je ook aanraden om de dagelijkse devotionals ‘Light in the darkness’ te gaan volgen. Kijk ook dagelijks een gave bemoediging in een tijd dat de wereld on hold staat en onder angst gebukt gaat vanwege alle Corona-maatregelen. Het gaat je zeker helpen om dichtbij Jezus te komen en blijven. Blijf jezelf vullen met liefde, troost, warmte en rust. Je bent het méér dan waard. Je kan ‘Light in the darkness’ volgen via het YouTube- en Facebook-kanaal van Redemption Church Nederland.

Voel je ook vrij om mij een berichtje te sturen. Je bemoedigt mij ermee en ik help jou graag op weg. Kerk zijn we namelijk samen. We zijn niet gemaakt voor alleen. We are doing life together.

Samen

Behoefte aan nog meer hemels voedsel?

Online samenkomsten:
Redemption Church (Nederlandstalig en Engels met Nederlandse ondertiteling)
New Creation Church (Engelstalig, Singapore)
Elevation Church (Engelstalig, USA)

Websites:
Mijn leven met Jezus
Redemption Church Nederland (ook veel gaafs voor kids!)
New Creation Church

Preken:
Redemption Church Nederland of via de app
Redemption Church Johannesburg of via de ‘Redemption Church South Africa’-app
Je zou ook eens kunnen zoeken naar: Hillsong Church, Elevation Church, Bethel Church en Churchome. Daar vind je ook toffe preken.

Social Media:
Mijn leven met Jezus
Redemption Church Netherlands
Joseph Prince (voorganger New Creation Church)

Events:
De vrouwenconferentie Gracious

Spotify playlists:
Playlist ‘Redemption Church Sliedrecht Worship
Playlist ‘Jezus Overwinnaar‘ (voor het zwaardere geschut :-).

3 gedachten over “Jezus is jouw Vaccin / de Corona-pandemie bekeken door Gods ogen”

 1. Wauw Mariella! Weer genoten van deze blog. Wat kan je toch mooi schrijven en wat heerlijk om dit te lezen ipv het ene negatieve bericht na het andere! Heerlijk! Ik ga deze de aankomende dagen regelmatig nog eens terug lezen!

 2. Wat een prachtig verhaal!!
  Dank jewel voor deze bemoedigende woorden in deze rare tijd!!
  Het heeft me echt een stuk rust gegeven.
  Dank aan onze Vader dat hij jouw verhaal op mijn pad / telefoon ? heeft gebracht.
  Ik heb je berichtje aan een aantal mensen doorgestuurd. Dus ook jouw blog doet zijn werk!!

  Mvg Alie

 3. Mariëlla Verhelpen

  Wat heerlijk Alie om ook jouw reactie weer te lezen. Het is onze Papa die Zijn waarheid door jou en mij heen de wereld in brengt om mensen te redden, te bemoedigen en de weg te wijzen. Het enige wat wij hoeven doen is bereid zijn Hem volgen, naar Hem te luisteren en Hij zorgt er telkens weer op een bijzondere en bovennatuurlijke manier voor dat Hij door ons heen (door mijn schrijven van blogs en mijn boek en jouw doorsturen) op het juiste moment de juiste mensen bereikt. Dus ook jij bedankt voor het doorsturen!

  Liefs, Mariëlla

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.