Is jouw toekomst al veilig gesteld?

“De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”
(Lukas 19:10)

Deze kerntekst uit het Evangelie van Lukas vertelt ons dat Jezus tegelijkertijd als God én als mens naar de aarde gekomen is om 1) te zoeken en 2) te redden wat verloren was. En wat was er dan verloren wat zó de moeite waard was dat God Zelf vanuit de hemel naar de aarde kwam? Jij! Jij was en bent de moeite waard. En ik ook! Jezus kwam om ons te zoeken en te redden.

Ook al hebben veel mensen geen idee van wie God is, toch bestaat er bij de meesten wel een diep verlangen – al hebben ze het diep weg gestopt – om gered en bevrijd te worden. Al is het alleen al van alle verst(r)ikkingen van het leven op aarde. Of het nu gaat om de moedeloosheid van het dagelijks doelloos je rondjes draaien, om een depressie of ziekte waar je aan lijdt, om die verslaving waar je aldoor maar mee in gevecht blijft, om die voortdurende strijd om (financieel) voor je gezin te kunnen zorgen of om de invloed van die foute ‘vrienden’ waar je maar niet los van komt. Allemaal dingen waarvan mensen hopen dat ze er verlost van kunnen worden, maar geen idee hebben van hoe.

Ons allergrootste probleem is de breuk in de relatie met onze hemelse Vader

Maar alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, is het probleem eigenlijk veel en veel groter dan dat. Het allergrootste probleem waar de mensheid onder gebukt gaat en wat de diepe oorzaak is van al onze moeilijkheden en ons lijden, is de breuk in de relatie met onze hemelse Vader. Wij mensen hebben vanwege onze eigen ongehoorzaamheid het ‘ouderlijk nest’ moeten verlaten en proberen ons nu staande te houden in een wereld met omstandigheden die ver boven onze pet gaan.

We werken en knokken ons een slag in de rondte en maken onszelf vervolgens wijs dat we lekker bezig zijn. Maar wees eens eerlijk. Wat heb je eraan om trots te roepen dat je God niet nodig hebt als je ondertussen – zonder dat je het in de gaten hebt – in een razend tempo de verkeerde kant op glijdt. Het moment dat trots om zal slaan in blinde paniek en heel veel spijt komt met rasse schreden dichterbij.

wanhoop

Het goede nieuws is dat Jezus de Oplossing is voor ál jouw problemen. Hij is naar jou toe gekomen om als Bruggenbouwer de relatie tussen jou en je Vader te herstellen waardoor je opnieuw ingeplugd kan worden in Gods oneindige genade, bescherming en voorziening. Ellende is iets wat dan helemaal niet meer bij jouw leven hoeft te horen. Daarmee bedoel ik te zeggen dat ondanks dat uitdagingen weliswaar je leven binnen kunnen wandelen, je zal ontdekken dat je kan leren om ze er via de achterdeur ook direct weer uit te dirigeren.

Jij bent bedoeld om te regeren en niet om te creperen of om slachtoffer te zijn van allerlei ‘ja dit hoort nu eenmaal bij het leven’-omstandigheden. Je bent niet bedoeld om door het leven geleefd en door ellende overheerst te worden. Jezus is namelijk gekomen om jou te verlossen van het zware juk wat er op jouw nek rust. Hij is gekomen om alles ten goede te keren en jou een hoopvolle toekomst te geven.

Jezus wil jou een hoopvolle toekomst geven

Maar waar is Hij dan, kan je je afvragen… Nog meer goed nieuws! Jij hoeft helemaal geen ingewikkelde zoektocht te ondernemen om Jezus te vinden. Hij heeft jou namelijk al gevonden. Hij is al bij je. Hij ziet je. Hij hoort je. Hij kent je. Maar of jij Hem ook persoonlijk leert kennen, of je werkelijk contact met Hem gaat leren maken en of je uiteindelijk door Hem gered wordt voor de eeuwigheid, hangt in zéér sterke mate af van of jij jezelf láát vinden en láát redden. Jij moet dat willen.

Omdat Liefde volkomen vrij laat, heb jij de vrije keuze. Jij mag God in de armen vliegen, maar je mag ook bij Hem aangeven ‘tot hier en niet verder’. En dat hoef je Hem niet eens schriftelijk in drievoud duidelijk te maken. Hij kent namelijk al jouw diepste gedachten al voordat jij je er zelf bewust van bent. Er zijn in het geheel geen geheimen voor Hem.

nadenken

Al zegt Jezus dus volmondig ‘ja’ tegen jou, jij mag nog steeds ‘nee’ tegen Hem zeggen. Besef je echter wel dat je daarmee dan wel de machtigste Macht en krachtigste Kracht van het universum, wiens bescherming en leiding je keihard nodig hebt, buitenspel zet. Dan sta je er dus echt helemaal alleen voor en dat verstikkende gevoel van angst en eenzaamheid wat daarvan het gevolg is, is er eentje die héél veel mensen maar al te goed kennen; al koppelen ze het misschien niet direct aan het gemis van God in hun leven.

En mag ik heel open en eerlijk tegen je zijn? God niet toelaten in je leven, heeft niet alleen hier en nu vervelende consequenties, maar voor de eeuwigheid zijn de gevolgen werkelijk rampzalig. Velen sluiten hier hun ogen voor en gaan door het leven met het stoere statement ‘ik leef mijn leven zoals ik dat wil en wat er daarna komt, ach, dat zien we dan wel weer.’

Maar als je je hier en nu niet laat vinden én redden, dan ga je ‘het’ inderdaad wel zien, maar ‘het’ is dan zeker geen God. Dan blijft de poort van de hemel pot en potdicht en dat heb je dan echt alleen aan jezelf te danken. Dan heb jij je hart blijkbaar zo hermetisch op slot gehouden en is jouw ‘nee’ zo overduidelijk geweest, dat je niet te redden was. Dan heb jij je ogen gesloten gehouden en je vingers in je oren gestopt op momenten dat je beter op had kunnen letten.

handen voor oren

Jezus is namelijk continue op zoek naar een ingang tot jouw hart. Hij zoekt naar manieren en momenten waarop jij geestelijk wakker genoeg bent om Hem te kunnen waarnemen. Hij zoekt naar momenten waarop jij je verzet even staakt – al is het in een onbewaakt ogenblik – en Hij Zijn waarheid tot jou door kan laten dringen. Voor de één is dat op een relatief ‘luchtig’ moment, terwijl een ander eerst helemaal aan de grond moet geraken en zelfs dan nog steeds noten op zijn of haar zang heeft. Maar gelukkig laat Jezus Zich niet zomaar afschrikken en is er voor een ieder hoop zolang hij of zij leeft. Jezus geeft niet op voordat het echt te laat is.

En wat betekent ‘redding’ dan? Het betekent dat je los komt van de wereld en je zonden en dat je overgezet wordt van het Koninkrijk van de duisternis naar Gods koninkrijk van het Licht. Nogal een promotie niet? Redding betekent ook dat jij niet langer een verloren zoon of dochter van de Allerhoogste bent, maar dat je terug thuis komt bij je hemelse Vader.

God wil niets liever dan jou inlijven in Zijn familie

God, jouw hemelse Vader wil niets liever dan jou inlijven in Zijn familie; zo zeer zelfs dat Hij Jezus liet sterven om alles wat jij gedaan hebt waardoor je absoluut geen redding verdient, uit te wissen. God liet Jezus op voorhand een gruwelijke dood sterven om jou ruim 2000 jaar later de keuze te kunnen bieden om Zijn handreiking aan te pakken of af te wijzen. Zó liefdevol is Hij, dat Hij jou niet zal losmaken uit de greep van de duisternis als dat is waar jij aan verbonden wil blijven. De hemel zal namelijk een hel zijn voor wie het Licht haat.

Ondanks dat redding in basis gratis is – Jezus heeft de prijs betaald en niet wij -, kan het je wel wat kosten. Denk bijvoorbeeld aan het afleggen van je trots en het de mond snoeren van je tegensputterende ego. Ook vergt het een flinke portie nederigheid (misschien wel een vies woord voor je) en het loslaten van eigen wijsheid om te kúnnen ontdekken wat voor de wereld waanzin is, namelijk dat God echter en reëler is dan alles wat jij met je ogen kan waarnemen, bij elkaar. Zelfs de duivel gelooft in God en doet daarom zo hard zijn best om jou met leugens bij God vandaan te houden.

no no no

Zoals ik al eerder schreef, is God voortdurend bezig om jou wakker te schudden voor de Waarheid. Dat doet Hij bijvoorbeeld door jouw aandacht te vestigen op een blog als deze, maar Hij zal zeker ook andere ‘van die irritante Christenen’ op jouw pad brengen, die jou met liefde zullen willen helpen om jou de ogen te openen.

Ook kan Hij jou dromen of visioenen geven en doet Hij zelfs (genezings)wonderen om Zijn alles overtreffende kracht te demonstreren. Daarmee komt Hij dus zelfs nog tegemoet aan jouw misschien wel ‘eerst zien dan geloven’ mentaliteit. Zo is Hij dan ook weer. Werkelijk alle registers gaan open! In Zijn onmetelijke liefde voor jou laat Hij echt geen mogelijkheid voorbij gaan om jou wakker te schudden en je uit de moordende klauwen van de de duivel te redden.

Twee belangrijke vragen aan jou

Als jij Jezus op dit moment nog niet kent, dan wil ik je met klem aanraden om eens heel serieus na te denken over de volgende twee vragen: 1) hoeveel ruimte geef ik God eigenlijk om Zich direct of via andere mensen aan mij te openbaren? En 2) ben ik vooringenomen en denk ik wel te weten hoe het allemaal zit of sta ik werkelijk ‘in z’n vrij’ zodat ik ook kán ontdekken wat er te ontdekken valt?

Wie zoekt zal vinden. Het is een gezegde wat in dit geval klopt als een bus. Jezus heeft jou namelijk gezocht én gevonden. Of Hij je ook werkelijk redden kan en je de eeuwigheid met Hem gaat doorbrengen, ligt aan jouw persoonlijke bereidwilligheid om je over te geven aan Zijn liefde en genade.

one way one way

Je hebt een aards leven lang de tijd om voor jou de beste keuze te maken. Je hebt een leven lang om voor te sorteren op de plek waar jij de eeuwigheid door wil gaan brengen: de hemel of de hel. Meer smaakjes zijn er niet. En een eeuwigheid, dat is best lang. Vind je ook niet? En het is zeker te lang om er nu lacherig, makkelijk of achteloos over te doen. Straks een eeuwigheid spijt hebben… dat is een hel kan ik je verzekeren. En wel letterlijk.

En als ik zeg: “Je hebt een leven lang de tijd om je keuze voor Jezus te maken”, weet jij dan hoeveel jaren, maanden, weken of dagen je nog hebt om serieus na te denken? Het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk ‘nee’ zijn. De meesten van ons sterven op een moment dat we niet aan hebben zien komen; velen op hoge leeftijd, maar velen worden ook door de dood verrast op een veel te jonge leeftijd. Er is dus haast geboden. Je hebt niet de luxe om eindeloos te blijven treuzelen en God ‘voor je uit te schuiven’ tot… ja, tot wanneer eigenlijk?

De aller aller aller belangrijkste keuze van je leven

Het is zaak om het maken van de aller aller aller belangrijkste keuze van je leven NU de hoogste prioriteit te geven. Zolang jij vast zit in de duisternis – al noem jij het licht – is dat waar jouw gehele toekomst zich af gaat spelen. Wat jij daar ook van vindt en of je het nu wil geloven of niet. Zonder Jezus aan jouw zijde is en blijft de hemel buiten bereik, zonder uitzonderingen. Dan rest jou na je sterven een enkele reis naar de hel.

En voor alle duidelijkheid nogmaals: niet omdat God dat wil, niet omdat ik dat wil, maar enkel en alleen omdat jij je hebt laten verblinden en verleiden door de duivel om hem te volgen in plaats van Jezus. En helaas voor jou: het excuus ‘maar dat wist ik helemaal niet’ kan je na het lezen van deze blog niet meer gebruiken…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.