Geloven = gehoorzamen

Geloven in Jezus Christus als de Zoon van God betekent niet alleen verstandelijk instemmen met dat Jezus bestaat of met wat de Bijbel zegt, maar ook handelen naar wat Jezus ons leerde – en nu komt het: – alsof het waar is. Lees deze eerste zin nog maar eens een paar keer terug om hem goed te laten landen. Het gaat niet om de theorie alleen, maar om het in praktijk brengen van de theorie.

Geloven zou moeten resulteren in gehoorzamen. Sterker nog, het zou moeten resulteren in een hunkeren naar gehoorzamen. Gehoorzamen is dé manier om Gods liefde en genade voor ons te beantwoorden. Geloven zonder deze overgave, zonder reactie in de zin van ‘niet mijn wil maar Uw wil Heer’ en zonder doen, is dan ook niet wat de Bijbel geloof noemt. Er kan misschien al een verstandelijk instemmen zijn, daar begint het mee, maar een diepe openbaring over wie Jezus is en wat Hij voor jou gedaan heeft, is dan duidelijk nog een stap die nog gemaakt mag gaan worden.

Geloven is een werkwoord. En met ‘werken’ of ‘handelen’ bedoel ik niet dat je je eigen redding moet gaan verdienen of dat je redding afhangt van jouw eigen daden. Dat is wat religie zegt. Dat zeg ik niet. Als wij onze redding namelijk zouden moeten verdienen, dan waren we allemaal reddeloos verloren. Wat ik wel zeg, is dat als de waarheid jou in je hart geraakt heeft, als je werkelijk een diepe openbaring hebt van wat Jezus voor jou gedaan heeft, dan is het onmogelijk om in zonde te blijven hangen en te blijven doen wat de wereld ook doet. Al kunnen er nog onbeantwoorde vragen zijn of obstakels, jouw wil (hunkering) is om de wil van de Vader te doen. Dat is geloven.

Geloven in Jezus betekent dat je Hem uiterst serieus neemt, dat je Zijn lijden voor jou serieus neemt, dat je je eigen ongerechtigheden serieus neemt (en je er niet achteloos je schouders voor ophaalt) en Zijn lessen serieus nemen. Geloven is niet selectief knippen en plakken in Zijn boodschap, maar doen alsof de Bijbel waar is van kaft tot kaft. Dus niks ‘moderne Jezus’, niks ‘God is liefde en dus alles wat ik liefde noem is oké’ en niks ‘als Jezus nu op aarde zou zijn, dan zou Zijn boodschap heel anders of veel gematigder zijn, want ja, al die Neanderthalers van 2000 jaar geleden staan natuurlijk in geen vergelijking met ons beschaafde soort mensen anno 2023.’

Neandertalers

Ja, er zijn op het gebied van bijvoorbeeld techniek en de medische wetenschap enorme stappen gezet – alle eer aan God die ons dit alles geopenbaard heeft -, maar qua moraal verschillen we bedroevend weinig meer van het Sodom en Gomorra van eertijds. Veel mensen zijn lovers of zichzelf geworden en verdragen geen waarheid meer. Reken maar dat als Jezus nu op aarde zou rondlopen, dat zijn Social Media-accounts al lang uit de lucht gehaald waren. Reken maar dat als Jezus nú op aarde Zijn boodschap zou verkondigen, zelfs veel ‘gelovigen’ aanstoot aan Hem zouden nemen.

We moeten wakker worden en ons goed gaan realiseren dat een leven als Christen er heel anders uit hoort te zien als dat van mensen die (nog) in de wereld leven. We kunnen niet met één been in Gods koninkrijk gaan staan en met ons andere been midden in de wereld blijven staan. We kunnen niet twee heren dienen. Bij geloven hoort bekering en dat betekent een radicale ‘U turn’ maken en 180 graden de andere kant op gaan bewegen samen met Jezus. Het betekent (willen) stoppen met zondigen en niet langer doen wat de wereld propageert als liefde onder het mom ‘ik ben toch al vergeven, God ziet mijn zonde niet meer, dus wat maakt het eigenlijk nog uit wat ik doe?’ Zo oneervol en respectloos willen wij toch niet zijn naar Degene die voor ons gruwelijk leed en bloedend aan het zwaarste marteltuig ooit hing?

Het is niet voor niets dat de Bijbel ons oproept om ons te voegen in het wereldwijde Lichaam van Christus, de kerk. Wie los is van de kudde en niet de weg en aanwijzingen van de Herder volgt, valt genadeloos ten prooi aan de duivel. We hebben ook de eenheid en de bescherming van de kerk en de support van medegelovigen nodig om stand te kunnen houden en in de waarheid te blijven leven. We hebben broers en zussen in geloof nodig die ons aan onze oren durven trekken als wij van het juiste pad af dreigen te raken. De heerser van de wereld verleidt namelijk als een gek. Hij lijkt nu zelfs zijn pijlen gericht te hebben op jonge, zeer beïnvloedbare kinderen. Volkomen waanzin en te schandelijk voor woorden hoe de wereld hier klakkeloos in mee gaat. Mensen zijn ziende blind…

ziende blind

Kortom, als Christenen moeten we scherp blijven! Het is een noodzaak. Laten we daarom alles op alles zetten om tijd te investeren in onze relatie met Jezus en Hem de kans geven om ons te transformeren van wie wij denken te zijn in wie God ons gemaakt heeft te zijn. Laten we heel bewust tijd apart zetten om te lezen in en leren uit Gods Woord (de Bijbel) zodat we meer en meer onderscheidingsvermogen krijgen tussen leugen/verleiding en de waarheid. En laten we ons ook stevig wortelen in de gemeenschap van gelovigen, zodat we ons zo verbonden weten met God en de kerk, dat we moedig genoeg zullen zijn om niet alleen anders te zijn, maar ook om ‘anders zijn’ uit te dragen in een noodlijdende wereld, die het verschil tussen goed en fout niet meer onderscheiden kan.

Geloven en dus gehoorzamen komt echter ook met een prijs. Zoals het Jezus iets kostte om ons te redden, kost het ons ook iets. Zoals bepaalde groepen mensen 2000 jaar geleden de radicale boodschap van Jezus afwezen en Hem niet te pruimen vonden, zo is dat nu niet anders. De waarheid doet nu eenmaal pijn voor iedereen die zich ertegen verzet. De boodschap van het Evangelie zal dus meer en meer op verzet gaan stuiten. Jouw boodschap van het Evangelie zal meer en meer op verzet gaan stuiten. Je zal niet meer door iedereen aardig gevonden worden. It’s all in the game.

Dus, als wat wij als Christenen uitdragen naar de wereld om ons heen nog niet op verzet en vervolging stuit (niet omdat we daar liefdeloos op aansturen maar omdat dat nu eenmaal een logisch gevolg is), dan klopt er iets niet. Dan zijn we waarschijnlijk nog teveel ‘inclusief’ en gelijkvormig aan de wereld. Dan zijn we nog teveel mensen aan het pleasen in plaats van God. Gods koninkrijk is namelijk exclusief. Redding is exclusief. Deel uitmaken van Gods familie is exclusief. Prijs God dat Jezus over niet al te lange tijd terugkomt om de schapen van de bokken te scheiden en dat we niet de eeuwigheid in hoeven met alle waanzin, gruwel en hysterie van dit moment. Dan zou ook de hemel een hel zijn.

Hopen op God

Soms denk ik wel eens: Heer, kunt U niet nu al terugkomen? Dan ben ik voor eens en voor altijd verlost van dit alles. Maar dat is natuurlijk behoorlijk egoïstisch, want er moeten echt nog veel meer mensen mee de eeuwigheid in. Jij en ik hebben daarom nog veel werk te doen. En dan kunnen we ook, want 1) wij zijn geboren voor een tijd als deze! God vraagt niet van ons om de tijd uit te zitten en kerkstoelen warm te houden. We zijn bedoeld en toegerust voor gas geven en actie in de tent! En 2) onze ‘arbeidsvoorwaarden’ zijn uitstekend. We hoeven het namelijk allemaal niet uit eigen kracht te doen, en ook niet alleen. Prijs God! We hebben de volledige support van de kerk (van al onze broers en zussen in Christus, al is eenheid nog wel een puntje van aandacht), van God de Vader, Jezus de Zoon, de Heilige Geest die in ons leeft en van de immense engelenscharen aan wie God ons toevertrouwt en die over ons waken waar we ook gaan.

Als wij geloven én gehoorzamen – d.w.z. gaan handelen alsof wat we geloven ook echt waar is – dan gaat er de komende tijd een enorm leger van Godvrezende, bekeerde geloofshelden opstaan; een leger van vrije en blije Christenen dat niet langer onder de indruk is van alle drang, dwang en verleidingen van de wereld en van alle nonsens van de duivel, maar die compromisloos doch onmiskenbaar liefdevol de volle Waarheid durft uit te leven én uit te dragen naar een duistere wereld boordevol gevangen en gebonden mensen. Wij zijn namelijk niet langer slaven van zonde en angst, maar kinderen van de Allerhoogste!

En tenslotte nog deze quote van Tom de Wal:

“Ik bid dat er weer een enorme toewijding voor het Evangelie over mijn generatie komt, want ik denk dat we een generatie hebben die heel veel gaat voor comfort, voor gemak, voor luxe en dat eigenlijk het deel van je leven neerleggen voor het Evangelie – het koninkrijk op de eerste plek plaatsen, een passie die brandt in je hart om je hele generatie te bereiken met het Evangelie, het besef dat mensen redding nodig hebben en anders voor eeuwig verloren zijn – is iets wat mist of lijkt te missen in een groot deel van onze generatie. We leven zoveel voor ons eigen comfort, voor ons eigen gemak, ons eigen huisje-boompje-beestje, onze eigen gezette kaders waar wij comfortabel mee zijn, omdat we eigenlijk niet beseffen de nood die er is, de opdracht die er is: ‘Bereik alle volken met het Evangelie… Maak alle volken tot Mijn discipelen’. Dat is de opdracht die we gekregen hebben als Christenen.”

Amen!?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.