Misleiding

(Mis)leiding

> leesduur: ca. 9 minuten

Leiding en misleiding kan hetzelfde voelen, er hetzelfde uitzien, maar het hart erachter en de uitwerking op een mensenleven is totaal verschillend. Als iemand jou leidt, dan geeft die persoon jou instructies en informatie die je nodig hebt om iets te doen wat een positief resultaat zal geven. Ouders leiden hun kinderen, een werkgever leidt zijn werknemers, een voorzitter leidt een vergadering, enz. Krijg je echter bewust onjuiste informatie toegespeeld met het doel om je te laten mislukken, struikelen of om je voor gek te zetten? Dan is er sprake van misleiding.

Je bent vol vertrouwen in de ander, je intenties zijn goed en toch kan het mis gaan. Het gaat bij misleiding dan ook niet om de intelligentie, het karakter en het hart van het slachtoffer, maar om het venijn en valsheid in het hart van de dader. Als hij niet zo overtuigend ‘goed’ zou zijn, zou er niemand in trappen toch?

Foundation

Verschillende smaakjes waarheid

We hebben allemaal de basisbehoefte om ons leven te bouwen op een stevig fundament; een basis van waarheid. Je hoort wel eens verhalen van mensen die er op latere leeftijd achter komen geadopteerd te zijn. Voor hen voelt het alsof de grond onder hun voeten weg zakt. Alles wat ze voor waarheid hadden aangenomen, hun fundament, blijkt een grote leugen. Ze twijfelen ineens aan alles.

Als je je leven lang voorgelogen en misleid bent, dan weet je gewoon niet (meer) wie je bent. Je bent dan niet wie je bedoeld bent te zijn. Heel veel mensen zijn bewust of onbewust de weg kwijt. Onze maatschappij wordt niet voor niets overeind gehouden door antidepressiva, drugs, drank, geld, bluf, grote ego’s en allerlei therapieën die als paddenstoelen uit de grond schieten. Dan is er wel iets ernstig mis toch?!

in the middle

Om vast te kunnen stellen wat de waarheid is, zal je moeten filteren wat leugens zijn. Ken je de uitspraak ‘de waarheid ligt ergens in het midden’? Ik heb er eens over nagedacht, maar dit is echt een hele vreemde uitspraak. Het suggereert namelijk dat de waarheid tussen 2 extremen in ligt, alsof de waarheid een balans is tussen twee uitersten. Ik zeg ‘zwart’, jij zegt ‘wit’ en dan is ‘grijs’ de waarheid…

Net als een fundament van een huis is de waarheid vast en stabiel. Hij is ook neutraal, rechtvaardig, onafhankelijk en zonder voorkeur of favorietjes. De waarheid geeft duidelijkheid, houvast en steun. Het is ook zeker geen gemiddelde of een compromis. Een beetje waarheid, een halve waarheid of mijn waarheid… Leuk bedacht om leugens wat te upgraden, maar het maakt van een mening of stelling nog steeds geen waarheid.

Wat geen Waarheid is, is leugen en misleiding

We leven in een schepping en op een aarde die een perfecte Oorsprong en Maker heeft: God. Alles werkt volgens Zijn perfecte ontwerp, orde en structuur en op basis van Zijn goede wil en gulle, genadevolle en liefdevolle Vaderhart. Alles wat niet functioneert volgens Zijn waarheid, wat niet Zijn Waarheid, liefde en hart voor mensen laat zien, is leugen en misleiding van Gods enige tegenstander: de duivel.

De duivel is een tegenstander van zéér gering formaat, maar wel met hele giftige pijlen die hun uitwerking niet missen als je er niet tegen beschermd bent. Hij neemt de Waarheid behoorlijk onder vuur. Goed om je daarvan bewust te zijn!

giftige pijlen

Een andere naam voor de duivel is Satan, wat aanklager betekent. En wat doet deze aanklager? Precies: aanklagen, maar ook beschuldigen, verdacht maken, vergelijken, mensen tegen elkaar opzetten, vertellen wat er aan jou mankeert of aan een ander, zeggen wat er beter moet, dat je iets niet verdient, dat je je moet schamen, wie de schuldige is, aanzetten tot wraak en vergelding, tweedeling forceren in relaties, enzovoorts.

Als jou dit niet zo aantrekkelijk lijkt, dan is God, de Vader van Jezus, het énige alternatief. Meer smaakjes zijn er niet. Het is óf God óf de duivel. Er is in de geestelijke wereld geen ‘neutraal’ of een ‘ik denk er nog even over na’-safezone. Er bestaat zelfs geen ‘ik zie wel na mijn dood waar ik terecht komt’ en ‘het komt vanzelf wel goed’, want niet kiezen is ook een keuze.

Alle mensen zitten vanaf hun geboorte in het team van de duivel. Dit is met nadruk NIET Gods idee, maar onze erfenis door onwijze keuzes van onze verre voorouders. Door het perfecte reddingswerk van Jezus is er nu voor álle mensen een uitweg. Ieder mens individueel heeft een leven lang de tijd om de keuze voor team Jezus te maken. En omdat we nu eenmaal niet weten hoe lang ons leven op aarde duurt, is het geen overbodige luxe om een beetje vaart te maken.

choose

Op zoek naar Jezus

Dat je niet helemaal snapt wie God is, kan ik me heel goed voorstellen, maar ik hoor ook vaak de uitspraak – en misschien is het wel de jouwe – “God bestaat niet”. Héél bijzonder vind ik die. Hoe komt iemand aan zo’n mening? Meer dan een door leugens aangewakkerde mening is het namelijk niet. Er is echt een levensgroot verschil tussen “Ik ken God niet” en “God bestaat niet”. Pastor Glyn Barrett legt in dit filmpje heel treffend uit hoe ons denken zo klein kan zijn, dat God er niet in past.

Altijd weer die stemmetjes in je hoofd

» De stem van de Heilige Geest «

feeling-the-spirit

Op het moment dat je je leven aan Jezus geeft, ontvang je Gods Geest, ofwel de Heilige Geest. Jouw hart wordt Zijn woning. Jouw en Gods Geest smelten samen tot een niet te verbreken eenheid. Wat een briljant plan van Papa! De Heilige Geest is een Helper die bevestigt dat je Gods geliefde kind bent, overtuigt je van je rechtvaardigheid en dat er helemaal niets mis is met je. Hij is liefdevol, beschermend, zorgzaam en geeft rust, leiding, wijsheid en inzichten.

Je kan Hem horen als een zachte stem in je binnenste, maar ook verstaan via ingevingen, beelden of voelen door kippenvel, een enorme blijdschap of juist onrust of een zachte wind. God is zó vol liefde en Zijn woorden zo treffend en precies at the right time at the right place dat ik telkens weer enorm ontroerd ben als ik Hem duidelijk hoor of voel.

Maar ook als je nog niet in Jezus gelooft en de Geest niet in je hart woont, is God altijd bij je en probeert Hij telkens weer opnieuw contact met je te krijgen. Papa geeft nooit op! In Johannes 16:8-9 zegt Jezus dat de Heilige Geest komt om de wereld – de mensen die Hem niet kennen – duidelijk te maken wat zonde is. En met zonde wordt hier niét jouw ‘waslijst met fouten’ bedoeld. De Geest overtuigt jou van “Wat is het zonde dat jij niet in Jezus gelooft! Wat mis je veel lieverd!.” Je zult je waarschijnlijk niet zo snel realiseren dat het God is die tegen je spreekt en Zijn stem houden voor your own crazy ideas.

» De stem van de duivel «

Dit is de makkelijkste stem om te onderscheiden. De duivel is een gemene schreeuwer, een leugenaar en een manipulator. Hij tettert zijn leugens en beschuldigingen dagelijks in jouw oren. Hij probeert mensenharten te vullen met onrust, onvrede, oordeel, venijn, cynisme en vijandigheid. Zeker weten dat je hem verstaat, al denk jij misschien dat het je eigen gedachten zijn.

Hij spreekt negatief en vaak in de ‘jij-vorm’: “Wat een sukkel ben jij. Wat heb jij nou gedaan?! Zie je hoe ze je behandelen? Dat pik jij toch zeker niet? Als jij je wederhelft zat bent, dan zet je die toch gewoon aan de kant. Weg ermee! Voor hem/haar 10 anderen. Voel je dat? Je bent ziek, het is vast heel ernstig. Wat een rotdag vandaag he?” En het gáát maar door…

aanklager

Als de duivel vat krijgt op je gedachten, dan beheerst hij ook je gedrag. Hij is er niet op uit om zelf jouw leven te verpesten. Hij verleidt jou met leugens en voedt wantrouwen en onzekerheid zodat je zelf verkeerde keuzes maakt en zelf je eigen leven verpest. Hij kan je bijv. niet een ravijn in duwen, maar hij kan wel je gedachten zodanig sturen dat je uiteindelijk zelf uit wanhoop over het randje stapt. Zijn ultieme doel is totale vernietiging van de mensheid.

De duivel heeft redelijk vrij spel bij niet-Christenen, omdat ze de bescherming van Jezus missen, de Enige die groter is dan de duivel. Maar ook al heb je je leven aan Jezus gegeven en ben je gered, toch kan je leven soms nog een puinhoop zijn. Als je je ‘oude’ leven namelijk blijft voortzetten, als je Jezus geen centrale rol in je leven geeft en als je je oren laat hangen naar het gezwets van de duivel, dan heeft hij heel veel invloed op jouw leven.

Vul jezelf daarom iedere dag opnieuw met Jezus en zet Hem centraal in je gebeden, meditatie, aanbidding en gewoon in je gedachten. Klets zoveel mogelijk met Jezus. Dan bouw je aan je relatie met Hem en komt de duivel steeds verder buitenspel te staan. Waar Licht is, verdwijnt namelijk de duisternis. Gods waarheid wordt dan steeds meer jouw waarheid en je gaat zien wat de wereld niet ziet.

» Jouw eigen stem «

Tenslotte heb je ook een eigen stem. Je bent geboren met een eigen vrije wil en je kan daarom denken en zeggen wat je zelf wilt. Weet wel dat jouw eigen gedachten beïnvloed worden door zowel de Heilige Geest, de duivel als de mensen in je omgeving. Het is dus een proces om de stemmen te leren onderscheiden. Je eigen gedachten zijn vaak in de ‘ik-vorm’.

De Heilige Geest is altijd bij je, of het nu in je hart is of om je heen. De duivel niet. Hij krijgt makkelijk de schuld van alle ellende in de wereld, maar wij kunnen er ook zonder zijn aanwezigheid een potje van maken. Als hij eenmaal zijn gif geïnjecteerd heeft en een voorzetje heeft gegeven, kunnen mensen uiteindelijk prima zelf oorlogen voeren, relaties verpesten, ruzie maken, misdaden plegen, enz. Weet je nog: ons gedrag volgt onze gedachten.

mind-the-gap

Wie van de drie?

Zo werkt het dus ook met uitspraken als “God bestaat niet!” Iemand heeft je dat blijkbaar wijs gemaakt, je gelooft het en uiteindelijk gedraag je je er ook naar. Je gaat niet (meer) naar de kerk, je wilt het niet hebben over God, je wilt je mening niet herzien, je ontkent Hem, enzovoorts.

Maar ehhh even wachten…. Hoe zat het ook al weer met die stemmetjes? Gods stem, de duivel of je eigen stem? Gods stem kunnen we meteen uitsluiten, want God gaat zichzelf niet ontkennen. Mijn eigen stem dan? Als ik van alles wat er in de wereld en in het universum te weten valt 0,000001% weet, dan is dat denk ik al een zeer positieve inschatting. Ik heb dus gewoon geen idee. Ik kan zelf de stelling ‘God bestaat niet’ nooit onderbouwen. Dus welke stem blijft er dan over? Precies, hij ja! En wat is zijn doel ook al weer? Jouw totale vernietiging, zorgen dat jij je doel mist.

Als een leugenaar en bedrieger degene is jou wijs maakt dat God niet bestaat, wat zegt dat dan over het waarheidsgehalte van deze uitspraak? Is dit niet juist een goede motivatie om je wél te gaan verdiepen in Diegene die door de duivel wordt afgeraden? Als je ontkent dat God bestaat, is er echt maar één iemand die zich helemaal rot lacht om het glorieuze leven dat aan jouw neus voorbij gaat. Hij wil dat je knokt en opgelucht en blij bent met kruimels terwijl er buiten je zicht een berg goud voor het oprapen ligt.

Jezus is goud waard

Als jij dit bent...

Als jij Jezus niet kent, Hem ontkent of er misschien zelfs aan twijfelt of ik geestelijk wel helemaal in orde bent, dan wil ik je uitdagen om iets spannends te doen en een risico te nemen. Je hebt Jezus namelijk nog nooit zó hard nodig gehad als nu!

Vraag Jezus om in je leven te komen en Zichzelf aan jou te openbaren. Dat kan met een heel simpel gebed. Niks geen vrome toestanden; praat gewoon zoals je tegen je eigen ouders zou praten. Je hebt er geen geloof voor nodig, alleen een beetje nieuwsgierigheid en oplettendheid. Het kost je niks. Het enige risico dat je loopt is dat je je mening moet gaan bijstellen als je onverwachts iets heel moois gaat ontdekken en uit je sokken gezegend wordt. Is it worth the risk?

“God. Ik ken U niet. Ik heb geen idee wie U bent. Maar áls U een goede God bent en mijn Hemelse Papa wilt zijn, dan wil ik U leren kennen. Laat U mij alstublieft zien wie U bent voor mij. Laat mij voelen hoeveel U van mij houdt. Ik nodig U uit om in mijn leven te komen en mij te ontmoeten, lief te hebben, te helpen en te zegenen. Dank U wel!”

Jezus is Overwinnaar!

Jezus is een SUPERHELD. Hij heeft alles overwonnen waar jij tegen op ziet, waar je onder gebukt gaat, waar je bang voor bent of tegen knokt. Mét Jezus ben jij óók een overwinnaar. Overwinning is in Jezus jouw erfenis.

Hij heeft gevochten zodat jij in de rust kan leven. Hij is onderdrukt zodat jij nu vrij kan zijn. Hij is gedood zodat jij recht hebt op een glorieus en eeuwig leven met Hem. Jezus is jouw zekerheid zodat je geen angst meer hoeft te hebben. Hij is groot zodat al het andere wat groot lijkt, klein wordt.

Als laatste kan ik je nog een hele gave preek aanbevelen die veel dieper ingaat op wat ik nu met je gedeeld heb: ‘Stop living a lie‘ van pastor Johua McCauley. Op dit moment alleen nog in het Engels, maar mijn hoop is dat er nog Nederlandse ondertiteling gaat komen.

Heb een HEERlijke dag!

2 gedachten over “(Mis)leiding”

  1. heel mooi, lieverd… dat onze Vader de woorden zal zegenen, zodat het zal aankomen, daar waar het nodig is !!!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.